luni, 11 iunie 2018

Mesajul din 18 aprilie 2018 primit de Maria Julianna

IX
Acasă, Domnul Isus spune...
„Dragii Mei copii! Sunt Eu, cel care vă vorbesc. Sunt foarte fericit printre voi. E o bucurie de nespus atunci când intru în inimile voastre, când Mă primiţi şi Mă adoraţi. Vă fac şi pe voi să simţiţi această fericire. De fapt, voi trăiţi de pe cum în Ceruri. Aceasta este o pregustare şi o anticameră a Paradisului. Atâta doar că nu puteţi vedea acea minunăţie, nu puteţi simţi acea fericire absolută care vă aşteaptă dincolo şi de care veţi avea parte pentru veşnicie, fiindcă trupul vostru slab ar muri de fericire. Însă acum vă fac să simţiţi într-o mică măsură acea bucurie ce vă dă aripi, pentru a putea gusta ce vă rezervă veşnicia şi ce simt Eu în inimile voastre. Fiindcă fiecare om, în sufletul său, după Sfânta Împărtăşanie simte ceea ce simt Eu în inima lui. Cel care Mă iubeşte foarte mult şi-şi deschide inima în faţa Mea, acela are parte de bucurie sufletească enormă, deoarece vizează acea fericire pe care el Mi-o dă prin iubirea şi abandonarea de sine.
Micuţii Mei! Străduiţi-vă să Mă primiţi astfel în Sfânta Împărtăşanie: cu o bucurie enormă, cu o smerenie deplină, până la suprimarea sinelui şi cu o credinţă mare, pentru că Eu, Mântuitorul, Cel care pentru voi am pătimit răstignirea, cobor în fiecare Sfântă Litughie din Ceruri şi rămân printre voi. Fac toate acestea fiindcă vă iuesc nemărginit.  Nu vreau să Mă despart de voi niciodată şi, prin credinţa voastră, primiţi harul în Fiecare Sfântă Împărtăşanie şi Adoraţie Euharistică, ca să vă umpleţi cu Mine, ca să vă uniţi cu Mântuitorul vostru Dumnezeiesc, ca să vă cufundaţi în Mine ca un minuscul strop de apă în uriaşul Ocean de Iubire. Vreau să mântuiesc pe fiecare om. Vreau aceasta şi Mă rog Tatălui pentru  ca groaznica Mea pătimire şi răstignire pe cruce să nu fi fost în zadar pentru nici un om, să nu fi fost degeaba scurgerea nici unui strop de Sânge al Meu căci cei care Îmi întorc spatele, nu cred în Mine fiindcă nu Mă cunosc. Zădărnicesc în ei harul lui Dumnezeu fiindcă Tatăl a dăruit ceea ce îi era cel mai scump: M-a dat pe Mine vouă pentru ca toţi să vă mântuiţi. De aceea, vă cer rugăciune pentru ca prin rugăciunea voastră unită cu Mine, împreună cu sacrificiile şi suferinţele voastre, să-i ridicaţi pe păcătoşii căzuţi ca şi aceia să Mă caute şi să Mă găsească pe Mine, să se convertească şi să se mântuiască.
 Dragii Mei copii! Dacă aţi vedea ce bătălie groaznică se dă  între îngeri şi demoni pentru sufletele voastre, dacă aţi vedea acel nor dens şi întunecat care împrejmuieşte întregul Pământ – deoarece oamenii păcătoşi, prin păcatele lor,  au eliberat din iad pe toţi diavolii- aţi muri de groază şi cu toţii v-aţi agăţa de Mine căutând scăpare. Însă păcatul îl orbeşte şi-l surzeşte pe om. De aceea, oamenii gonesc spre propria osândă. Strălucirea falsă îi induce în eroare şi satana îi conduce la rătăcire.
Dragii Mei copii! Trebuie să intervin. Sfântu Paul a scris: „când păcatul este mare, atunci prisoseşte şi harul.” Acum revărs harul Meu cu multă prisosinţă. Voi da păcătoşilor posibilitatea să-şi vadă starea groaznică  a sufletului lor. Însuşi Duhul Sfânt le va arăta pe ce cale umblă şi că această cale duce la iad. Le va arăta suferinţa groaznică a iadului şi întreaga lui realitate. Mulţi oameni vor muri de groază, alţii Mă vor striga cerând ajutor şi astfel, vor scăpa de osândă. Această vedere clară a stării sufletului este foarte aproape. Este necesară aceasta pentru oameni ca să vadă clar  pe cine aleg. Toate acestea se vor petrece spre mântuirea oamenilor şi împotriva satanei. Însăşi satana prigoneşte acest mesaj, despre care însuşi Papa Ioan Paul al II-lea, cel care a trăit o viaţă sfântă, a vorbit. Fiindcă satana nu se mai poate ascunde, Sfântul Duh îi descoperă răutatea şi falsitatea.
Vă binecuvântez, cu o minunată iubire nemărginită ce depăşeşte orice raţiune omenească, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: Mt 21,12: Titlu: „Alungarea vânzătorilor din Templu”- Isus spune: „Acum voi curăţi Biserica Mea”. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu