vineri, 15 iunie 2018

Mesajul din 17 mai 2018 primit de Maria Julianna

IX
 Acasă, Domnul Isus spune...
 „ Dragii Mei copii! Aşa cum am spus evreilor, aşa vă spun şi vouă: Nu voi mai fi mult cu voi. Deoarece vine furul, tâlharul, şi Mă va fura din Sfânta Ostie şi din Vin. Trupul şi Sângele Meu nu vor mai fi pe altar. În locul lor vor adora şi vor aduce în faţa norodului tot felul de urâciuni şi târâtoare. În mulţi, aceasta va isca greaţă şi se vor întoarce de la Biserica Mea. Atunci se va petrece ruperea cu totul şi definitivă a Bisericii Mele. Copiii Mei nu vor mai şti unde să se ducă, de aceea mulţi îşi vor părăsi credinţa şi vor căuta consolare în alte religii. Dar toate acestea nu vor dura mult. Zilele, orele duşmanilor Mei sunt numărate. Voi reveni şi voi mătura urâciunea cu suflarea gurii Mele. Îl voi prăvăli [pe satana] în fundul iadului şi-l voi înlănţui pentru o mie de ani. Va înflori era de pace de o mie de ani, care va fi împărăţia de pace şi iubire.
Copiii Mei dragi! Voi, cei care Îmi aparţineţi, bucuraţi-vă, veseliţi-vă şi încredeţi-vă în Mine deoarece atunci când voi reveni veţi vedea slava Mea. Până ce ţine pericolul care va scoate la lumina zilei tot felul de mârşăvii, voi să vă ascundeţi! În ascuns să celebraţi Sfânta Litughie, acolo să Mă doraţi! Chiar dacă şi doar un singur preot va celebra Sfânta Jertfă, şi aceasta Mă va împăca la cel mai înalt grad, şi voi susţine lumea aceasta.
Copiii Mei! Timpul este scurt. Acum se vor succede una după alta evenimente groaznice. Războiul mondial nu se mai lasă mult aşteptat. Au plănuit dinainte, au copt răzbunarea unul împotriva celuilat, iar scenariul există deja, cum vor să-l facă să izbucnească.
Vă binecuvântez cu o nemărginită iubire minunată ce depăşeşte orice raţiune omenească, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Întăriri din Sfânta Scriptură: Matei 24,4-13: „Isus, răspunzând, le-a zis: „Vedeţi să nu vă înşele cineva! Căci mulţi vor veni în numele meu spunând: «Eu sunt Cristosul» şi-i vor înşela pe mulţi. Atunci aveţi să auziţi vorbindu-se despre războaie şi zvonuri de războaie. Nu vă înspăimântaţi, căci trebuie să fie toate, dar nu este încă sfârşitul! (Dan 2,28)  Se va ridica un neam împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii şi va fi foamete şi cutremure în diferite locuri.  Dar toate acestea sunt [doar] începutul durerilor.  Atunci vă vor da la tortură şi vă vor ucide; veţi fi urâţi de toate neamurile din cauza numelui Meu.  Atunci mulţi se vor scandaliza, se vor trăda unii pe alţii şi se vor urî între ei.  Mulţi profeţi falşi se vor ridica şi vor înşela pe mulţi.  Din cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea multora se va răci.  Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit, acela va fi mântuit.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu