luni, 15 ianuarie 2018

Mesaj primit de Maria Julianna în 24 octombrie 2017

IX Acasă, Domnul Isus spune....
„Dragii Mei copii! Sufletul Meu este foarte întristat. Totul este deja pregătit pentru al III-lea război mondial. Situaţia în care vă găsiţi acum este liniştea de dinainte de furtună. Totul este pregătit pentru distrugerea naţiunilor, pentru suprimarea credinţei şi  pentru a face lumea una cu pământul. De fapt aceasta este pregătirea pentru a doua Mea venire, fiindcă trebuie să purific lumea. Nu Eu vreau această ditrugere, ci puzderia de păcate comise de oameni, face să se pogoare această pedeapsă. Cei buni vor suferi şi vor muri împreună cu cei răi, însă finişul lor este cu totul altul. Cei răi se osândesc şi merg în locul pedepsei veşnice. Însă cei buni, după o scurtă suferinţă, vor veni în Împărţia Mea, în fericirea veşnică.
Micuţii Mei dragi, copiii Mei aleşi! Pregătiţi-vă fiindcă vă aşteaptă o prigoană creştină nemaivăzută. Totul este pregătit. Rugaţi-vă! Cereţi puterea şi lumina Duhului Sfânt ca să vă întăresc pentru a putea să-Mi rămâneţi loiali până la moarte şi să Mă mărturisiţi în faţa acestui neam păcătos, fiindcă doar cel care rămâne credincios până la capăt, acela se mântuieşte.
Dragii Mei copii! Această profeţie nu este altceva decât repetarea Evangheliei, unde v-am spus cu mult înainte că se vor ridica ţări una împotriva alteia şi vă vor prigoni pentru numele Meu. Aşadar nu vă miraţi şi nu spuneţi că mesajele Mele sunt înfricoşătoare fiindcă Eu doar repet ceea ce se găseşte în Sfânta Scriptură. De dragul celor aleşi am să scurtez aceste zile împovărate de suferinţă.
Micuţii Mei dragi! Voi, cei pe care i-am ales, pregătiţi-vă pentru refugii, acolo unde vă voi da siguranţă şi vă voi ocroti de oamenii cei răi. Nu peste mult, doar în ascuns se va putea celebra Sfânta Litughie cea adevărată care, de altfel, va fi pedepsită cu moartea. Dar Eu vreau să rămân cu voi, printre cei care sunt lângă Mine cu o credinţă vie şi cu iubire şi care nu pot şi nici nu doresc să trăiască fără Mine, Cel din Preasfânta Euharistie, fiindcă Eu sunt fundamentul şi izvorul vieţii, puterii şi fericirii vostre. Eu sunt pentru voi Totul, Creatorul, Mântuitorul, Dumnezeul.
Dragii Mei copii! Trăiţi în permanenţă pregătiţi de moarte şi dacă va veni şi pentru voi acea oră, nu vă fie teamă să daţi mărturie despre Mine şi să vă daţi viaţa pentru Mine, dacă împrejurările aşa o cer. Această eră se încheie curând. Trăiţi deja sfârşitul ei şi o nouă lume minunată îi va lua locul: era de pace de o mie de ani, care va fi cu totul altceva decât aceasta. Atunci pacea şi iubirea se vor îmbrăţişa şi nu va mai fi păcat fiindcă satana va fi înlănţuit. Îl voi prăvăli în fundul iadului pentru o mie de ani. Rugaţi-vă de pe acum să vină Împărăţia Mea, fiindcă în "Tatăl nostru", la această Împărăţie M-am gândit atunci când v-am învăţat: „ Vie Împărăţia Ta, facă-se voi Ta!” Această Împărăţie va fi asemănătoare stării din Rai, atunci când Dumnezeu va fi cu oamenii şi le şterge toată lacrima de pe faţa lor. Aceasta va fi însăşi antecamera Raiului.
Dragii Mei copii! Bucuraţi-vă când vă voi ridica din acestă vale de lacrimi (pe cei care i-am ales), cei care veţi fi rădăcina sfântă ce va răsări din nou în era de pace de o mie de ani. De pe acum să vă pregătiţi pentru asta. Mergeţi de luaţi Sfintele Sacramente cu căinţă, spovediţi-vă, împărtăşiţi-vă şi trăiţi pregătiţi, asemeni fecioarelor înţelepte, pentru ca atunci când va veni Mirele să puteţi intra cu el la ospăţ. Lămpile voastre să fie preapline cu ulei, care este harul sfinţitor, rugăciunea continuă şi acceptarea cu răbdare a suferinţelor.Eu să vă fiu pildă, precum şi Mama Mea. Urmaţi-ne pe calea crucii! Trăiţi în spiritul renunţării de sine şi în cel al purtării crucii! Primiţi totul aşa cum vă este dat. Nu întrebaţi ce şi de ce! Încredeţi-vă pe deplin în Mine!Rămâneţi mereu copilaşi în braţele Mele. Aşezaţi trecutul în milostivirea Mea, viitorul în providenţa Mea iubitoare. Trăiţi doar în clipele prezente, într-o continuă recunoştinţă şi slăvire. Mereu mulţumiţi-Mi pentru toate. Atunci nu veţi fi dezamăgiţi niciodată şi veţi fi fericiţi întreaga viaţă. Eu Însumi voi fi bucuria şi fericirea voastră. Primiţi binecuvântarea Mea întăritoare pe care v-o dau cu toată iubirea Inimii Mele, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: Mc 12,29: „Isus a răspuns”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu