sâmbătă, 9 iunie 2018

Mesajul din 16 aprilie 2018 primit de Maria Julianna


Acasă, în Ora Îndurării Divine, Domnul Isus spune...
IX „Deschide Sfânta Scriptură!”
S-a deschis aici: 1Tim 1,3: să le porunceşti unora să nu răspândească învăţături greşite”.
Isus: „Scrie ce îţi spun! Dragii Mei copii! Marele Avertisment este aproape. Cu toţii să faceţi pocăinţă! Spălaţi-vă în Scumpul Meu Sânge vărsat pentru voi, în Sacramentul Spovedaniei! Dacă o faceţi, atunci vă veţi confrunta liniştiţi cu Marele Avertisment care este revărsarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vă va arăta toate faptele voastre, întreaga voastră viaţă precum şi răsplata sau pedeapsa potrivit celor meritate. Cu ochii sufletului, veţi vedea  iadul, purgatorul şi Raiul, locurile în care ar trebui să mergeţi dacă aţi muri atunci. Acesta este un har uriaş. Încă mai primiţi timp, amânare, ca să vă schimbaţi viaţa şi să vă convertiţi pe calea cea bună. Vă dau Marele Avertisment pentru ca să vă salvez sufletele! Duşmanul Meu lucrează acum într-un mod nemaivăzut cu scopul de a vă pierde. Înşelându-vă pe mulţi, vă împinge la păcat. Ascultaţi glasul conştiinţei! Niciodată să nu faceţi răul! Alegeţi întotdeauna binele! Lăsaţi-Mi Mie judecata. Eu sunt Judecătorul veşnic. Să nu vă faceţi singuri dreptate! Eu plătesc fiecăruia conform faptelor sale. Sunteţi doar praf şi ţărână în faţa Mea. Eu sunt Creatorul. Eu vă cer socoteală. Voi doar ţineţi poruncile Mele şi atunci nu aveţi de ce vă teme. Aşa să vă pregătiţi de Marele Avertisment care nu se mai lasă mult aşteptat. Primiţi atenţionările Mele! Vă dau binecuvântarea mea plină de iubire, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfntului Duh!”
Întărire di Sfânta Scriptură: Col 4,5: „ Folosiţi bine timpul”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu