duminică, 14 ianuarie 2018

Mesaj primit de Maria Julianna în 17 octombrie 2017

IX Acasă, Domnul Isus spune...
„Dragii Mei copii! Transpuneţi în fapte Evanghelia! Să aveţi mereu în faţa ochilor voştri sfinţenia vieţii şi fericirea veşnică şi aşa să trăiţi fiecare împrejurare a vieţii! Contează doar să recunoaşteţi şi să înfăptuiţi voia Mea, findcă fiecare faptă a voastră, fiecare cuvânt, dar şi fiecare gând vă vor însoţi în faţa scaunului Meu de judecată şi vă voi cere socoteaală pentru tot. Judecata Mea este atât de desvârşită şi profundă aşa cum sunt şi Eu, Cel care cercetez inimile şi rărunchii şi văd gândurile voastre. Eu voi lua în considerare temperamentul vostru, moştenirile voastre, înclinaţiile cu care v-aţi născut, toate împrejurările până la cel mai mic amănunt şi nu voi lăsa pe dinafară circumstanţele atenuante. Vai celui care, deşi a recunoscut care este voinţa Mea, care sunt adevărurile Evangheliei, totuşi se împotriveşte în mod repetat şi trăieşte în totală antagonie. Acesta este păcatul de moarte asupra căruia am spus că cel care blasfemiază Sfântul Duh este apăsat de povara păcatului veşnic.
Dragii Mei copii! Fiţi copii în spirit, abandonaţi-vă Mie pe deplin în toate! Nu contează cum şi ce evenimente se succed şi cum se împlinesc profeţiile, ci să vă întrebaţi dacă aţi răspuns aşteptărilor Mele, dacă cercetaţi şi transpuneţi în fapte sfântul Meu plan destinat vouă dintru veşnicie.
În aceasta constă sfinţenia vieţii. Asta o cer de la voi toţi: fiţi sfinţi, deoarece Eu sunt Sfânt, fiţi desăvârşiti aşa cum Tatăl vostru cel din Ceruri este. Străduiţi-vă să trasnpuneţi în fapte învăţăturile Mele şi atenţionaţi-i şi pe cei din anturajul vostru! Trăiţi în permanenţă pregătiţi fiindcă nu ştiţi nici ziua, nici ceasul. Oricând am să vin după voi şi voi chema sufletul vostru să iasă din sacul de ţărână al trupului vostru, atunci să vă găsesc pregătiţi şi, precum fecioarele înţelepte, să puteţi întra cu Mine la nuntirea veşnică. Acestea v-am învăţat în Evanghelie. Cuvintele Mele rămân valabile pe veci şi sunt de neschimbat. Meditaţi la patimile Mele şi la moartea Mea pe cruce...la preţul uriaş pe care l-am plătit pentru mântuirea voastră. Nu mai sunteţi ai voştri, fiindcă Eu sunt cel care a plătit un preţ goaznic pentru răscumpărarea voastră.
De aceea voi cere socoteală pentru fiecare clipă a vieţii vostre, pentru fiecare cuvânt. Aţi primit viaţa pentru a vă sfinţi şi pentru a-i conduce şi pe alţii la sfinţenia vieţii. Voi, cei pe care v-am răscumpărat sunteţi ai Mei pentru veşnicie. Însă doar aceia rămân lângă Mine, care vor aceasta din propria voinţă. De aceea am spus: mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi. De pe cruce v-am chemat pe toţi atunci când am strigat: „Mi-e sete!”, însă am putut să-i aleg doar pe cei care au răspuns cu da chemării Mele.
Copiii Mei! Mare lucru este să fii ales, un har mai presus de orice, al cărui roade le puteţi vedea pe Pământ dar mai ales în Rai. De aceea vă rog pe voi să vorbiţi tuturor despre iubirea Mea nemărginită, despre chemarea Mea, pentru ca tot mai mulţi să răspundă cu da şi să Mă urmeze pe calea cea strâmtă. Deşi a Mă urma presupune greutăţi, renunţare la sine şi purtare a crucii, vă dăruiesc sufletului vostru o asemenea bucurie, seninătate şi fericire, pe care n-aţi schimba-o cu nimeni şi nimic. De aici puteţi recunoaşte veridictatea cuvintelor Mele: „jugul Meu este dulce şi povara Mea este uşoară”. Primiţi binecuvântarea Mea întăritoare, pe care v-o dau cu iubirea ce se revarsă din Inima Mea în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: Evrei6,5: Învăţătura lui Dumnezeu”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu