joi, 12 octombrie 2017

Mesajul din 1 august dat de Domnul Isus Mariei Julianna

" Transmite urgent acest mesaj! Vreau să fie citit cât de curând şi să fie spre folosul lor! Sunt foarte mâhnit şi plâng cu lacrimi de sânge pentru fiecare copil osândit. Dar respect voinţa lor proprie prin care îşi decid singuri soarta veşnică."

IXÎn timpul Adoraţiei, Domnul Isus spune…
Dragii Mei copii! Nu puteţi pricepe cât de mult vă iubesc. Dacă aţi înţelege, aţi muri de fericire. Întoarceţi-Mi iubirea! Renunţaţi la voi înşivă! Nu vă fie teamă de suferinţa care vă este măsurată! Luaţi putere de la Trupul Meu care atârnă pe cruce, de la Mine, Cel care vă iubesc atât de mult încât am murit pentru voi. Întoarceţi-Mi iubirea! Daţi-vă viaţa pentru Mine! Curând vor atenta la viaţa voastră. Vă vor obliga să renunţaţi la credinţa voastră. Însă Eu voi fi cu voi şi vă voi întări. Dacă Eu aş fi tăgăduit că sunt Fiul lui Dumnezeu, Mi-ar fi dat drumul. Dar Eu nu am cunoscut laşitatea. L-am iubit pe Tatăl Meu de milioane de ori mai mult decât pe Mine însumi. Mi-am jertfit viaţa pe Cruce ca să împlinesc Voia Sa. Şi voi, cei care voiţi să fiţi desăvârşiţi în faţa Mea, urmaţi-Mă pe calea crucii. Renunţaţi la voi înşivă, luaţi-vă crucea în fiecare zi şi, chiar dacă vă cer viaţa, jertfiţi-o pentru Mine, aşa cum am facut-o şi Eu pentru voi. Pentru asta vă binecuvântez, micuţii Mei, cu iubirea ce se revarsă din inima Mea, cu binecuvântare întăritoare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.

Întăriri din Sfânta Scriptură: 1 Petru 4, 7, 11,17: “ Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape; Dacă cineva vorbeşte, cuvintele lui [să fie] ca ale lui Dumnezeu; Este timpul să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu.” Matei 26,56: “Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească Scripturile profeţilor”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu