duminică, 27 mai 2018

Mesaj primit de Maria Julianna în 12 aprilie 2018


 Acasă, Domnul Isus spune... 
IX„Dragii Mei copii! Vă iubesc nemărginit. Atunci când am înviat şi M-am înălţat la Ceruri la Tatăl Meu, nu M-am putut rupe de voi. Am vrut să rămân cu voi, printre voi. De aceea la Cina cea de Taină am transformat pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Meu. Aşa am vrut să rămân printre voi ca să vă hrănesc sufletul pe parcursul pelerinajului vostru pământesc. În fiecare Sfântă Liturghie se repetă istoria Cinei cele de Taină. Preotul invocă Duhul Sfânt, Cel care transformă pâinea şi vinul în Sfânt Trup şi Sânge al Meu. Sfânta Liturghie este jertfa Mea nesângeroasă, este cea mai mare rugăciune. Acolo Mă răstignesc din nou, pătimesc şi mor din nou.
Însă atunci când preotul ridică ostia şi spune: „ Acesta este Trupul Meu, acesta este Sângele Meu- atunci înalţă deja Trupul Meu înviat, deoarece Eu trăiesc veşnic şi, ca Dumnezeu şi Mântuitor Viu, vreau să intru în inimile voastre, pentru ca să vă dăruiesc şi vouă viaţa veşnică, ca să vă dau puterea şi Dumnezeirea Mea, ca şi voi să fiţi îndumnezeiţi în Mine şi să vă pierdeţi în Mine asemeni stropului de apă în imensitatea oceanului. Vreau ca Eu să radiez prin voi, iubirea Mea să fie dată mai departe lăsând să lucrez în voi şi prin voi şi astfel, pas cu pas, vă transform în imaginea Mea, care este însăşi sfinţenia vieţii, întrucât la asta am chemat pe fiecare om: „ Fiţi sfinţi, pentru că şi Eu sunt Sfânt.” Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru Ceresc este. Înţelegeţi odată: doar sfinţii sunt vrednici de Dumnezeu, de vederea Sfintei Sale Feţe. De aceea primiţi-Mă în inimile voastre, doar având un suflet foarte curat. Atunci când Mă primiţi în Sfânta Împărtşanie, năzuiţi cu dor la marea întâlnire cu Mine.
Rugaţi-vă aşa înainte de fiecare Sfânta Litughie: „ Dragul meu Isus! Îţi mulţumesc că Te cobori printre noi, pe sfântul altar, că intri în inimile noastre cu Trupul Tău înviat şi glorificat. Deschid în faţa Ta poarta inimii mele! Păşeşte prin ea! Fii veşnic Regele şi Domnul ei! Niciodată să nu părăseşti mica Ta ostie! Fă-mă un tabernacol viu! Îţi mulţumesc că şi eu, asemeni Mamei  Tale Preasfinte, Te pot purta în inima mea, aşa cum Te-a purtat şi ea sub sânul ei neprihănit. Îţi mulţumesc că pentru Tine nu există timp, că Te dăruieşti tuturor oamenilor până la sfârşitul lumii, împărţind tuturor aceleaşi haruri uriaşe. Depinde doar de noi, dacă ne deschidem inimile ca să  primim lumina Ta, Veşnicul Soare ce luminează raţiunea şi sufletul nostru. Îţi mulţumim că îi chemi pe toţi oamenii  să Te slujească şi slujindu-Te, să-Ţi întoarcem iubirea. Îţi mulţumesc că vrei să ne mântuieşti pe toţi. Fii binecuvântat în vecii vecilor. Amin.”
Întărire din Sfânta Scriptură: Matei 18,3: „Adevăr vă spun...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu