duminică, 21 ianuarie 2018

Mesaj primit de Maria Julianna în 15 noiembrie 2017

IXAcasă, Domnul Isus spune...
Dragii Mei copii! Pregătiţi-vă! O prigoană a creştinilor nemaivăzută se va abate asupra lumii. Însuşi satana luptă împotriva voastră ca să-i inducă în eroare pe oameni pentru ca voi să fiţi numiţi necredincioşi şi, ca pe ceva gunoi fără rost, să fiţi măturaţi de pe faţa pământului. Nu vă fie teamă de cei care vă ucid trupul dar nu au nicio altă putere asupra voastră.
Copiii Mei! Să vă fie frică doar de comiterea păcatului care vă desparte de Mine, de Mântuitorul vostru, Cel care v-am obţinut viaţa veşnică. Dacă va veni ceasul, care aproape că este aici, daţi-vă viaţa pentru Mine. Aşa să-L preamăriţi pe Fiul Omului, Cel care am murit pentru voi pe cruce. Mărturisiţi-Mă şi nu vă fie frică! Am nevoie de mărturia voastră de credinţă ca ei să ştie Cui aparţineţi şi despre Cine daţi mărturie. Şi apostolii Mei au dat mărturie despre Mine în pofida faptului că i-au bătut, i-au prigonit pentru ca să nu Mă mai propovăduiască. Petru, care atunci era deja umplut de Duh Sfânt, aşa le-a spus prigonitorilor: mai degrabă trebuie ascultat de Dumnezeu decât de oameni. Şi aşa au continuat să propovăduiască despre Mine, Cel care am murit, dar am înviat şi trăiesc veşnic. Şi voi, copiii Mei, trebuie să păşiţi pe urmele apostolilor Mei şi cu o credinţă puternică trebuie să Mă mărturisiţi cu dârzenie în faţa oamenilor, chiar dacă, vor atenta la viaţa voastră.
Dragii Mei copii! Vă spun din nou, nu vă fie teamă de cei care ucid trupul, dar nu au nici o putere asupra sufletului. Sufletul vostru este proprietatea Mea, de care am grijă ca de propria Mea slavă şi, în clipa morţii voastre, vă aşez în acea Împărăţie minunată, pe care am pregătit-o dintru veşnicie celor care Îl iubesc pe Dumnezeu. Iubiţi-Mă până la moarte şi daţi-vă chiar şi viaţa pentru Mine, fiindcă nimeni nu are o iubire mai mare decât acela care îşi dă viaţa pentru Dumnezeu.
Copiii Mei! A sosit ceasul. În curând Mă voi pogorî din cer şi-Mi voi arăta puterea, îi voi stârpi pe păcătoşi de pe faţa pământului, iar pe marele demon şi pe demoni îi voi prăvăli în fundul iadului unde îi voi înlănţui pentru o mie de ani. Nu mai permit ca ai Mei copii să fie induşi în eroare. Atunci timpul satanei se va termina şi nu va fi slobozit pentru o mie de ani. O mie de ani reprezintă desăvârşirea, atunci când oamenii vor trăi în iubire şi pace, atunci când Îmi vor da o asemenea slavă şi iubire, Mântuitorului din Preasfântul Sacrament, aşa cum nu a mai fost vreodată şi nici nu va mai fi. Atunci nu vor fi ispitiţi de cel rău. Oamenii vor trăi într-o mare fericire, pace şi iubire unii faţă de alţii, dar mai ales faţă de Dumnezeu. Lumea va fi antecamera Raiului, unde dreptatea şi pacea vor merge mână în mână, iar iubirea se va revărsa asupra fiecărui suflet. Năzuiţi cu dor la acea eră ce va să vină, pe care o dăruiesc ca să le arăt celor care vor trăi atunci, ce fel de viaţă le-a destinat Dumnezeu pe Pământ, dintru veşnicie. Iar voi, micuţii Mei dragi, care nu veţi mai fi aici pe Pământ, atunci când se vor împlini toate acestea, veţi contempla din Rai cu o şi mai mare fericire acest Paradis pământesc, era de pace de o mie de ani. Nu va mai fi nici o luptă cu satana, ci oamenii vor trăi în pace şi iubire. Pământul îl va sluji pe om, va rodi din abundenţă, iar oamenii nu vor trebui să se spetească, ci se vor bucura de darurile pământului şi tot timpul lor îl vor destina adorării lui Dumnezeu. Atunci sarcina proţilor Mei va fi să predea generaţiilor următoare învăţătura Mea şi, prin pilda bună a sfinţeniei vieţii, să fie păstori ai credincioşilor care să îi urmeze şi să transpună în fapte legea lui Dumnezeu.  Acum voi purifica lumea aceasta. Voi mătura păcatul, mizeria, voi stârpi pentru totdeauna viermele necurăţiei. În lumea nouă, fiecare fiinţă umană, va prinde viaţă doar printr-o iubire curată, adevărată. Lumea nouă va fi amprenta lui Dumnezeu, unde va domni iubirea. Lumea în care trăiţi acum este pepiniera păcatului, a egoismului, a interesului, care din start sunt destinate pieirii, fiindcă nu provin de la Dumnezeu.
Primiţi binecuvântarea Mea întăritoare, pe care v-o dau cu iubirea ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: 2Tes 3, 1: „Cuvântul Domnului”

Sursa: 2017. november 15. Itthon az Úr Jézus… » Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu