sâmbătă, 6 ianuarie 2018

Mesajele primite de Emilia Mezei în 3 şi 4 ianuarie 2018

Mesaj ceresc de la Fecioara Maria, Regina Păcii, Medugorje 3 ianuarie 2018

Ultima zi, înainte de plecare, după Sfânta Liturghie, orele 11:30-12:00, la statuia Sfintei Fecioare din faţa bisericii Sf. Iacob.
Draga mea copilă multiubită, îţi mulţumesc pentru prezenţa ta la Medugorje, pentru rugăciuni, lacrimi şi pentru tot ceea ce încerci să faci pentru semenii tăi, pentru a îndeplini cerinţele mele de a ajuta la salvarea şi mântuirea semenilor. Sunt foarte bucuroasă şi recunoscătoare pentru asta. Este foarte important să încercaţi acum, în aceste vremuri să faceţi tot ce puteţi pentru a ajuta să se elibereze din ghearele celui rău cât mai multe suflete cu putinţă, să fie libere şi să-şi salveze sufletele de la osânda veşnică.  Voi nu trebuie decât să iubiţi şi să vă deschideţi inimile pe deplin pentru a putea fi umplute cu multe haruri, pace, iubire, bunătate, înţelepciune şi tot ceea ce aveţi nevoie spre mântuirea sufletelor voastre şi a ajuta şi la mântuirea fraţilor voştri. IUBIŢI, IERTAŢI ŞI DĂRUIŢI.
Pentru aceasta este important să vă rugaţi neîncetat ca să puteţi fi un canal pentru ceilalţi. Abandonaţi-vă total ACUM în mâinile mele iubitoare, să vă acopăr cu mantia mea protectoare, să vă apăr de toate relele şi să vă aşez  cu mare iubire în braţele Tatălui Ceresc.  Trăiţi de pe acum, pe acest pământ, pentru eternitate, pentru adevărata viaţă veşnică, fericită şi împlinită.
Luptaţi zi de zi pentru asta, înfrângeţi-vă toate slăbiciunile, poftele carnale ca să puteţi câştiga zi de zi harurile de care aveţi nevoie, pentru a vă atinge scopul vostru pe acest pământ: CÂŞTIGAREA CUNUNII VIEŢII VEŞNICE FERICITE.  Gândiţi-vă: aceasta este pentru TOTDEAUNA! Indiferent de încercări, suferinţe, boli,...toate acestea nu sunt nimic, sunt pentru o perioadă scurtă şi sunt spre binele şi folosul sufletelor voastre. Toate au un scop. Aveţi încredere în înţelepciunea, bunătatea, îndurarea şi iubirea Tatălui Ceresc. Urmaţi-L pe Fiul meu cu multă iubire, umilinţă, încredere şi recunoştinţă. Fiul meu a fost, este şi va fi mereu cu voi. Doar a promis: „ Eu sunt cu voi în toate zilele vieţii, până la sfârşitul veacului.” (Mat.28:20)
Copiii mei, nu vă îngrijoraţi, doar rugaţi-vă neîncetat şi întăriţi-vă în credinţă şi iubire. Mulţumiţi-I Sfintei Treimi că mai ţine perioada de har, că încă sunt aici cu voi pe pământ, ca să vă ajut, să vă calăuzesc, să vă mijlocesc haruri şi să vă conduc la Fiul meu care vă va însoţi pe tot parcursul vieţii voastre pământeşti, dacă Îl acceptaţi şi urmaţi poruncile, iar la sfârşit vă va conduce în Paradis.
An nou fericit şi binecuvântat vă doresc cu multă dragoste tuturor.
Maria, iubita voastră Mamă, Regina Cerului şi a Păcii.

Mesaj ceresc de la Isus, 4 ianuarie 2018, orele 14:40, în capelă.


Draga Mea copilă multiubită, îţi mulţumesc pentru prezenţa ta plină de iubire şi pentru toate lacrimile vărsate din iubire pentru Mine şi semenii tăi, cauzate de lipsa de iubire sinceră faţă de Mine şi faţă de aproapele.  Sunt trist pentru că IUBIREA SINCERĂ ŞI CURATĂ LIPSEŞTE DE PE PĂMÂNT. Răul este foarte puternic  şi domneşte triumfător în sufletele foarte multor oameni chiar şi din cei conscraţi Mie şi Mamei Mele, din cauză că IUBIREA este slabă, slăbiciunile sunt puternice şi omenii nu doresc să se abandoneze pe deplin lui Dumnezeu, nu vor să se schimbe şi rămân căldicei. De atâţia ani, Mama Mea cea dragă, vă transmite la Medugorje mesaje asemănătoare....IUBIŢI-VĂ, IERTAŢI-VĂ, AJUTAŢI-VĂ UNII PE ALŢII, FIŢI BUNI, FIŢI FRAŢI ADEVĂRAŢI UNII PENTRU ALŢII...Însă, din păcate, în foarte puţine suflete a rodit această sămânţă. IUBIREA – este singura forţă puternică şi singura cale ce vă duce în Rai. Nu există alta, decât cea a IUBIRII. De aceea vă transmite aceleaşi mesaje asemănătoare, pentru că nu există altă cale, orice aţi face, decât CALEA IUBIRII NECONDIŢIONATE cu tot ce ţine de ea. Acum sunteţi pe ultima sută de metri.  În curând se va termina cu tot răul de pe pământ. Începe purificarea generală atât în ţară cât şi în lumea întreagă. Nu te necăji deoarece se termină cu tot răul şi începe NOUA ERĂ DE PACE ŞI FERICIRE.
În România va începe o adevărată revoluţie foarte curând. Datorită rugăciunilor aţi mai primit puţin timp pentru convertire...dar din păcate se termină!!! Rugaţi-vă în continuare pentru ţară, popor, pentru toate sufletele care vor muri ca jertfă şi pentru viitorul României.
Momentan, atât îţi transmit. Te iubesc şi-ţi mulţumesc pentru tot.
Încurajează-i pe toţi fraţii tăi să se abandoneze complet în braţele pline de iubire şi îndurare ale Tatălui Ceresc; să Mă primească şi să Mă accepte cu iubire, recunoştinţă, bunătate în vieţile şi inimile lor ca să le pot tranforma inimile pe deplin şi să-i conduc pe calea cea dreaptă şi bună către Paradis.
Fiţi binecuvântaţi.
Vă iubesc pe toţi.
Iubirea nu este iubită cu adevărat, doar parţial. Vrem ca iubirea să fie iubită şi trăită în pace, îndurare, bunătate, umilinţă şi bucurie.
An nou binecuvântat şi fericit vă doresc tuturor cu mare drag.
Isus, Regele Universului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu