luni, 30 aprilie 2018

Mesaj dat Mariei Julianna în 3 aprilie 2018

IX
 Acasă, Domnul Isus spune...

Dragii Mei copii! V-am ales ca să ascultaţi învăţătura Mea şi ca să vă scufundaţi şi mai profund în Evanghelie. Eu vă repet doar pura Sfânta Scriptură. Vai celui care vesteşte altceva, care minte şi răstălmăceşte cuvintele Mele. Pe bună dreptate acetora Sf. Paul le-a spus: „Blestemaţi să fie!”
Copiii Mei! Foarte mulţi rătăcesc pe drumul ce duce la osândă. Ei cred că dacă se supun unei demnităţi (funcţii n.tr.) omeneşti, atunci merg pe o cale bună. E adevărat că ei cunosc Evanghelia, totuşi I se împotrivesc, întrucât aşează ierarhii lor deasupra Mea, cu toate că ei sunt induşi în eroare de către satana.
Micuţii Mei dragi, voi niciodată să nu-i urmaţi! Eu nu aleg printre oameni. Îmi este totuna de este împărat sau slugă, cardinal sau preot, credincios sau necredincios. În faţa Mea se va da socoteală în exclusivitate doar pentru fapte. Tututora cer socoteală potrivit talanţilor primiţi. Dacă am aşezat pe cineva în scaunul de episcop, voi cere cu atât mai mult, fiincă el cunoaşte întreaga Sfântă Scriptură, fiecare vers şi vai aceluia care propovăduieşte altceva decât ceea ce i-am încredinţat. Vă aduceţi aminte de Evanghelie atunci când am spus:. Vai ţie, Corazín, vai ţie, Betsáida! Căci dacă s-ar fi făcut în Tir şi Sidón minunile făcute în voi, de mult s-ar fi convertit îmbrăcându-se în sac şi punându-şi cenuşă pe cap.  De aceea, la judecată va fi mai uşor pentru Tir şi Sidón decât pentru voi.  Şi tu, Cafárnaum, oare vei fi înălţat până la cer?Până în iad te vei prăbuşi. (Luca 10, 13-15). Vai-ul reprezintă osânda. Sfântul Apostol Paul scrie aşa: Vai mie dacă nu propovăduiesc Evanghelia.” Asta înseamnă că dacă nu ar fi împlinit sarcina pe care i-am încredinţat-o şi nu ar fi vestit Evanghelia ci ar fi răstălăcit-o, atunci s-ar fi osândit. Eu sunt acelaşi, ieri, azi şi în vecii vecilor. Cuvintele Mele sunt valabile pentru fiecare eră. Acelaşi lucru ca pentru Paul, este valabil pentru fiecare propovăduitor de azi şi dintotdeauna. Iar apostolilor Mei am spus: „Mergeţi în întreaga lume şi vestiţi Evanghelia la toate nemurile.” Sarcina este aceeaşi şi la urmaşii apostolilor, preoţii sfinţiţi, precum şi tuturor celor botezaţi. Pe toţi v-am împuternicit cu aceeaşi menire. Acolo unde preoţii Mei nu ajung, acolo sămânţa bună, Cuvântul Meu,  trebuie aruncată de credincioşii laici, de cei botezaţi. Petru asta am spus: „Dar voi [sunteţi] o „descendenţă aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, poporul luat în stăpânire [de Dumnezeu], ca să vestiţi faptele măreţe” ale celui care v-a chemat din întuneric la minunata Sa lumină. (1Petru 2,9) Pe toţi v-am însărcinat cu această menire. Asta am să cer socoteală de la voi. De faceţi ce v-am cerut, atunci viaţa voastră capătă sens în Mine şi astfel ajunge la ţintă. Dar dacă Îmi întorceţi spatele, atunci sunteţi mlădiţe de vie uscate, care sunt tăiate şi aruncate în focul veşnic. Vă spun din nou: aţi primit viaţa spre slujirea lui Dumnezeu. Aveţi un Dumnezeu gelos care nu suportă să adoraţi idoli, sau orice alt viciu sau orice altă persoană să fie aşezată înaintea Sa. Nici Eu nu am pus deasupra planului de mântuire al Tatălui Meu pe nimeni şi nimic. Nici teama Mea, atunci când în grădina Ghetsemani am asudat sânge, nici pe Mama Mea, pe care am iubit-o cel mai mult aici pe Pământ: şi pe ea am lăsat-o pradă durerii amare, chinului şi suferinţei, fiindcă am vrut să fie tovarăşă în suferinţă şi în Mântuire. Am ştiut bine de ce suferinţă va avea parte Inima ei, văzându-mă pe Calea Golgotei şi apoi răstignit pe cruce. Dacă nu aş fi întărit-o cu puterea Mea Dmnezeiască, ar fi murit în chinurile amare. Însă, întrucât am avut nevoie de ea în îndeplinirea sfântului plan de mântuire al Tatălui Meu, i-am întărit credinţa, iubirea şi smerenia. Ea a rămas până la capăt smerita slujitoare a Domnului, care s-a privit pe sine ca roaba Tatălui Veşnic. Ca o persoană consacrată lui Dumnezeu şi ca aleasă, a devenit Mama Mea pământească, dar a ştiut întotdeauna că în primul rând Eu sunt al Tatălui şi că mereu trebuie să Mă cedeze Voinţei Tatălui. De aceea, în sufletul ei, a răsunat ca un ecou această frază: „Iată sluitoarea Domnului, fie mie după Cuvântul Tău!” Doar aşa a putut îndura vederea pătimirii Mele groaznice, oferindu-Mă iar şi iar Tatălui , ca jertfă de ispăşire unită împreună cu întreagă viaţă a ei spre mai mare slavă a lui Dumnezeu şi spre mântuirea sufletelor.
Dragii Mei copii! Această spiritualitate o cer de la voi. V-am fost pildă în asta atât Eu cât şi Mama Mea.  Prin Inima Neprihănită a Mamei Mele şi prin lacrimile ei, oferiţi-Mă şi voi Tatălui Ceresc, Trupul Meu  umilit plin de răni şi Sânge, prin suferinţa amândorora unită cu sacrificiile şi suferinţele voastre, pentru salvarea sufletelor.
Copiii Mei! Faceţi aceasta cât de curând şi zi de zi, ori de câte ori vă aduc asta în minte, sau ori de câte ori permit să suferiţi. Rugămintea Mea este mai actuală decât oricând de-alungul istoriei. Satana duce o luptă crâncenă pentru suflete. Vrea să le piardă cu orice preţ. Foarte mulţi se duc în iad. Dacă prin rugăciunile şi suferinţele voastre, puteţi salva doar şi un singur suflet, deja nu aţi trăit degeaba.
Copiii mei! Marele Avertisment este foarte aproape. Omenirea s-a scufundat în păcate în asemenea măsură, încât sunt obligat să-i avertizez. Însuşi Duhul Sfânt va interveni: va ilumina raţiunea şi inima voastră. Acea zi va fi mai fierbinte decât oricare alta de până acum. Va arde înlăuntru şi pe dinafară. Înlăuntru fiindcă pe păcătoşi îi va arde conştiinţa. Îşi vor vedea faptele, prin care L-au rănit atât de tare pe Bunul Dumnezeu Tatăl, pe Mine – Răscumpărătorul lor, pe Sfântul Duh şi pe Maica Sfântă. Vor vedea iubirea noastră nemărginită pe care le-o purtăm, prin care voim cu orice mijloace să le salvăm sufletele. Vor vedea pătimirea Mea groaznică, pe care am îndurat-o pentru ei ca să le mântuiesc sufletele. Atunci, zguduiţi puternic în sufletele lor, se vor căi sincer, se vor întoarce la Mine şi astfel îşi salvează sufletele. Dar vor fi şi îndărătnici care vor huli şi în continuare pe Duhul Sfânt, adică vor lupta împotriva adevărului cunoscut. Aceştia aparţin de grupul celor de nesalvat. După Marele Avertisment, aceştia vor fi cauza tuturor nenorocirilor.
Copiii Mei! Pregătiţi-vă că sfârşitul este aproape! La fel şi împlinirea profeţiilor Mele. Cei care trăiesc în sfinţenia vieţii să trăiască şi mai sfânt! Cei care încă Mă caută, să Mă caute mai asiduu ca să Mă găsească cât de curând!
 Rugaţi-vă! Rugaţi-vă! Rugaţi-vă! Rugăciunile voastre îi ajung pe cei păcătoşi, cărora, la cerea voastră, le dau şi mai multe haruri şi mulţi dintre ei ar putea să se convertească.Arma vostră să fie rugăciunea. O singură Bucură-te, sau un rozar, sau orice rugăciune spusă cu credinţă este o armă mai puternică împotriva celui rău, decât orice sabie sau orice luptă. Bătălia este decisă pe veci. Eu sunt învingătorul, dar i-am permis duşmanului Meu această bătălie, ca să devină clar tuturora cine, de care parte este. Acesta este timpul marii alegeri. Aş putea spune şi cel al marii căderi a Bisericii, fiindcă toţi cei din Biserica Mea care îi slujesc fiarei, adică sunt eretici, învăţători falşi, necuraţi, ucigaşi, destrăbălaţi, vor cădea într-o clipită, ca şi un castel de nisip. Însă tocmai datorită prigoanei, preoţii şi credincioşii Mei loiali, din Biserica subterană, se vor întări şi îşi vor mărturisi credinţa asumânsu-şi orice suferinţă, sacrificiu, chiar şi martiriul.
Copiii Mei! Ocoliţi orice eretic, orice învăţător fals. Nu vă supuneţi lor! Slujiţi-Mă doar pe Mine, pe Cel Răstignit, Care trăiesc în veci şi vă iubesc.
Copiii Mei! V-am spus deja totul. A sosit timpul. Credeţi în Evanghelie! Convertiţi-vă şi trăiţi mereu pregătiţi de moarte, fiindcă doar aceea este sigură: moartea. Trăiţi fiecare clipă, aşa cum aţi dori să fiţi în clipa morţii. Pentru asta vă binecuvântez, cu iubirea nemărgintiă ce se revarsă din Inima Mea iubitoare, cu binecuvântarea Mea întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu