miercuri, 2 mai 2018

Mesaj dat Mariei Julianna în 4 aprilie 2018


 Acasă, Domnul Isus spune...
 „Deschide Sfânta Scriptură!” S-a deschis aici: Matei 26,55: „ Isus a spus aceasta”; 56: „ca să se împlinească scrierile profeţilor.”
Isus: „Dragii Mei copii! Aşa cum aţi citi din Sfânta Scriptură că profeţiile trebuie să se împlinească şi s-au împlinit şi cele cu privire la Mine, aşa şi acum se va împlini fiecare profeţie pe care v-o revelez prin profeţii Mei.
IXCopiii Mei, pregătiţi-vă! Trăiţi pregătiţi de moarte, fiindcă vă aflaţi în ajunul marii arderi a lumii. Puteţi duce cu voi doar faptele voastre. E inutil să tot adunaţi, deoarece totul rămâne aici şi se mistuie. Folosiţi bine timpul pentru că umblă vremuri rele. Folosiţi timpul ca să vă căiţi de păcatele voastre prin care L-aţi rănit pe Bunul Dumnezeu Tatăl. Împăcaţi-vă şi iertaţi-vă din inimă unul altuia aşa cum şi Tatăl vă iartă pe voi. În Tatăl nostru vă rugaţi zilnic aşa cum v-am învăţat. „ Şi ne iartă nouă păcatele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.” Cel care nu iartă, atrage blestem asupra sa. Gândiţi-vă: aveţi păcate şi slăbiciuni mai multe decât firele de păr din cap. Dacă Tatăl Meu nu v-ar ierta ce speranţă aţi avea? Unde aţi avea scăpare? Vă spun Eu unde: în focul veşnic.
Dumnezeu este Iubirea nesfârşită şi v-a dat iubirea ca poruncă de căpătâi. Aşadar pe bună dreptate se aşteaptă de la voi să nu vă faceţi singuri dreptate, fiindcă sunteţi fraţi unii cu alţii şi nu judecători. Voi aveţi un singur lucru de făcut unul altuia: să iertaţi, să uitaţi şi să o luaţi de la capăt. Dacă faceţi aşa, puteţi arunca din spatele vostru o povară mai mare decât sute de kilograme, pusă asupra voastră din cauza supărării şi a antipatiei. Atunci veţi fi liberi findcă satana nu vă poate înlănţui prin ură şi supărare. Dacă iertaţi din inimă jignirea, calomnia, paguba materială, cuvintele spuse fără dragoste şi orice lamentare îndreptăţită, atunci vă veţi elibera de toate acestea, îi eliberaţi şi pe semenii voştri şi astfel le oferiţi ca o nouă şansă să se întoarcă şi să încerce să iubească.
Copiii Mei! Eu sunt Judecătorul. Toată lumea vine în faţa scaunului Meu de judecată ca să primească pedeapsa sau răsplata meritată potrivit faptelor sale. Sfântul apostol Paul scrie în Romani 12,19: „Nu vă faceţi singuri dreptate, iubiţilor, ci lăsaţi loc mâniei [lui Dumnezeu], căci este scris: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti, spune Domnul”.” Şi în Evrei 12,29: „Dumnezeul nostru este foc mistuitor.” Focul Meu mistuitor are două înţelesuri: este văpaie de iubire care modelează în Mine sufletul ce Mă iubeşte. Pe acela îl îmbrăţişez cu drag. Însă pe cei împietriţi, care nu vor să se apropie de Mine, îi va mistui focul dreptăţii Mele. De aceea, dragii Mei copii, străduiţi-vă să vă iertaţi unul pe altul atâta vreme cât sunteţi pe cale către casa veşnică, fiindcă după aceea urmează sentinţa.
Duminica de după Paşte este urmată de sărbătoarea Îndurării Mele. În această zi Îmi deschid larg Inima Îndurătoare. Oricine poate intra în Ea, care face o spovadă bună, se căieşte sincer şi merge la Sfânta Împărtăşanie. În această zi Îi aştept în mod deosebit pe păcătoşii care se convertesc. Mă topesc de dorul lor, îi chem pentru ca şi ei să se mântuiască.
Copiii Mei! Voi, care acum vă rugaţi novena dată fiicei Mele, Sfânta Fausina, conduceţi toate grupurile de oameni la Îndurarea Mea. Aceasta atrage din Cer deosebit de multe haruri. Bucuraţi-vă că aveţi un asemenea Tată milostiv şi iubitor, care vrea să-l îmbrăţişeze la pieptul Său pe fiecare fiu rătăcitor care seîntoarce. Iubirea lui Dumnezeu este atât de desăvârşită şi profundă, atât de atotcuprinzătoare, încât mintea omenească nu o poate înţelege.
Încredeţi-vă tare de tot în milostivirea şi iubirea Tatălui Meu! Gândiţi-vă că M-a trimis din ceruri la voi, pe Mine Fiul Său preaiubit, Unul Născut, M-am întrupat de la Duhul Sfânt şi am devenit Om în sânul preacurat al Mamei Mele. Am venit pe lume ca un bebeluş drăgălaş şi lumina Mea a inundat totul împrejur. M-am născut în trup omenesc, ca mai apoi să pot pătimi şi muri pentru voi. Nu reuşiţi să pricepeţi această mare jertfă şi iubire infinită.
Copiii Mei! Iubirea curată şi altruistă mereu va cere jertfă. Urmaţi-Mă! Fiţi generoşi şi aduceţi mereu jertă, fiindcă orice faceţi cu unul dintre cei mici, Mie îmi faceţi. Acestea le aduceţi cu voi l judecată. De voi găsi în voi iubire...aceea va fi biletul vostru de intrare în Rai. În Împărăţia Mea există doar iubire. Străduiţi-vă să trăiţi în aşa fel încât să transpuneţi în fapte cuvintele Mele şi astfel să câştigaţi mântuirea veşnică.
Eu sunt o mare comoară. Întreaga lume se dovedeşte a fi nimic în raport cu acel dar uriaş de a fi rămas printre voi cu Sfântul Meu Trup şi Sânge în Preasfântul Sacrament. Mă topesc de dorul ca să pătrund în sufletul curat al fiecărui om şi să-Mi pregătească un sălaş în inima lor, ca odată şi Eu să-i primesc în Împărăţa Mea şi în Inima Mea plină de milostivire şi iubire care va fi pentru veşnice locul şi izvorul celei mai mari frumuseţi. Întrece orice închipuire şi cel mai îndrăneţ vis, ce vă aşteaptă în Împărăţia Mea. O, dacă aţi şti fericirea şi soarta unui suflet mântuit unit cu Mine, aţi face totul să câştigaţi acest har uriaş. Pentru asta  vă binecuvântez cu iubirea Mea milostivă, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu