luni, 4 decembrie 2017

Mesaj dat de Domnul Isus, dat fiicei Sale preaiubite Luz de Maria, în data de 3 noiembrie 2017


Preaiubitul Meu Popor:
BINECUVÂNTAREA MEA CONSTANTĂ ASUPRA VOASTRĂ VĂ FACILITEAZĂ CALEA ȘI VĂ FACE SĂ PERCEPEȚI ACEASTĂ DRAGOSTE A MEA CARE VĂ CHEAMĂ ȘI VĂ MÂNGÂIE, VĂ PROTEJEAZĂ ȘI VĂ AVERTIZEAZĂ.
Poporul Meu:
Trebuie să trăiți prin Adevărul Cuvântului Nostru, trebuie să trăiți legați de Sfânta Scriptură și să fiți cei care împlinesc tot ceea ce Tatăl Meu a dat ca Normă a vieții, pentru copiii Săi și astfel să fiți siguri că nu mergeți pe căi greșite. .
NU TRUPUL ESTE CEL CARE VĂ SALVEAZĂ , CI TRĂIND CA ACEIA CARE FAC VOIA NOASTRĂ.
Voința noastră este iubire, iubire constantă care nu se oprește, dar continuă să producă neîncetate Lucrări de Iubire Divină în favoarea omului. Dragostea nu încetează, mereu produce beneficii tot mai mari pentru cei care iubesc. Este ca și Adevărul: produce în mod constant mai multe adevăruri, la fel ca si creatura ce desfășoară mai multe acțiuni și lucrări în vederea Voinței Noastre. Dar pentru ca voi să transmiteți Dragostea Noastră și Adevărul Nostru, trebuie să cunoașteți în profunzime Sfânta Scriptură, astfel încât ei să nu vă poată face să deveniți confuzi și să vă facă a vă îndepărta de la cale.
Pentru a ajunge la Casa Noastră există o singură cale, nu veți găsi scurtături sau preferințe, IAR ACEASTĂ SINGURĂ CALE ESTE OBEDIENŢA ȘI ÎMPLINIREA LEGILOR DIVINE , ÎNDEPLININD LEGEA IUBIRII ȘI ÎN ADEVĂR ÎN ORICE MOMENT.
Unii pretind că sunt copiii Noștri trăind o viață care nu este deloc spirituală, ci o viață de religiozitate falsă care nu îi face să pătrundă Cuvântul, Misterul nostru de Iubire. Ei participă la celebrarea Euharistică în zilele de Duminică,  se spovedesc în fiecare săptămână, repetând aceleași greșeli fără nici o propunere de îndreptare.
Ei trăiesc o viață religioasă confortabilă, care nu îi afectează deloc în bunăstarea și satisfacțiile lor umane, care îi țin în cercul lor social satisfăcător. Acești copii ai Noștri nu ştiu despre jertfă, despre abandonare de sine, nu aspiră la o mai mare apropiere de Sfânta Treime, nu se străduiesc să se înalțe și să se desprindă de ceea ce este lumesc, nici de gusturile și plăcerile lor.
Preaiubitul Meu Popor,
ACEASTA ESTE CLIPA CULMINANTĂ A ÎNDEPLINIRII REVELAȚIILOR PE CARE MAMA MEA VI LE-A DAT ÎN DIFERITE LOCURI DIN LUME. 
NU TREBUIE SĂ AȘTEPTAȚI PÂNĂ MÂINE PENTRU A VĂ SCHIMBA, TREBUIE SĂ FACEȚI ASTA ACUM .
Vă gândiți și insitaţi asupra ideeii că sunteți trup. Voi nu vreți a veni să Mă cunoașteți ca să trăiți în libertate și fericire. Rămâneți absorbiți de cele materiale, de mâncare, de plăcerile omenești, de aceea nu știți că trupul, deși este Templul Duhului Meu Sfânt, este limitat.
TREBUIE SĂ PĂTRUNDEŢI ÎN LUMINA MEA PENTRU A FI CONSTIENȚI ȘI CAPABILI SĂ STAŢI DEPARTE ŞI DISTRAŞI DE CEEA CE ESTE LUMESC.
Poporul Meu preaiubit:
Dacă nu vă căiți cu adevărat de faptele voastre păcătoase, de ofensele voastre față de Casa Noatră, de durerile cauzate Preasfintei Mele Mame și de momentele în care ați rănit frații și surorile voastre, cauzându-le mari dureri ...
Dacă nu vă căiți de minciuna în care ați trăit ...
Dacă nu vă căiți de încălcarea Poruncilor și de neîmplinirea Sacramentelor, nefiind copii ai Fericirilor, nici iubitori ai Faptelor de Milostenie, nici nu aprofundaţi Sfânta Scriptură ... VEȚI RĂTĂCI DINTR-UN LOC ÎN ALTUL , DAR NU VEȚI PUTEA ÎNȚELEGE CUVÂNTUL MEU ŞI NICI SĂ CREȘTEȚI SPIRITUAL.
Toți cei care trăiesc fără să vadă și fără să perceapă Viața Veșnică vor fi aceia care vor continua cu conștiința lor focusată asupra a ceea ce este lumesc, material și asupra propriului  "ego”.
Toată lumea strigă în deșertul ignoranței lor dacă nu cunosc și nu pătrund Cuvântul Meu. Oricine nu Mă cunoaște în profunzime, fără false interpretări, se rătăcește, devine agitat, se auto-limitează, Mă înțelege greșit și se dedă la ceea ce nu este Voia Mea pentru că este ușor de indus în eroare.
Poporul Meu preaiubit, întoarceți-vă la tăcerea interioară, căiți-vă cu adevărat, dezrădăcinând cu forţă ceea ce nu vă permite să vă abandonați Voinței Mele. Trebuie să rămâneți departe de distragerile prin care inamicul și voința omului vă conduc spre pofte, pentru ca să nu umblați cu conţiinţa [trează ]-n.tr.
Să aveți în minte faptul că vă vorbesc despre aceste lucruri, celor care continuați să luptați împotriva egoului uman și împotriva dușmanului sufletului, cei care luptați împotriva a tot ceea ce vă atinge din exterior și nu este de la Mine. Eu vă spun aceste lucruri pe care frații și surorile voastre, care nu au dorit să Mă cunoască, nu le înțeleg și, prin urmare, dau interpretări false la ceea ce nu sunt capabili a înțelege.
Printre ai Mei există diferite feluri de făpturi: văd câţiva copii ai Mei care vin la Mine din curiozitate – aceștia nu înțeleg Cuvântul Meu și Adevărul Meu, ci trăiesc după cum le convine dar cu toate astea ei sunt iuţi în a critica, ofensa şi judeca.
Alții care se apropie, au simțuri limitate, "au ochi dar nu văd, urechi, dar nu aud" (Ps. 115,6), o gură dar nu pot vorbi despre Mine. Aceștia renunță repede, învăluiți în criticism pentru că nu vor să își asume nimic, incapabili să pătrundă în realitatea acestei explicaţii a Cuvântului Meu.
Alții, ignoranți în ale Sfintei Scripturi, nu sunt capabili să-și facă simțurile să se apropie de Adevărul Meu, deoarece trăiesc atașați de ceea ce este trupesc și lumesc, de egoul lor uman, nu sunt dispuși să Mă cunoască și să se înalțe; sunt creaturi cu inima împietrită și provoacă o mare diviziune.
Voi, poporul Meu, trebuie să priviți dincolo de ceea ce văd ochii voștri, să simțiți dincolo de ceea ce sentimentele omeneşti simt - voi nu trăiți într-o casă închistată de ziduri groase -, trăind realitatea și văzand limitarea zidurilor.
Voi trăiți pe Pământ pentru a aspira la Casa Mea, aşadar încetaţi  a mai fi ignoranți deoarece nu ați ascultat când v-am cerut să aprofundaţi Sfânta Scriptură. Prin urmare veți merge în cotinuare ca cerșetori ai iubirii, hrănindu-vă cu firimituri.
Poporul Meu:
Toate faptele materialistului reflectează  spre ceea ce satisface acest materialism ...
Egoistul se gândește numai la el însuși și nu la alții ...
Persoana insensibilă poate să privească la ceea ce este foarte dureros și să nu reacționeze pentru că nu are o inimă de carne.
TREBUIE SĂ DEVENIȚI SENSIBILI DACĂ VREȚI SĂ FIȚI MAI SPIRITUALI .
Fiecare dintre voi trebuie să fiți un înger pe Pământ, astfel încât să împărtășiți sfințenia cu frații și surorile voastre, deoarece unii dintre aceia care, în timp ce au ochi, nu Mă văd, sunt așa pentru că sunt asemenea celor care pretind că pot vedea soarele cu ochii trupești închiși. Cei care nu pătrund în voia Mea nu Mă pot vedea pentru că ei nu acționează sau nu lucrează după Calea Mea și, prin urmare, critică în mod constant deoarece nu pot înțelege ceea ce  nu are legătură cu persoana lor.
Poporul Meu preaiubit, încercările în ordonarea Naturii continuă și nebunia omenească continuă să provoace un mare număr de nevinovați care suferă din cauza minților demonizate.
TREBUIE SĂ FIȚI CONȘTIENȚI DE FAPTUL CĂ DACĂ VĂ ÎNDEPĂRTAȚI DE MINE, DACĂ MĂ NEGAȚI ȘI VĂ ALIAȚI CU HOARDELE SATANEI, ACEST LUCRU VĂ VA CONDUCE SĂ ACȚIONAȚI ȘI SĂ LUCRAȚI ÎN PĂCATE INIMAGINABILE PENTRU OM .
În această clipă există multe creaturi posedate de satana, declarând că Pământul este în puterea răului, infiltrându-se în Corpul Meu Mistic pentru a răspândi răul, pentru a distorsiona Poruncile Divine și a interpreta Cuvântul Nostru Divin după cum îi convine omului, răspândind astfel mari aberații și erezii.
 “NU PUTEȚI SLUJI LA DOI STĂPÂNI” (MATEI 6:24), COPII, ÎNTELEGEȚI ACEST ADEVĂR:
NU PUTEȚI SLUJI LA DOI STĂPÂNI” (MATEI 6:24)
Nu vedeți că sunt oameni care doresc să vă ţină naivi, în orbire spirituală, în ignoranță spirituală și au pătruns în Corpul Meu Mistic chiar la vârf și acum conduc la rătăcire Poporul Meu pe care îl iubesc,  cu scopul de a-i duce la pierzanie, la destrăbălare  și astfel ÎI ÎNMÂNEAZĂ CELUI RĂU PE COPIII MEI, CA PE UN MARE PREMIU – ŞI ASTA (a crescut) CHIAR DIN INTERIORUL COPRULUI MEU MISTIC. ACESTE ESTE UN TIMP DE JALE.  (Apocalipsa 8:13) ...
Copii, omul nu se va opri și va continua să folosească armele pe care le-a creat pentru a distruge o mare parte a Umanității. Aceasta este cea mai mare nebunie a omului împotriva omului. Este nebunia Umanității care trăiește fără Mine. Este nebunia acestei generații care acceptă ceea ce le este spus fără a reflecta, deoarece acționați ca roboți ai mașinăriilor voastre care vă absorb în toate aspectele.
Nu voi veni fără ca purificările să aibă loc mai întâi, purificări pe care Omenirea trebuie să le înfrunte din cauza gravei neascultări create de om pentru sine.
BISERICA MEA ESTE ÎN HAOS, NU VEȚI FI CAPABILI SĂ REPARAȚI DIVIZIUNEA PE CARE RĂUL A INTRODUS-O ÎN EA PÂNĂ CÂND REVELAȚIILE MAMEI MELE NU SE ÎNDEPLINESC.  ACEIA CARE AU ANUNȚAT MARE DURERE PENTRU COPIII MEI, SUNT CEI CARE NU ASCULTĂ.
DE ACEEA VĂ INVIT SĂ VĂ RUGAȚI ȘI SĂ ADUCEȚI REPARARE PENTRU BISERICA MEA: nu acea Biserică pe care v-o închipuiți și o indicați în afara voastră, ci pentru voi, cei care aderați la ceea ce nu este Voia Mea. 
Rugați-vă copiii Mei, rugați-vă pentru Coreea de Nord, va fi biciuită și năpăstuită în același timp.
Rugați-vă copiii Mei, rugați-vă pentru Statele Unite, abominația din acea țară necesită purificare. Coasta de Vest suferă și terenul din această națiune va fi puternic zguduit.
Rugați-vă copiii Mei, rugați-vă, vulcanii latenți se trezesc, provocând suferință pentru Umanitate - oamenii vor plânge pentru că nu vor putea să se întoarcă la ai lor. 
Rugați-vă, copiii mei, rugați-vă pentru Danemarca, va fi biciuită.
Pământul se cutremură de la Nord la Sud, de la Est la Vest. Fenomenele naturale nu vor avea o explicație științifică; nici nu vor afirma cauza supranaturală care le produce.

Poporul Meu preaiubit:
EU VĂ OCROTESC, CA POPOR AL MEU, ÎNSĂ VOI SUNTEȚI CEI CARE ÎMI RESPINGEȚI PROTECȚIA.
Dacă vă iubesc nu înseamnă că vă permit să evitați responsabilitatea pentru greșelile făcute ca Omenire. Iert și iubesc, iubesc si iert, însă omul este cel care trebuie să se apropie de Mine și să vină să îndeplinească cerințele indispensabile pentru a reuși să câștige Viața Veșnică.
NU O RESPINGEȚI PE MAMA MEA , NU ÎI CAUZAȚI DURERE …
Dragostea Mea bate pentru voi. Vă protejez cu Sângele Meu Prețios. Vă binecuvântez.
Al vostru Isus
BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ PĂCAT

revelaciones marianas 2013Comentariu al instrumentului:

Fraţi şi surori:
ESTE TIMPUL SĂ NE AUTODEFINIM:
“NU PUTEM SLUJI LA DOI STĂPÂNI”. (MT 6,24)
E momentul să ne căim pentru durerile cauzate Maicii noastre Preasfinte, şi pentru cele cauzate fraţilor şi surorilor nostri şi să aducem reparare în faţa lui Dumnezeu şi în faţa semenilor...
E timpul pentru noi să ne căim de minciuna în care am trăit, eşuând în a indeplini Poruncile iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele şi asta din cauză că omul nu ştie cum să se iubească pe sine neştiind nici cum să-i iubească pe alţii...
Este timpul să ne căim că nu am fost copii ai Sacramentelor, ai Fericirilor
 şi nici ai lucrărilor de milostivire...
Este timpul să devenim conştienţi de importanţa aprofundării cunoştinţelor Sfintei Scripturi şi să punen în practică ceea ce ne spune...
Este timpul să ne deschidem mintea şi să ştim cum să spunem. . " Da, da sau nu, nu" . (Mt 5:37)...
ESTE TIMPUL ...
 Amin.

Sursa : http://afterthewarning.com/messages-from-heaven/light-of-mary/2017/11/11-03-msg-from-our-lord.aspx
Sursa : http://afterthewarning.com/messages-from-heaven/light-of-mary/2017/11/11-03-msg-from-our-lord.aspx

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu