vineri, 13 octombrie 2017

Mesajul dat Mariei Julianna în data de 21 iulie 2017

IX Acasă, Domnul Isus spune...
Dragii Mei copii! Voi trebuie să salvaţi Biserica Mea cu rugăciunile, postul şi ispăşirile voastre. Pentru voi am spus: şi porţile iadului nu o vor învinge.
Micuţii Mei dragi! Această stare nu va dura mult. Zilele îi sunt numărate. Permit toate acestea ca să aleg grâul de neghină, pe cei drepţi de cei făţarnici. Oare nu am spus: cel care rezistă până la capăt, se mântuieşte? Şi voi trebuie să urmaţi această direcţie.
Preoţii Mei vor trebui să se decidă de care parte se situează.
Timpul este scurt. În curând voi reînnoi Biserica Mea care acum se aseamănă cu o navă ce stă să se scufunde. Dar o voi salva din această stare, o voi despuia de tot balastul de prisos (aici Domnul se referă la fastul şi bogăţiile materiale) şi voi păstra piatra preţioasă cea adevărată: pe Mine în Preasfântul Sacrament al Altarului, precum şi învăţătura Mea care este Calea spre mântuire.
Micuţii Mei! Rugaţi-vă doar pentru a îndeplini sfântul Meu plan destinat pentru voi dintru veşnicie. Această lume trece şi apoi cu toţii va trebui să staţi în faţa scaunului Meu de judecată, pentru ca fiecare să-şi primească în veşnicie ceea ce merită pentru faptele sale făcute pe Pământ. De aceea vă tot repet: străduiţi-vă către sfinţenia vieţii, deoarece asta v-am cerut: fiţi sfinţi pentru că şi Eu sunt sfânt. Rugaţi-vă neîncetat, adică trăiţi permanent în prezenţa Mea şi purtaţi un dialog cu Mine! Primiţi prietenia Mea pe care v-o ofer! Trăiţi într-o strânsă legătură cu Mine ca şi cu un prieten şi părinte adevărat! Încredinţaţi-Mi viaţa voastră pe deplin! Permiteţi-Mi să formez sfinţi din voi!  În fiecare împrejurare să faceţi aşa cum aş face Eu şi mama Mea dacă am fi în locul vostru. Trăiţi cele zece porunci şi mai ales pe cea de căpătâi: iubiţi-Mă din toată inima, din tot cugetul şi dacă trebuie, să vă daţi chiar şi viaţa pentru credinţa voastră! Iar pe semenul vostru, iubiţi-l aşa cum vă iubesc Eu pe voi, astfel încât, Mi-am dat viaţa pe cruce.  Dacă vă pierdeţi viaţa pentru Mine, o veţi găsi. Însă dacă vă lipiţi de ea şi vreţi să o păstraţi în trăirea păcătoasă a plăcerilor lumii, atunci o pierdeţi.
Dragii Mei copii! V-am spus deja totul. Pregătiţi-vă pentru acea mare prigoană creştină care nu se mai lasă mult aşteptată! Pregătiţi-vă mai ales din punct de vedere spiritual! Exersaţi mereu ca întotdeauna să răspundeţi cu da la toate legile Mele, la iubire şi în primul rând la iubirea de Dumnezeu şi stârniţi în voi iubirea înflăcărată! Repetaţi adesea în sufletul vostru sub formă de invocaţie:Isuse te iubesc! Vreau să Te iubesc, aşa cum m-ai iubit Tu când ai mers la moartea pe cruce!" Dacă puteţi spune  asta din toată inima, ca dorinţă, ca năzuinţă, primiţi de la Mine harul ca, loiali fiind, să Mă puteţi iubi cu ardoare. Iar în clipa morţii am să vă conduc în Împărăţia de slavă a Tatălui.
Dragii Mei copii! Eu sunt Cel care vă vorbesc. Duşmanul Meu vrea să vă răpească această mare comoară. Nu-i permiteţi asta! Păstraţi-vă credinţa cu sfinţenie,  încrederea, speranţa pe care o aveţi în Mine, doar în Mine, în Dumnezeu Atotputernic, Cel care am putere asupra tot şi toate şi să împlinesc viitorul profeţit, dar am putere şi să amân timpurile. Dar să ştiţi că îndurarea Mea este nemărginită. Am spus în Evanghelie că vreau ca fiecare om să să mântuiască, să aibă viaţă îmbelşugată. De ceea am venit pe acest pământ, de aceea am murit în chinuri groaznice şi de aceea am rămas printre voi în Cuvânt, în iubire şi în Preasfântul Sacrament al Altarului. La Mine timpul este ca guma. Dacă vreau pot să îl întind sau să-l scurtez. La Mine o zi poate fi cât o mie de ani şi o mie de ani – cât o zi. Să nu credeţi în date (fixe- n tr.)! Şi nici desfăşurarea evenimentelor să nu o legaţi de date. Dacă Eu cred că este bine să împlinesc ceva atunci o fac, dar dacă pot salva suflete prin amânarea unei anumite date, atunci o fac şi pe aceasta. Gândiţi-vă: oare e mai important pentru Mine să se împlinească o profeţie la o dată anume, decât să se piardă chiar şi un suflet? Vă spun vouă: NU.
Dragii Mei copii! Vă asigur că tot ceea ce am spus se vor împlini toate la timpul lor. Aşteptaţi cu răbdare şi nu-l ascultaţi pe ispititor! Credeţi cu neclintire în Mine şi în mesajele Mele, fiindcă acestea sunt o comoară nepreţuită care vă conduc la viaţa de sfinţenie şi astfel preamăriţi Numele Meu. Iar clipa morţii voastre va fi ziua voastră de naştere în cer. Pentru asta vă binecuvântez, dragii Mei copii, cu iubirea ce se revarsă din Inima Mea, cu harul vederii clare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întăriri din Sfânta Scriptură: 1Cor 10, 8-10: Să nu păcătuim...Să nu-L ispitim pe Domnul...Să nu vă răzvrătiţi.” 11: cei care trăim timpurile din urmă”. Mc 6,50: „ El (Domnul Isus)...le-a vorbit”. Mc 11,17: „ (Isus) îi învăţa şi le vorbea”.
 Sursa:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu