vineri, 13 octombrie 2017

Mesajul din 19 august 2017 dat de Domnul Isus Mariei Julianna

IX Acasă, Domnul Isus spune...
Îi transmit lui X: Fiica Mea! Îmi eşti tare dragă. Pregăteşte-te pentru marea întâlnire, atunci când te  vei înfăţişa înaintea Mea şi Mă vei vedea în toată măreţia Mea şi vei auzi de la Mine: Vino slugă credincioasă, intră în bucuria Domnului tău! Atunci vei fi nespus de fericită, fericire în care, trupul tău fragil, ar muri şi doar simţind o frântură.
Dar până ce mai eşti aici, să Mă slăveşti şi preamăreşti neîncetat, pe Dumnezeul tău Mântuitor, pe Dumnezeul vieţii, Cel care v-am obţinut viaţa veşnică. Roagă-te adesea Te Deum laudamus şi dă mulţumire pentru tot, bine şi rău deopotrivă, fiindcă sunt Eu cel care stă în spatele a toate. Întorc totul în beneficiul vostru şi din tot răul scot binele. Cu suferinţele tale pe care Mi le oferi, unite cu pătimirile Mele, prin Inima Neprihănită şi lacrimile Mamei tale Cereşti, mai pot salva încă multe suflete, iar ţie îţi dau harul ca să ispăşeşti prin penitenţă păcatele tale şi astfel, clipa morţii tale să fie ziua ta de naştere în Cer. În Rai, nimicnicită fiind, Îmi vei da mulţumire pentru toate. 
Fiica Mea, pregăteşte-te! Acum va veni clipa ce va dura o veşnicie: acum Mă vei vedea faţă în faţă. Acum vei cădea în braţele Mele şi te voi duce în Faţa Tatălui Meu unde, împreună cu toţi   fericiţii locuitori ai Cerului şi cu toţi îngerii şi sfinţii, Îm vei cânta cântare de bucurie şi laudă în vecii vecilor.
Mergi până la capăt pe calea pe care ţi-am trasat-o! Fii smerită şi întotdeauna supune-te legilor Mele! Fă tot ceea ce te îndemn! Niciodată să nu laşi neascultate şoaptele şi îndemnurile Mele! Ascultarea ta Îmi este mai plăcută decât oricâte slujiri. Străduieşte-te mereu să recunoşti şi să faci voia Mea! Cere întotdeauna harul vederii clare, pe care mereu sunt gata să ţi-l dau. Te binecuvântez cu minunata iubire nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: Matei 27,50:  Isus, strigând din nou cu glas puternic, şi-a dat Duhul.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu