luni, 11 iunie 2018

Mesajul din 28 aprilie 2018 primit de Maria Julianna


IXAcasă, Domnul Isus spune...
 „Fiica Mea dragă! Pregăteşte-te! Este foarte aproape totul, pentru ceea ce te-am pregătit. Totul va veni foarte subit. De azi înainte să te rogi pentru tine şi pentru cei care împărtăşesc soarta ta următoarele rugăciuni: Rozarul Îndurării Divine, Litania Sfântului Sânge, rugăciunea Sfântului Ioan de Vianney, rugăciunea de ascundere şi de eliberare. Oferă toate aceastea pentru harul unei morţi bune şi cel al statorniciei până la capăt! Aşa să te pregăteşti pentru marea întâlnire cu Mine care va dura o veşnicie.
Fiica mea! Timpul se tot scurge, este foarte aproape. Continuă-ţi calea pe drumul arătat de Mine. Te-am însemnat prin sfântul botez. Te-am legat de Mine, ca satana să nu te poată rupe niciodată de Mine. Eşti a Mea pe veci. Am grijă de tine ca de propria Mea slavă. Te-am format după chipul şi asemănarea Mea. Te-am transformat după fiecare Sfântă Împărtăşanie. Te uneşti cu Mine, ca un minuscul strop cu uriaşul Ocean de Iubire. Eşti a Mea pe veci. Inima Mea înflăcărată de iubire este refugiul tău pe veci. În Ceruri, Inima Mea va fi lăcaşul tău, ceea ce va fi cel mai mare izvor de bucurie. Pregăteşte-te! În curând va cădea vălul de pe ochii tăi. Te vei bucura de vederea feţei Mele pentru veşnicie. Bucură-te şi te veseleşte deoarece în curând se va întâmpla. Zilnic să te rogi aşa către Mine: Doamne, îţi cer harul de a împlini întru totul sfântul Tău plan destinat mie dintru veşnicie. Te binecuvântez cu minunata iubire, ce întrece orice închipuire omenească şi care nu poate fi asemuită cu nimic, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin”
P.S. Am cerut de la vizionară şi rugăciunile din acest mesaj...care au fost revelate şi în mesaje anterioare. Găsiţi mai jos şi traducerea lor:
Rugăciune puternică în situaţii grele 
  Sfântă Născătoare de Dumnezeu, pentru durerea ta nemărginită şi pentru lacrimile vărsate în timpul pătimirii şi răstignirii pe cruce a Fiului Tău, oferă Tatălui Ceresc, Sfântul Trup al Mântuitorului nostru Dumnezeiesc, plin de Răni şi Sânge, împreună cu lacrimile Tale, petru salvarea sufletelor şi pentru obţinerea harului pentru care vin acum la tine (aici se enunţă harul dorit)….
Isuse, Marie vă iubesc, mântuiţi sufletele, mai ales pe cele consacrate lui Dumnezeu! (se repetă de 3 ori).
                                               (rugăciune a lui Ioan Maria de Vianney)
              
Rugăciune pentru harul ascunderii 
 “ Să ne ascundă Dumnezeu Atotputernic, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, sub mantia Sfintei Fecioare şi a Sfântului Iosif, prin mâna sfinţilor îngeri, în acel rug din care a fost luată Coroana de spini a Domnului Isus, pentru ca nici un atac demonic, trupesc sau lumesc să nu ne poată dăuna, nici nouă, nici fraţilor noştri, nici duşmanilor noştri. Amin.
  
Rugăciune cu mare putere de eliberare
Prin Isus Cristos şi prin puterea Sa, mă dezic şi mă rup de cel rău, de oamenii haíni şi de toate influenţele, atacurile şi împovărările lor, mai ales de X (aici se poate spune unul sau mai multe nume), în numele Sfitei Treimi, un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Amin.
De 3 ori şi se face semnul crucii de fiecare dată: Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu