vineri, 5 ianuarie 2018

Mesajul Sfintei Fecioare către iubita ei fiică, Luz de Maria 21.11.2017

                                    Iubiţi copii ai Inimii Mele Neprihănite,
revelaciones marianas 2013Fie ca  pacea şi dragostea Fiului Meu să fie pentru voi o apă proaspătă care vă ţine într-o continuă reînnoire spirituală.
Eu vin să vă aduc Cuvintele care sunt Voinţa Tatălui cu scopul ca toate să capete adevărata esenţă a credinţei.
Voi sunteţi creaturi ale lui Dumnezeu şi ca atare aveţi capacitatea de a vă renaşte în spirit, de a fi făpturi ale binelui şi de a vă dezbrăca de vechile veşminte ale omului vechi cu care obişnuiaţi  să vă gătiţi ca să fiţi admiraţi de semenii voştri.
Voi trăiţi în Lume dar nu sunteţi ai lumii.
Voi nu trăiţi cu scopul de a concura la nivel material…
Voi nu trăiţi pentru a ascunde semnele timpului, de frică…
Voi nu trăiţi pentru ca să puneţi sub semnul întrebării de ce ori pentru ce Dumnezeu permite ceva…
Voi trăiţi ca să observaţi ce fac fraţii şi surorile voastre, însă nu luaţi la cunoştinţă cât de multe greşeli aveţi voi, le ascundeţi cu scopul de a continua să păcătuiţi….
 Trăiţi pe jumătate în spiritualitate, cu rugăciuni goale şi cântece fără sens, care nu ating sufletul absolut deloc.
VOI TREBUIE SĂ VĂ SUPUNEŢI PE DEPLIN PÂNĂ CE VĂ PIERDEŢI PE VOI ÎNŞIVĂ PENTRU CA FIUL MEU SĂ POATĂ TRĂI ÎN FIECARE DINTRE VOI ŞI ASTFEL SĂ PREVALEZE, NU VOINŢA OMENEASCĂ, CI CEA DUMNEZEIASCĂ.
Voi nu primiţi cuvintele mele cu seriozitatea care se cuvine,  consideraţi fals faptul că veţi fi martori ai schimbării în care aţi plonjat şi care continuă să crească ca şi valurile mării învolburate. 
Această generaţie  trece prin schimbările mult aşteptate de cei care se opresc să  vădă Semnele acestor timpuri, însă cu toate acestea aţi devenit impermeabili la aceste schimbări şi le priviţi ca fiind neimportante.
Viclenia satanei s-a furişat în Biserica Fiului Meu cu scopul ca această Biserică să pară a fi în continuare a Fiului meu, însă nemaisupunându-se Lui pe deplin.  
Voi, copii ai Inimii Mele Imaculate, nu dispuneţi de ceea ce ar trebui să aveţi ca şi copii ai Fiului meu fiindcă vă dau firimituri şi nu întregul ospăţ. Şi asta, pentru ca să fiţi  despărţiţi de Poporul credincios atunci când Poporul Fiului Meu se împuţinează.  Cel rău şi cohortele lui au tot mai mari posibilităţi spre a vă induce în eroare până la punctul care să vă ducă traiul la o totală indiferenţă şi lipsă de respect faţă de Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
VOI AVANSAŢI, DAR TRECEŢI  PRINTR-O CULME (APOGEU nt tr)  ÎN CARE CONFUZIA VĂ POATE LĂSA  ORBI DIN PUNCT DE VEDERE SPIRITUAL, MAI ALES PE ACEIA CARE NU CUNOSC CUVÂNTUL FIULUI MEU ŞI SUNT CUFUNDAŢI ÎN MICILE DETALII ALE UNEI FALSE RELIGIOZITĂŢI.
În acest punct, copiii Mei sunt victime ale acelora care răstălmăcesc cuvântul Fiului Meu în interiorul Bisericii Sale: ei îndeamnă poporul să comită abuzuri, respingând Cuvântul Dumnezeiesc de la care voi nu trebuie să vă depărtaţiţi, în care voi trebuie să trăiţi.  
Omul este ataşat de cea ce este pământesc, material, este ataşat societăţii, la ceea ce este confortabil pentru el şi respinge  Chemarea pe care Fiul meu i-o adresează cu scopul de a începe o viaţă nouă.  V-am mai spus că sunteţi chemaţi la sfinţenie, însă daţi înapoi fiindcă nu credeţi în puterea pe care Sfântul Duh o revarsă asupra celor care continuă să lupte, să se înalţe şi să fie vase goale pe care să le umple Sfântul Duh.
Copiii mei, rugăciunea fiecăruia dintre voi este importantă, dar nu cea repetitivă în care nu simţiţi cuvântul pronunţat în fiecare propoziţie.
RUGĂCIUNEA TREBUIE SĂ SE NASCĂ ÎN FĂPTURĂ, SĂ CURGĂ DIN INIMĂ ŞI SĂ FIE CONŞTIENTĂ ŞI ASTFEL, INIMA OMENEASCĂ  STÂRNEŞTE SIMŢĂMÂNT REAL DE CONŞTIINŢĂ, RESPECT ŞI RECUNOŞTINŢĂ  FAŢĂ DE PREASFÂNTA TREIME.
Omul nu trebuie să doarmă în aceste vremuri, ci trebuie să se cufunde adânc în urmarea Căii Fiului meu, pentru ca nimic să nu îl disturbe şi nimeni să nu îl inducă în eroare.
Majoritatea oamenilor din poporul Fiului Meu aşteaptă începerea semnelor şi semnalelor care le spun lor că sunt deja în perioada purificării, iar eu, ca Mamă, deplâng o asemenea negare, văzând ceea ce se întâmplă deja pe întregul Pământ.
Copii, atacurile Naturii pe care însăşi ştiinţa nu este capapilă  să le explice ca evenimente ce se petrec  acum şi care nu s-au mai întâmplat înainte, precum semne, zgomote, schimbări în natură, oamenii nu vor să le vadă şi astfel rămân sub influenţa lunii, a soarelui şi a Naturii însăşi, precum şi a acţiunii celui rău dată de lipsa lui Dumnezeu în om.  (din cauză că Dumnezeu lipseşte din viaţa omului n.tr.).
CÂND UN OM NU POATE ÎNŢELEGE DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU, EL VA FI ÎNTR-O CONTINUĂ ŞOVĂIRE; CĂREIA EL ÎN ACEST MOMENT ÎI ESTE SUPUS; NU O VA PUTEA BIRUI ÎNTRUCÂT DIN TOATE PĂRŢILE VA FI ATACAT DE satana.
DACĂ OAMENII NU ŞTIU CUM SĂ TRĂIASCĂ ÎN DRAGOSTEA FIULUI MEU, NU VOR FI CAPABILI SĂ DEPĂŞEASCĂ  STĂRILE CONSTANTE ŞI VARIABILE ALE MINŢII, DIN CAUZA  INFLUNEŢEI  IMPLICATE ÎN TOT CEEA CE ÎI ÎNCONJOARĂ.
Voi vă aşteptaţi ca cel rău să vă înfrunte cu arme sau cu propuneri/ispite; însă nu aşa acţionează cel care fură sufletele – ci acţionează în ascuns, fără a fi văzut sau simţit şi astfel omul nu se pune în gardă.
În toate timpurile, cuvântul profeţilor a fost negat cu scopul ca Poporul Fiului meu să nu se pregătească. În această clipă, voi negaţi profetul Meu şi atacaţi ceea ce predică, uitând că nu este cuvântul său, ci este Cuvânt Dumnezeiesc ceea ce propovăduieşte. Omenirea acceptă ceea ce nu ar trebui să accepte şi respinge Cvântul ce are menirea să ridice vălul de pe ochii voştri, astfel încât să descoperiţi că sunteţi copii ai lui Dumnezeu şi că trebuie să vă înălţaţi pentru a trăi în comuniune cu Fiul Meu.
Iubiţi copii:
NU FIŢI TULBURAŢI, NU FIŢI ÎNSPĂIMÂNTAŢI, SE VOR PETRECE LUCRURI ŞI MAI MARI, IAR VOI TREBUIE SĂ VĂ PĂSTRAŢI CREDINŢA VIE, SĂ VĂ PĂSTRAŢI CALMUL, PRECUM ŞI NĂZUINŢA DE A VĂ CUFUNDA ŞI DE A VĂ UNI, ÎN FINE, CU VOINŢA DUMNEZEIASCĂ.
Fiţi făpturi ale lucrărilor bune, nu fiţi invidioşi şi nu lăsaţi lăcomia să vă invadeze, fiindcă diavolul găseşte în asta o pepinieră propice în care să crească şi să vă rănească ca făpturi ale lui Dumnezeu.
Când sunteţi avertizaţi de către această explicaţie a Voinţei Dumnezeieşti,  nu o demolaţi chiar dacă nu o credeţi şi continuaţi în ignoranţă, dar nu aruncaţi cu cuvinte inutile ce uşor pot fi combătute.
VOI, COPIII MEI,CUFUNDAŢI-VĂ ÎN ADEVĂR, TRĂIŢI CU INIMA CURATĂ ŞI FIŢI DREPŢI ÎN INIMILE VOASTRE.
Rugaţi-vă, copiii mei, rugaţi-vă, pământul se zguduie cu putere, este un timp de vaiet. .
Rugaţi-vă, copiii mei, vine trădarea dintre ţări şi se vor ridica cu atrocitate una împotriva celeilalte.
Rugaţi-vă, copii, rugaţi-vă, pentru Portugalia, vaietul se aude peste tot.
Rugaţi-vă, copii, rugaţi-vă, pentru Spania.
Copii iubiţi ai Inimii Mele Imaculate, sunt multe creaturi care vin la Mine.
Uneori îmi spuneţi că nu vin pentru voi, însă nu vedeţi că credinţa voastră este atât de rece încât întrebaţi, fără să vă gândiţi cu dragoste sau fără să imploraţi, ci dând ordine, însă Fiul meu iubeşte umilinţa.
Îngerul păcii va veni din casa Tatălui şi vă va vorbi cu Cuvântul adevărat şi vă va face să vă amintiţi că Dumnezeu este credincios şi adevărat.
Va binecuvântez, Mama Maria.
BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ PĂCAT!
BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ PĂCAT!
BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ PĂCAT!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu