miercuri, 3 ianuarie 2018

Cruciada specială de rugăciune din 7 ianuarie 2018 cu rugăciunile incluseTema lunii: pentru mîntuirea sufletelor

Se vor recita:
  1. Rozarul Sfintei Fecioare Maria (dacă este posibil cele patru Mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine*;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96 – 7,13, 17, 19, 35, 37, 41, 58, 64, 65, 67, 73, 80, 104, 105, 106, 111, 112, 117, 118, 127, 128, 130, 147,150, 157, 169 – 96
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014)

Rugăciunea (96) a Cruciadei de Rugăciune
“Pentru Binecuvântarea şi Protejarea Grupului nostru al Cruciadei de Rugăciune”
“O, Isuse drag, Te rugăm binecuvântează şi protejează Grupul nostru al Cruciadei Tale de Rugăciune, ca să devenim invulnerabili la atacurile nelegiuite ale celui rău şi ale oricăror spirite malefice care ne-ar putea frânge de la Misiunea Sfântă de salvare a sufletelor. Fie ca noi să rămânem loiali şi puternici, să perseverăm pentru a păstra în faţa lumii Numele Tău cel Sfânt şi niciodată să nu şovăim în strădania de a răspândi Adevărul Sfântului Tău Cuvânt. Amin.”

Rugăciunea (7) a Cruciadei de Rugăciune
"Pentru cei care refuză Milostivirea"
“Isuse, Te implor iartă-i pe cei păcătoşi ale căror suflete se află în întuneric şi care vor refuza lumina Milostivirii Tale. Te implor, Isuse, răscumpără-i din păcatele în care se află şi de care ei înşişi se despart atât de greu. Inundă-le inimile cu razele Milostivirii Tale şi dăruiește-le şansa de a reveni în turma Ta. Amin. “

Rugăciunea (13) a Cruciadei de Rugăciune
"Rugăciune de la Tatăl Ceresc, Dumnezeu cel Preaînalt"
“O Tată Ceresc, prin dragostea Preaiubitului Tău Fiu, Isus Cristos, a cărui Pătimire pe Cruce ne-a salvat de păcate, Te rog salvează-i pe toţi aceia care încă mai resping Mâna Milostivirii Tale. Umple sufletele lor, Părinte drag, cu simbolul Dragostei Tale. Te rog pe Tine, Tată Ceresc, ascultă-mi rugăciunea şi salvează aceste suflete din focul veşnic. Prin Mila Ta, permite-le să fie primele care intră în Noua Eră de Pace de pe Pământ. Amin. “

Rugăciunea (17) a Cruciadei de Rugăciune
"Rugăciunea Mamei Salvării pentru sufletele întunecate"
“O, Inimă Imaculată a Mariei, Mama Salvării şi Mijlocitoare a tuturor harurilor, Tu care participi la mântuirea omenirii de răul satanei, roagă-te pentru noi. Mama salvării, roagă-te ca toate sufletele să poată fi mântuite şi să accepte dragostea şi mila arătate de Fiul Tău, Domnul nostru Isus Cristos, care vine din nou să salveze omenirea şi să ne dea şansa pentru mântuirea veşnică. Amin.”

Rugăciunea (19) a Cruciadei de Rugăciune
"Pentru tineri"
“Mamă a mântuirii, Te implor, roagă-te pentru îndurare faţă de sufletele tinerilor care se află într-o teribilă întunecime, ca ei să-L recunoască pe Fiul Tău iubit atunci când va veni să salveze întreaga omenire. Nu lăsa să se piardă pe drum niciun suflet. Nu lăsa nici măcar un suflet să respingă Marea Lui Milostivire. Mă rog, Măicuţă, ca toţi să se salveze şi Te rog, acoperă cu mantia Ta sfântă toate acele suflete, pentru a avea parte de ocrotirea necesară împotriva celui rău. Amin.”

Rugăciunea (35) a Cruciadei de Rugăciune
"Pentru ca sufletele să intre în Paradis"
“Isuse, ajută-mă să Te ajut în salvarea copiilor rămaşi pe Pământ. Mă rog ca prin Milostivirea Ta să salvezi sufletele de spiritul întunericului. Primeşte încercările, suferinţele şi grijile mele, ca prin ele să salvezi sufletele de focul iadului. Umple-mă de acele haruri prin care să-ţi ofer cu iubire şi bucurie în inimă aceste suferinţe, pentru ca toţi să ne unim în iubirea faţă de Preasfânta Treime şi să devenim una, iar mai apoi, împreună cu Tine, să trăim în Paradis ca o familie sfântă. Amin.”

Rugăciunea (37) a Cruciadei de Rugăciune
”Unirea tuturor copiilor lui Dumnezeu”
“O, Preaiubite Isuse, uneşte-i prin iubire pe toţi cei ce Te urmează, ca toţi să putem propovădui în lume adevărul mântuirii veşnice. Te rugăm ca acele suflete lâncede cărora le este frică să se ofere cu trup, suflet şi raţiune, să arunce armura mândriei, să-şi deschidă inimile iubirii Tale şi astfel să devină parte a familiei Tale sfinte de pe pământ. Preaiubite Isuse, îmbrăţişează toate aceste suflete pierdute şi permite ca iubirea noastră frăţească să-i scoată din sălbăticie şi să-i unim cu noi în lumina şi în iubirea Sfintei Treimi. Ne punem toată speranţa, încrederea şi iubirea în mâinile Tale Sfinte. Te implorăm ,măreşte-ne devotamentul, ca să putem ajuta la salvarea a şi mai multor suflete. Amin.

Rugăciunea (41) a Cruciadei de Rugăciune
”Pentru sufletele necredincioşilor”
“O, Isuse al meu, ajută sărmanilor Tăi copii care sunt orbi faţă de promisiunea Ta de salvare. Cu rugăciunile şi suferinţele mele Te implor, deschide ochii necredincioşilor, ca ei să poată vedea iubirea Ta blândă şi să fugă în braţele Tale Sfinte pentru a căuta ocrotire. Ajută-le sufletele să vadă Adevărul şi să caute iertarea pentru toate păcatele lor, astfel încât să poată fi salvate şi să fie primele care păşesc prin porţile Noului Paradis. Mă rog pentru aceste sărmane suflete, incluzând toţi bărbaţii, femeile şi copiii, şi Te rog, iartă-le păcatele. Amin

Rugăciunea (58) a Cruciadei de Rugăciune
”Rugăciune pentru Convertire”
"O, Preaiubite Isuse, Te chem pe Tine îmbrăţişează-i pe toţi copiii lui Dumnezeu şi acoperă-i cu Preţiosul Tău Sânge. Permite ca fiecare picătură a Sângelui Tău să acopere toate sufletele şi să le ferească de cel rău. Deschide inimile tuturor, în special pe cele ale sufletelor împietrite şi pe ale celor care Te cunosc, dar sunt prea pătate de păcatul mândriei pentru a se prosterna şi pentru a cere ca lumina iubirii Tale să le inunde sufletele. Deschide-le ochii ca să vadă Adevărul, pentru ca zorile Milostivirii Tale Divine să coboare peste ei, acoperindu-i cu Razele Milostivirii Tale. Converteşte toate sufletele prin harurile pe care le cer acum de la Tine ( se spune aici intenţia personală …). Implor Îndurare, şi-ţi ofer în dar o zi de post în fiecare săptămână pentru această lună iunie, ca ispăşire pentru toate păcatele. Amin.”

Rugăciunea (64) a Cruciadei de Rugăciune
„Pentru salvarea fraţilor şi surorilor noastre”
"O, Preaiubitul meu Mântuitor, Isus Cristos, acceptă rugăciunile şi sacrificiile mele ca un dar, pentru a ajuta la salvarea fraţilor şi surorilor mele din temniţa întunericului în care se află. Permite-mi să-i ajut să-și salveze sufletele. Te rog, iartă-le păcatele şi revarsă Duhul Sfânt în sufletele lor, pentru ca să alerge în braţele Tale ca într-un refugiu de care au nevoie cu disperare, înainte de a fi pierduţi pentru totdeauna. Pentru astfel de suflete, eu mă ofer pe mine însumi Ţie, cu umilă slujire şi recunoştinţă. Amin”

Rugăciunea (65) a Cruciadei de Rugăciune
„Pentru cei în păcat de moarte”
"O, Preaiubite Isuse, Mântuitorul omenirii, prin Milostivirea Ta Dumnezeiască cer indulgenţă pentru toate sărmanele suflete, aflate în păcat, care ar putea fi răpite de pe pământ în timpul Avertismentului. Iartă-le păcatele şi, în amintirea Pătimirii Tale, Te implor, dă-mi acest har special pentru ispăşirea păcatelor lor. Îţi ofer Ţie mintea, trupul şi sufletul meu ca ispăşire pentru iertarea păcătoşilor şi dobândirea Vieţii Veşnice. Amin."

Rugăciunea (67) a Cruciadei de Rugăciune
„Păstrează-i în siguranţă pe copiii mei faţă de Regele Minciunilor”
“Te rog, Isuse drag, păstrează-i în siguranţă pe copiii mei de Regele Minciunilor. Eu consacru aceşti copii (numele lor) Inimii Tale Preasfinte şi Te rog ca prin mantia Preţiosului Tău Sânge să le luminezi sufletele şi să-i iei în siguranţă în braţele Tale iubitoare, pentru a putea fi ocrotiţi de orice rău. Te rog ca Tu să le deschizi inimile şi să le inunzi sufletele cu Sfântul Tău Duh în timpul iluminării conştiinţei, astfel încât ei să fie purificaţi de tot păcatul. Amin”

Rugăciunea (73) a Cruciadei de Rugăciune
„Pentru sufletele tinere, pentru copii”
”O, Isuse, ajută-mă să salvez sufletele tinerilor de pretutindeni. Ajută-i, prin harul Tău, să vadă adevărul existenţei Tale. Adu-i către Inima Ta Sfântă şi deschide-le ochii spre Dragostea şi Milostivirea Ta. Salvează-i de focul iadului şi, prin rugăciunile mele, fii Milostiv faţă de sufletele lor. Amin.” 

Rugăciunea (80) a Cruciadei de Rugăciune
„Pentru sufletele celor care comit crime”
”O Isuse drag, Te implor ai milă de cei care comit crime. Cer clemenţă pentru cei în păcate de moarte. Îţi ofer propriile mele suferinţe şi dificultăţi pentru ca Tu să Îţi poţi deschide Inima şi să le ierţi păcatele. Te rog, acoperă-i cu Preţiosul Tău Sânge pe toţi cei care au intenţii diabolice în inimile lor, astfel încât să poată fi spălaţi de nelegiuirile lor. Amin.” 

Rugăciunea (104) a Cruciadei de Rugăciune
”Eliberează acest suflet de sclavie”
„Preaiubite Isuse, Îţi prezint sufletul fratelui meu şi al surorii mele care şi-au abandonat sufletele satanei. Ia acest suflet şi mântuieşte-l în Ochii Tăi Sfinţi. Eliberează acest suflet de sclavia bestiei şi dăruieşte-i salvare veşnică. Amin”

Rugăciunea (105) a Cruciadei de Rugăciune
”Darul convertirii celorlalţi”
„O, Isuse drag, cu iubirea mea pentru Tine Te rog, acceptă-mi sufletul în comuniune cu Tine. Ia sufletul meu, acoperă-l cu Duhul Tău cel Sfânt şi ajută-mă, prin această rugăciune, să îi salvez pe toţi aceia cu care vin în contact. Cuprinde cu Milostivirea Ta Sfântă fiecare suflet pe care eu îl întâlnesc şi oferă-i salvarea de care are nevoie pentru a intra în Împărăţia Ta. Auzi rugăciunile mele. Ascultă cererile mele şi, prin Milostivirea Ta, salvează sufletele din întreaga lume. Amin.”

Rugăciunea (106) a Cruciadei de Rugăciune
”Milostivire pentru tinerii care nu-L cunosc pe Dumnezeu ”      
„Isuse drag, ia sub protecţia Ta sufletele acestor copii ai lui Dumnezeu care nu Te cunosc, care nu au cunoştinţă de Iubirea Ta şi care nu acceptă Promisiunea Ta. Revarsă harul Tău al convertirii şi dă-le viaţă veşnică. Ai milă de toţi cei care nu cred în Prezenţa Ta şi care nu vor căuta iertare pentru păcatele lor. Amin.”

Rugăciunea (111) a Cruciadei de Rugăciune
”Pentru a-i consacra pe copiii voştri lui Isus Cristos”
„O, iubită Mamă a Salvării, îi consacru pe copiii mei ...(numele copilului/copiilor ) înaintea Fiului tău, pentru ca El să le aducă pacea în suflet şi iubirea în inimă. Te rog, fereşte-i pe copiii mei de cel rău şi roagă-te să fie acceptaţi în Braţele Milostive ale Fiului tău. Ajută-i să rămână credincioşi Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, în special în aceste timpuri, când ei sunt ispitiţi să se îndepărteze de El. Amin”

Rugăciunea (112) a Cruciadei de Rugăciune
”Pentru harul salvării”
„Mult iubite Isuse, Te chem  acoperă, cu harul Tău special al salvării, sufletele celor care au fost infestaţi de satana. Eliberează bietele lor suflete de captivitatea malefică de care ei nu pot scăpa. Amin.”

Rugăciunea (117) a Cruciadei de Rugăciune
”Pentru cei care şi-au vândut sufletele”
„Isuse drag, Îţi consfinţesc sufletele ...(spune-ţi-le numele) şi pe toţi aceia care şi-au dat sufletele în schimbul faimei. Eliberează-i de această contaminare. Îndepărtează-i de ameninţarea grupului Illuminati care-i devorează. Dă-le curajul să părăsească fără teamă această robie haínă. Ia-i în braţele Milostivirii Tale şi îndrumă-i înapoi către starea de har, pentru a fi demni de a sta în faţa Ta. Prin această rugăciune, pentru sufletele adoptate de satana, ajută-mă, cu Dumnezeirea Ta, să le smulg din ghearele masoneriei. Eliberează-le de legăturile ce le constrâng şi al căror rezultat sunt torturile groaznice în încăperile iadului. Prin suferinţa sufletelor alese, prin rugăciunile mele şi prin Milostivirea Ta, ajută-le să fie în primele rânduri, gata să intre pe Porţile Noii Ere a Păcii - Noul Paradis.  Te implor, eliberează-le din captivitate. Amin”

Rugăciunea (118) a Cruciadei de Rugăciune
”Pentru generaţia pierdută a sufletelor tinere”
„Isuse drag, implor Milostivirea Ta pentru generația pierdută a sufletelor tinere.  Pe cei care nu Te cunosc, acoperă-i cu darul vederii. Pe cei care Te cunosc dar Te ignoră, atrage-i înapoi la Milostivirea Ta. Te rog, dă-le curând dovada Existenței Tale și îndrumă-i către cei care-i pot ajuta și  călăuzi spre Adevăr. Umple mintea și sufletul lor cu dorul de Tine. Ajută-i să recunoască pustiul care există în ei din cauză că nu pot simți Prezența Ta. Te implor, iubite Doamne, nu-i abandona, și în Milostivirea Ta, acordă-le Viața Veșnică. Amin”

Rugăciunea (127) a Cruciadei de Rugăciune
„Pentru a salva sufletul meu şi al celor dragi mie ”
„O, Isuse, pregăteşte-mă ca să pot veni înaintea Ta fără să mă ruşinez. Ajută-mă pe mine şi pe cei dragi mie (numiţi-i aici…) ca să fim pregătiţi pentru a mărturisi toate faptele noastre  greşite. Să ne recunoaştem greșelile. Să cerem iertarea tuturor păcatelor. Să arătăm iubire celor cărora le-am greşit. Să cerem stăruitor Milostivirea de a fi mântuiţi. Să ne smerim înaintea Ta, pentru ca în Ziua Marii Iluminări, conştiinţa mea şi a lor să fie curată şi Tu să inunzi sufletele noastre cu Divina Ta Milostivire. Amin.”

Rugăciunea (128) a Cruciadei de Rugăciune
„Pentru a aduna şi a uni toate sufletele”
„Isuse drag, ajută-ne pe noi, iubiţii Tăi discipoli, să adunăm omenirea în Braţele Tale şi să-Ţi prezentăm Ţie sufletele care au cea mai mare nevoie de Marea Ta Milostivire. Umple-ne cu Harul Duhului Sfânt pentru a avea siguranţa că Flacăra Adevărului cuprinde toate acele suflete care au ajuns să fie despărţite de Tine. Uneşte toţi păcătoşii, astfel încât fiecare dintre ei să primească orice şansă de reconciliere. Dă-ne nouă tuturor puterea de a rămâne statornici Cuvântului Tău Sfânt atunci când suntem forţaţi să respingem Adevărul care a fost dat lumii prin Preasfintele Evanghelii. Noi rămânem în Tine, cu Tine şi pentru Tine, la fiecare pas al călătoriei noastre spre mântuire. Amin”

Rugăciunea (130) a Cruciadei de Rugăciune 
„Novena Mântuirii”
Trebuie să recitați această Rugăciune timp de șapte zile consecutiv în fiecare lună calendaristică, începând de luni dimineața. Trebuie să o recitați de trei ori în fiecare din cele șapte zile și în una din acele zile trebuie să postiți.

„Iubita mea Mamă a Mântuirii, te rog ca prin Milostivirea Fiului tău Isus Cristos să obţii Darul Mântuirii Veşnice pentru toate sufletele. Te implor, roagă-te ca prin mijlocirea ta să fie eliberate toate sufletele din robia satanei.  Te rog, cere Fiului tău să arate Milostivire și iertare acelor suflete care Îl resping, care Îl rănesc cu indiferența lor și care adoră false doctrine şi falşi dumnezei. Te implorăm, iubită Mamă, cere cu stăruinţă harurile care să deschidă inimile acelor suflete ce au mai mare nevoie de ajutorul tău. Amin.” 

Rugăciunea (147) a Cruciadei de Rugăciune
"Dumnezeule Tată, arată Milostivire faţă de cei care Îl reneagă  pe Fiul Tău"
„O, Dumnezeule, Tatăl meu Veșnic, Îţi cer, arată Milostivire față de cei care Îl reneagă pe Fiul Tău. Mă rog pentru sufletele celor care încearcă să-i distrugă pe profeții Tăi. Te implor pentru convertirea sufletelor care sunt pierdute pentru Tine și Te rog ajută-i pe toți copiii Tăi să-și pregătească sufletele și să-și transforme viața conform Voinței Tale Dumnezeiești, în așteptarea Celei de a Doua Veniri a Fiului Tău preaiubit, Isus Cristos. Amin.

Rugăciunea (150) a Cruciadei de Rugăciune
"Pentru a salva sufletele necredincioşilor
„Isuse drag, Te rog, mântuieşte-i pe toţi cei care, nu din vina lor, refuză să Te cunoască. Îţi ofer Ţie suferinţa mea, pentru a aduce la Tine sufletele celor care Te resping şi pentru ca Milostivirea Ta să se reverse peste întreaga lume. Ai milă de sufletele lor. Ia-i în Refugiul Tău Ceresc şi iartă-le păcatele. Amin.”

Rugăciunea (155) a Cruciadei de Rugăciune
" Pentru protejarea Misiunii de Mântuire "
“O, preaiubită Mamă a Mântuirii, ascultă cererea noastră pentru protejarea Misiunii de Mântuire și pentru protejarea copiilor lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru cei care sfidează Voia lui Dumnezeu în acest moment important în istorie. Te rugăm protejează-i pe toți cei care răspund chemării tale și Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a-i salva pe toți de dușmanii lui Dumnezeu. Te rugăm  ajută la eliberarea acelor suflete care au căzut pradă înșelăciunilor diavolului și deschide-le ochii către Adevăr.
O Mamă a Mântuirii, ajută-ne pe noi, sărmanii păcătoși, să devenim demni de a primi Harul perseverenței în timpul suferinței noastre pentru Numele preaiubitului tău Fiu, Isus Cristos.
Protejează această Misiune de lovituri. Protejează-i pe copiii tăi de persecuție. Acoperă-ne pe toți cu Preasfânta ta Mantie și dă-ne Darul de a ne păstra credința, de fiecare dată când suntem respinși pentru că spunem Adevărul și proclamăm Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, pentru tot restul vieții noastre, acum și în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea (157) a Cruciadei de Rugăciune
"Pentru sufletele aflate în captivitate"
“O, iubite Isuse, eliberează acele suflete care sunt sclave ale falșilor dumnezei și ale satanei. Ajută-ne ca, prin rugăciunile noastre, să le aducem eliberare de durerea de a fi posedați. Deschide porțile închisorii lor și arată-le calea către Împărăția lui Dumnezeu, înainte ca ei să fie luați de satana ostatici în abisurile Iadului.
Te implorăm, Isuse, acoperă aceste suflete cu Puterea Duhului Sfânt astfel ca ele să caute Adevărul și ajută-le să găsească curajul de a întoarce spatele capcanelor și răutăților diavolului. Amin.”

Rugăciunea (169) a Cruciadei
Pentru salvarea celor care Îl resping pe Cristos
Prea iubitul meu Isus, prin Compasiunea şi Milostivirea Ta, Te implor pentru salvarea celor care Te-au respins; care neagă Existenţa Ta; care în mod deliberat se opun Cuvântului Tău Sfânt şi a căror inimă înrăită le-a otrăvit sufletul împotriva Luminii şi Adevărului Dumnezeirii Tale. Ai Milă de toţi păcătoşii. Iartă-i pe cei care blasfemiază împotriva Sfintei Treimi  şi ajută-mă ca, în felul meu propriu şi prin sacrificiile mele personale, să îi cuprind în Braţele Tale Iubitoare pe acei păcătoşi care au mai mare nevoie de Milostivirea Ta. Îţi promit ca prin gândurile, faptele şi vorbele mele să Te slujesc cât de bine pot în Misiunea Ta de Salvare. Amin.

Rugăciunea (96) a Cruciadei de Rugăciune
“Pentru Binecuvântarea şi Protejarea Grupului nostru al Cruciadei de Rugăciune”
“O, Isuse drag, Te rugăm binecuvântează şi protejează Grupul nostru al Cruciadei Tale de Rugăciune, ca să devenim invulnerabili la atacurile nelegiuite ale celui rău şi ale oricăror spirite malefice care ne-ar putea frânge de la Misiunea Sfântă de salvare a sufletelor. Fie ca noi să rămânem loiali şi puternici, să perseverăm pentru a păstra în faţa lumii Numele Tău cel Sfânt şi niciodată să nu şovăim în strădania de a răspândi Adevărul Sfântului Tău Cuvânt. Amin.”


RUGĂCIUNE CU O MARE PUTERE DE EXORCIZARE PE CARE ÎNSUȘI ARHANGHELUL MIHAIL A DAT-O POLONIEI ȘI ÎNTREGII LUMI 
Sfântă Treime un singur Dumnezeu, cu umilință Te rugăm dă-ne acel mare har, ca prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, a Sfântului Arhanghel Mihail, a tuturor îngerilor și sfinților să putem învinge puterile întunericului în România şi în întreaga lume, pentru meritele Domnului nostru Isus Cristos obtinuțe prin Pătimirea pe Calea Crucii, pentru vărsarea Preafântului Său Sânge pentru noi, pentru Sfintele Sale Răni, pentru Patima Sa de pe Cruce, pentru toate suferințele îndurate de Mântuitorul nostru Isus Cristos în timpul Pătimirii Sale și a vieții Sale de pe Pământ.
Doamne Isuse Cristoase, Te rugăm, trimite-i pe Sfinții Tăi Îngeri, să alunge în iad, la osândă veșnică, forțele întunericului, pentru ca să vină Împărăția lui Dumnezeu, iar harul Lui să umple toate inimile și pacea Ta să se reverse în România și în toate țările din lume.
Preasfântă Marie, Mama și Regina noastră, din toată inima te implorăm trimite Sfinții Tăi Îngeri să alunge în iad și la osânda veșnică, toate duhurile rele care trebuie să se piardă.
Sfinte Arhanghele Mihail, conducătorul oștirilor cerești, Domnul te-a trimis să înfăptuiești această mare lucrare, pentru ca harul Domnului să rămână pururea cu noi. Condu oștirile tale cerești pentru ca puterile întunericului să ajungă definitiv în locul de osândă. Unește-ți toate puterile ca să-l învingi pe Lucifer și pe îngerii lui căzuți care s-au răzvrătit împotriva Voinței lui Dumnezeu, iar acum se străduiesc să ducă sufletele la pieire. Fii victorios pentru că ai putere și autoritate și cere de la Dumnezeu pentru noi harul Păcii și Iubirii Sale, ca întotdeauna să-l urmăm pe Domnul nostru spre Împărăția lui Dumnezeu. Amin.

CONSFINŢIRE CĂTRE INIMA DUMNEZEIASCĂ A LUI ISUS

      Preabunule Isuse, Mântuitorul neamului omenesc, priveşte spre noi, care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului tău. Suntem ai tăi, voim să fim ai tăi şi ca să fim mai strâns uniţi cu tine, astăzi fiecare dintre noi se consfinţeşte de bunăvoie Inimii tale Preasfinte.
      Mulţi nu te-au cunoscut niciodată, mulţi au dispreţuit poruncile tale şi s-au lepădat de tine. Fie-ţi milă şi de unii şi de alţii şi atrage-i pe toţi la Inima ta Preasfântă.
      Doamne, fii regele nu numai al credincioşilor care nu s-au îndepărtat niciodată de tine, ci şi al fiilor rătăciţi, care te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească, pentru a nu pieri de lipsă şi de foame.  Fii regele acelora pe care i-au înşelat părerile greşite şi al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului şi al unirii în credinţă, ca în curând să nu fie decât o singură turmă şi un singur păstor.
      Dă Doamne, Bisericii tale, libertate sigură şi fără piedici. Dă tuturor popoarelor liniştea bunei orânduiri şi fă ca de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas: Lăudată să fie dumnezeiasca Inimă a lui Isus, care ne-a dobândit mântuirea! Ei să-i aducem slavă şi cinste în toţi vecii vecilor. Amin.

                              Consfinţire către Inima Neprihănită a Preacuratei Fecioare Maria

Fecioară puternică şi Mamă milostivă, regina cerului şi scăparea păcătoşilor, noi ne consfinţim Inimii tale neprihănite.
Îţi închinăm făptura şi viaţa noastră întreagă, tot ce avem, tot ce iubim şi tot ce suntem. Ale tale să fie trupurile şi locuinţele noastre, familiile şi patria noastră. Voim ca tot ceea ce este în noi şi în jurul nostru să-ţi aparţină şi să se împărtăşească de binecuvântările tale de Mamă.
Şi pentru ca această consfinţire a noastră să aibă într-adevăr tărie şi durată, reînnoim azi la picioarele tale, Marie, făgăduinţele noastre de la Botez şi de la prima sfântă Împărtăşanie. Ne obligăm să mărturisim oricând şi fără frică adevărurile de credinţă, să trăim ca adevăraţi catolici, în desăvârşită supunere faţă de toate îndemnurile Sfântului Părinte papa şi ale episcopilor uniţi cu el.
Ne obligăm să ţinem poruncile lui Dumnezeu şi ale Bisericii, mai ales sfinţirea Duminicii. Ne obligăm să practicăm în viaţa de toate zilele, pe cât ne va fi cu putinţă, devoţiunile pline de mângâiere ale religiei creştine, mai ales sfânta Împărtăşanie.
În sfârşit, îţi promitem, slăvită Maică a lui Dumnezeu şi Mamă iubitoare a oamenilor, să punem toată inima noastră în slujba cinstirii tale binecuvântate, pentru ca, prin stăpânirea Inimii tale neprihănite, să grăbim şi să asigurăm domnia Inimii Fiului tău, vrednic de închinare, în inimile noastre şi în toate celelalte inimi, în scumpa noastră ţară şi în lumea întreagă, precum în cer, aşa şi pe pământ. Amin.

                                         Rugăciunea (132) a Cruciadei de Rugăciune
                               „Lepădare de satana, pentru protejarea acestei Misiuni” X 50 ori

“O, Mamă a Mântuirii, vino în ajutorul acestei Misiuni. Ajută-ne pe noi, Rămăşiţa Armatei lui Dumnezeu, să ne lepădăm de satana. Te rugăm, zdrobeşte capul bestiei cu călcâiul tău şi îndepărtează toate obstacolele din calea Misiunii noastre de a salva sufletele. Amin.”

sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2018/01/01/cruciada-speciala-de-rugaciune-din-7-ianuarie-2018/ 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu