vineri, 22 decembrie 2017

A fost, este, va rămâne

-Doamne, ceva nu mă lasă,
Şi-mi spune că nu e farsă,
Că n-am scris câteva zile,
Şi să scriu că plec din lume.

-Totul este pregătit,
De plecat de pe pământ.
Semnul ce îl aşteptaţi,
Urmează să vă uitaţi,

Cât de cald, cu ce lumină,
Acum la voi o să vină.
Sunt ce îşi doresc să-l vadă,
Că de mult suferă, rabdă.

E momentul de răspuns,
La ruga voastră şi plâns,
La dispreţ, la umilinţă,
Şi atâta suferinţă.

Lacrimile de adunaţi,
Nu aveaţi unde să staţi.
Râuri şi fluvii au curs,
V-au săltat atât de sus!

Aţi ajuns în Paradis,
Nu veţi mai avea de plâns,
Nici lacrimi n-o să mai curgă,
Acolo-i iubire, lumină,

Şi o linişte profundă,
În a Domnului Grădină,
Iarbă şi pomi roditori,
Peste tot, în patru zări.

Nu le vezi, ci doar le scrii,
Să rămână celor vii.
Cei ce rămân după Semn,
Cum pe tine îi îndemn,

Şi ei ca tine să facă,
Să asculte, să înţeleagă,
Să ceară cum ai cerut,
Că nu-i greu şi nici nu-i mult.

Doar să ceară, doar să spună,
Duhul Sfânt o să-i audă,
Şi în grabă o să vină,
Ca răspuns să le aducă.

Dacă nu mergi, nu ajungi,
Dacă nu suferi, nu plângi,
Şi dacă ceri vei obţine,
Dacă baţi se va deschide.

De întrebi, afli răspuns,
La ceea ce ai de spus.
Tu ce scrii, în glumă ai spus,
Duhul Sfânt ţi-a dat răspuns.

Ţi-a şoptit, ai ascultat,
Şi în grabă ai plecat,
Că încet sau alergat,
De a fost soare, a plouat.

Sprinten ca un porumbel,
Nu ţi-a fost frică defel.
Cu Domnul n-o să ai teamă,
Fie iarnă, fie vară.

Nu te lasă, cu El mergi,
Pe drumuri sau pe poteci.
Treci prin apă, treci prin foc,
Pentru El nu este stop.

Înainte sau în braţe,
Merge sau o să te poarte.
Obosit, El te întăreşte,
Necălit, El te căleşte.

Toate o să treci, învingi,
Dacă tu de El asculţi.
Îţi arată, te trimite,
Ca să mergi tot înainte.

Cum îţi spune, aşa să faci,
Deloc să nu te abaţi,
Nici din drum, nici din cuvânt,
Este drept şi este sfânt.

A creat tot universul,
Munţii, dealurile, şesul,
Apa, cerul şi pământul,
A toate El e Stăpânul.

Este Rege, Împărat,
Dumnezeu Cel Preaînalt.
Este Duh, este în cer,
A fost şi va fi mister.

De crezi, cu El te întâlneşti,
Şi de vrei, poţi să-i vorbeşti.
Te ascultă, îţi răspunde,
A fost, este, va rămâne.
     4.12.2014, ora 21:14 Anton Ciobanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu