miercuri, 13 iunie 2018

Mesajul din 1 mai 2018 primit de Maria Julianna


IXÎn timpul Adoraţiei, Domnul Isus spune...
„Dragii Mei copii!  Soseşte ceasul, ba chiar e aici,  când mulţi veţi sta în faţa scaunului Meu de judecată. Aveţi grijă de toate cuvintele şi faptele voastre fiindcă în faţa Mea contează doar iubirea. Aceasta am dat-o ca şi poruncă de căpătâi. Toate cuvintele şi faptele voastre în care nu se găseşte iubire, sunt păcat. La toate analizele de conştiinţă să vă căiţi de ele şi să le spovediţi, dacă aţi păcătuit împotriva iubirii. Doar cel care iubeşte, poate veni în Împărăţia Mea.
Copiii Mei! Din iubire, Mi-am dat viaţa pentru voi. Nu doar am propovăduit, ci v-am dat şi pildă. Şi voi trebuie să vă asemănaţi cu Mine. În fiecare situaţie întrebaţi-vă: ce ar face oare Isus în locul meu? Cereţi-Mi ca Eu să vă conduc fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare faptă a voastră. Cereţi-Mi ca Eu să trăiesc şi să făptuiesc prin voi. Pot face asta doar dacă vă abandonaţi Mie viaţa voastră. Atunci Eu vă călăuzesc paşii şi Eu aranjez împrejurările. Totul Mă slujeşte pe Mine, inclusiv satana, chiar dacă împotriva voinţei sale. Poate face doar cât îi permit Eu. Dacă Mă chemaţi pe Mine în viaţa voastră, atunci îndepărtez obstacolele din cauza cărora nu puteţi îndeplini poruncile Mele. Vă eliberez. Vă dezleg de încătuşarea păcatelor. Vă chem la o minunată bucurie şi pace liberă, pe care nu aţi mai experimentat-o niciodată.
Micuţii Mei! Viaţa este scurtă. Grăbiţi-vă la Mine cât mai curând! Lăsaţi-Mă să vă conduc pe calea cea strâmtă ce duce spre lăcaşul veşnic. Am strigat pe cruce: Mi-e sete! Vreau să salvez sufletele voastre! Vreau să vă smulg din ghearele satanei! Veniţi la Mine cât mai curând! Până ce o mai puteţi face. Iau povara de pe umerii voştri. Vă eliberez de gânduri. Daţi-mi-le Mie, iar Eu am să le rezolv. Sunt cu voi în fiecare zi până la sfârşitul lumii. Nu puteţi face nimic fără Mine. Primiţi binecuvântarea Mea prin care vă întăresc şi vă fac dipuşi să transpuneţi în fapte învăţătura Mea. Vă binecuvântez în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu