duminică, 29 octombrie 2017

Proorocirea Venerabilului Fulton Sheen

Venerabilul Arhiepiscop Fulton J. Sheen (1895-1979), a cărui cauză de beatificare a fost deschisă în 2002, scria în 1948:
NewImage[Satana] va înființa o contra-biserică, care va fi o imitație ieftină a Bisericii [Catolice] … și care va avea toate trăsăturile și caracteristicile Bisericii, dar pe dos, și va fi golită de orice conținut divin.
Trăim în zilele Apocalipsei, ultimele zile ale erei noastre. Două mari forțe – Trupul Mistic al lui Christos și trupul mistic al Antichristului încep să-și formeze liniile de bătaie pentru confruntarea cataclismică.
Falsul profet va avea o religie fără Cruce. O relgie fără o lume care va să vie. O religie care să distrugă religiile. Va exista o biserică falsă. Una va fi Biserica lui Christos, Biserica Catolică; iar falsul profet o va crea pe cealaltă.
Falsa biserică va fi lumească, ecumenică și globală. Va fi o federație laxă de biserici și religii, care vor forma un fel de asociație globală. Un parlament mondial al bisericilor, care va fi golit de orice conținut divin și va fi trupul mistic al Antichristului. Astăzi, Trupul Mistic de pe pământ va avea propriul lui Iuda Iscarioteanul, iar acesta va fi falsul profetSatana îl va recruta din rândurile episcopilor noștri.
Antichristul nu se va numi așa; altminteri, nu-și va putea găsi niciun adept. Nu va purta pantaloni roșii mulați pe corp, nu va vărsa pucioasă, nu va purta în mână un trident și nici nu va avea o coadă cu vârf de săgeată, asemenea lui Mephistophel din Faust. Această mascaradă l-a ajutat pe diavol să-i convingă pe oameni că el nu există. Puterea lui este cu atât mai mare, cu cât mai puțini sunt cei care să-l recunoască. Dumnezeu S-a definit pe Sine ca “Eu Sunt Cel Ce Sunt”, iar diavolul ca “eu sunt cel ce nu sunt”.
Nicăieri în Sfânta Scriptură nu găsim vreun temei pentru mitul răspândit că diavolul este îmbrăcat în “roșu”. Ci acesta este descris ca un înger căzut din Ceruri, ca “prințul acestei lumi”, a cărui îndeletnicire este aceea de a ne spune că nu există nicio altă lume. Logica lui este simplă: dacă nu există Rai, atunci nu există nici iad; dacă nu există iad, atunci nu există nici păcat; dacă nu există păcat, atunci nu există nici judecător, iar dacă nu există judecată, atunci răul e bun și binele e rău. Dar, mai presus de toate aceste descrieri, Domnul nostru ne spune că Antichristul va fi [în aparență] atât de asemănător cu El, încât îi va înșela chiar și pe cei aleși – și, cu siguranță, niciun diavol înfățișat vreodată în cărțile ilustrate nu i-ar putea înșela pe cei aleși. Cum va veni el în această nouă epocă să găsească adepți pentru religia lui?
În Rusia pre-comunistă, se credea că va veni deghizat ca Marele Umanitaristva vorbi despre pace, prosperitate și abundență, dar nu ca mijloace care să ne conducă la Dumnezeu, ci ca scopuri în sine …
Cea de-a treia ispită – când Satana I-a cerut lui Christos să-l adore, și toate împărățiile lumii vor fi ale Lui – va ajunge să fie ispita de a avea o nouă religie fără Cruce, o liturghie fără lumea care va să vie, o religie care să distrugă religia, sau o politică care [în realitate] este o religie – una care îi dă cezarului chiar și cele ce I se cuvin lui Dumnezeu.
Dar, în toiul acestei aparente iubiri a lui pentru omenire și al acestei vorbării despre libertate și egalitate, el va avea un secret pe care nu-l va mărturisi nimănui: nu va crede în Dumnezeu. Deoarece religia lui va fi frăția, dar fără paternitatea lui Dumnezeu, îi va înșela până și pe cei aleși. Va pune pe picioare o contra-biserică care va fi o imitație ieftină a Bisericii, deoarece el, diavolul, este imitația ieftină a lui Dumnezeu. [Contra-biserica] va avea toate trăsăturile și caracteristicile Bisericii, dar pe dos, și va fi golită de orice conținut divin. Acesta va fi trupul mistic al Antichristului, care va semăna în aparență cu Trupul Mistic al lui Christos …
Dar secolul XX va adera la contra-biserică, deoarece aceasta se pretinde a fi infailibilă, atunci când capul ei vizibil vorbește ex cathedra de la Moscova despre economie și politică, și ca păstor șef al comunismului mondial.
(Fulton J. Sheen, Communism and the Conscience of the West, Bobbs-Meril Company, Indianapolis, 1948, pp. 24-25)
sursa: https://www.resurrexitsicutdixit.com/?p=5877

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu