sâmbătă, 2 decembrie 2017

Legătura Mesajului de la Dozule cu alte mesaje actuale

Képtalálat a következőre: „crucea glorioasa dozule”
Au trecut peste 36 de ani de când Domnul a cerut construirea la Dozule a
CRUCII GLORIOASE, înaltă de 738 metri (înălţimea Ierusalimului). 
Astăzi, când există deja turnuri construite de peste 500 metri înălţime, nu se mai poate îndoi nimeni de posibilitatea realizării tehnice a unei Cruci din structură metalică de 738 metri... Şi totuşi, anii se scurg nemiloşi, iar slujitorii bisericii îndreptăţiţi să aprobe construirea Crucii Glorioase, nu se grăbesc să o facă. Speranţa că noul Episcop numit în regiune va lua o hotărâre în acest sens, s-a spulberat şi ea...Biserica Franţei refuză SALVAREA oferită de Domnul întregii omeniri. Ea respinge Crucea Glorioasă.
 Numai că Cerul nu aşteaptă, ci găseşte şi propune soluţii.
 Încă din 1988, Isus alege o altă persoană cunoscută sub numele de J.N.S.R.(Je ne suis rien - eu nu sunt nimic), tot în Franţa, mamă şi ea a 5 copii, devenită practicantă după o vindecare miraculoasă, căreia îi comunică în inimă, mesajele Sale. 

În 19 octombrie 1988, i se adresează astfel: 
" Am vorbit la Dozule. Dumnezeu VORBEŞTE oamenilor din toate timpurile; şi Dumnezeu ORDONĂ uneori ca Mesajul Său să fie transmis lumii, aşa cum a făcut Domnul cu Madeleine; incontestabil, acest MESAJ este ADEVĂRAT şi nu merită NICI UN FEL de COMENTARII din partea oricui de pe acest pământ; el este Speranţa şi Adevărul Iubirii Mele pentru voi, oamenii din toate ţările, pe care Eu vă chem la Pace în Iubirea lui Dumnezeu Cel Viu". 

Şi apoi, "în mesaje" , în care Domnul Îşi arată planul Său de Iubire şi Grija pe care ne-o poartă, în dorinţa de a ne salva de la moartea sufletului, o pregăteşte treptat pe J.N.S.R. pentru marea misiune, cea a CRUCILOR DE IUBIRE - Cruci luminoase de 7,38 metri - a suta parte din înălţimea Crucii glorioase, misiune pe care i-o încredinţează la 16 iulie 1996. 

Construirea acestor Cruci a început în 1997 în Spania, Franţa, Portugalia, Italia, ca apoi să se extindă rapid în toată lumea: Europa de Est, Africa, America, Israel, Cisiordania, Liban, Siria, Rusia, China , Coreea, Oceania, - ca răspuns la dorinţa Domnului: " Mii de Cruci vor împânzi lumea..." ( Mesajul din 11 martie 2003 ) 

Isus binecuvântează pe lucrătorii Crucii şi promite că "fiecare Cruce este o protecţie pentru fiecare ţinut în care e înălţată" (Mesajul din 24 mai 2001).
E nevoie însă şi de recitarea zilnică a Rugăciunii Crucii de Iubire. Aceasta poate fi spusă şi de persoane ce nu au posibilitatea să se deplaseze zilnic la o Cruce de Iubire - Domnul le-a promis o protecţie specială. 

Nu o dată , pe parcursul mesajelor dictate lui J.N.S.R., Domnul îşi manifestă durerea pentru neacceptarea Mesajului de la Dozule: " Da, Inima Mea este întristată de moarte pentru ca le-a fost dată întreaga Putere a lui Dumnezeu, iar ei au renegat Darul Meu pentru a-şi satisface "autoritatea" lor, puterea lor. Da, din cauza unui singur om, Adam, pământul Meu a devenit sclavul duşmanului Meu. Şi acum, din cauza unei autorităţi nefaste, toţi fraţii Mei în Dumnezeu, vor suporta această pedeapsă, acest dezastru : din nou , din cauza neascultării de Dumnezeu!... 

Mă adresez demnitarilor Bisericii Mele :” Nu-mi vorbiţi despre îndoială, voi nu cunoaşteţi cu exactitate conţinutul acestui Mesaj; nu l-aţi citit niciodată cu inima, ci doar cu raţiunea voastră. Dar Eu nu sunt în raţiunea omenească. Eu sunt Lumina lumii... Cuvântul Meu este Adevăr..."(Mesajul din 14 mai 1998).

 "Nimic nu poate înlocui Crucea Mea Glorioasă cerută Bisericii Mele şi care trebuie să atingă cei 738 de metri pe care Tatăl Meu vi i-a cerut pentru a-Mi aduce preamărire.
 Doar miile de Cruci sunt pe cale să potolească mânia lui Dumnezeu" (mesajul din 2 ianuarie 2000)"

Voi puteţi spune cu toţii că mântuirea voastră vine de la cruce. De aceea, vă cer să o reproduceţi de mii de ori. Căci omul care a înţeles cererea Mea, ştie că Eu sunt în fiecare Cruce, Viu, pentru a vă ajuta: Dumnezeu se multiplică în iubirea Crucii Sale! Astfel , triumful Meu este anunţat în fiecare ţară unde se naşte o Cruce de Iubire" (Mesajul din 31 martie 2001).

"Domnul a vorbit şi nimeni n-a dat atenţie Cuvântului Său. În prezent, Pământul întreg este pe cale să suporte refuzul Cuvântului Meu, şi Pământul moare, şi omenirea este sfâşiată din cauza unui singur om care a respins Cuvântul Meu de viaţă, antrenând poporul de necredincioşi şi Biserica Mea care l-a urmat, să întoarcă spatele mâinii pe care Eu o întindeam tuturor copiilor Mei. Odinioară, în faţa lui Caiafa, în faţa lui Pilat, în faţa mulţimii, prin Biserica din acel timp, am fost considerat vinovat şi dat la moartea pe Crucea...eliberarii voastre. Astăzi, din cauza unui singur om din ierarhia Bisericii Mele, sunt din nou socotit vinovat pentru că am vorbit pentru întreaga lume în acest loc binecuvântat şi sfinţit de Tatăl Meu şi de Tatăl vostru din Ceruri: " Nu , Crucii de 738 de metri! Nu, Mesajului Meu de Viaţă! " Recunosc ascultarea datorată Bisericii Mele, de aceea am dat dovada de toleranţă..." ( Mesajul din 9 aprilie 2002) 

Dar, în acelaşi timp, Domnul ne asigură de eficacitatea Crucilor de Iubire, Dar al Milostivirii Sale, dacă ne rugăm şi recunoaştem în ele, prezenţa vie a Răscumpărătorului nostru: "Voi Îmi refuzaţi Crucea Mea Glorioasă pentru că este prea înaltă? Atunci, Eu răspândesc pe întreg Pământul, recolta Mea de Cruci la a suta parte din aceasta...Ele mişcă inimile care se roagă în faţa lor. Acceptate şi iubite, ele lucrează împreună cu Duhul Sfânt care sălăşluieşte în ele, prin binecuvântarea Preotului sfânt pe care EU l-am chemat să vină pentru fiecare dintre ele..
.Ele au venit la voi ca o sămânţă ieşită din Marea Cruce, ca să vă strige Întoarcerea în Glorie a Fiului Omului. Pregătiţi-vă, faceţi penitenţă. Rugaţi-vă şi convertiţi-vă, căci Timpul Sfârşitului este aproape. Recitaţi rugăciunea zilnică de la Dozule şi Sfântul Rozariu de la Fatima. Cele două Inimi Sfinte ale lui Isus şi a Mariei, sunt în centrul Crucii, Binecuvântarea celor două Inimi Unite ale Noastre. Spuneţi : "Isuse, Maria , Vă iubesc, salvaţi sufletele , salvaţi pe cei Consacraţi ". Aceste Cruci de Iubire se înmulţesc pentru ca să realizeze ceea ce trebuia să facă într-o clipă, Marea Cruce Glorioasă cerută de Tatăl nostru din Ceruri. Dar lumea are deja un picior în prăpastie..." (18.10.2002) 

"Miile de Cruci sunt ambasadoarele Iubirii Mele Îndurătoare, semnul unirii între toţi oamenii. Da, convertiţi-vă şi faceţi pocăinţă, căci lumea este pe marginea prăpastiei. Veniţi şi rugaţi-vă la picioarele fiecărei Cruci..." În decursul anilor, Isus nu încetează să amintească cu durere, despre Mesajul Său, încercând să trezească minţile şi inimile amorţite: "Sfânta Mea Cruce Glorioasă a venit până la voi pentru a trezi pe toţi membrii amorţiţi ai Bisericii Mele care merge, ca o somnambulă în noapte, în căutarea Sfântului Meu Adevăr.Oh, nu Mă acuza, Pământ ingrat! Biserica anunţă Întoarcerea Mea în Glorie de 2000 de ani ( Moartea Ta o vestim Doamne, iar Învierea Ta o mărturisim până când vei veni )! Iar Crucea vine să spună astăzi, că Isus din Nazaret a triumfat asupra morţii, Împărăţia Sa este veşnică, El vine să învingă Lumea şi Timpul. 
De la 28 Martie 1972, mesajul Meu de la Dozule a fost ascuns de Biserica Mea pentru ca el deranjează: << Spuneţi naţiunilor că Dumnezeu a vorbit prin gura servitoarei Sale (Madeleine). El i-a revelat că marea strâmtorare este aproape , căci ea a văzut Semnul Fiului Omului >>. Iată-ne din nou în Scandalul Crucii: NEBUNIA Mesajului , o Cruce de 738 metri care ar veni să salveze lumea ! Ah, da, iată că nu numai înălţimea vă impresionează, dar nu sunteţi interesaţi de ceea ce a declanşat refuzul vostru...Zi după zi, naţiunile au fost atinse. După elementele dezlănţuite ale naturii, iată, oamenii nebuni care ucid mai rău decât animalele, - caci ele omoară numai ca să mănânce. Întreaga natură este revoltată de inconştienţa omului...Pământul , marea , fluviile, fauna însăşi nu-şi mai găseşte regiunea; omul, patria; copilul, părinţii; şi părintii, copilul. Toată suferinţa se uneşte cu Dumnezeu în semn de reparaţie. Dar iată, că suferinţa fără cruce devine o orfană. Ştiaţi voi asta? Voi ştiaţi că prin Sfânta Mea Cruce am salvat această lume care îl renegă pe Dumnezeul Său? Fiul Omului şi-a dat Viaţa pe Sfânta Sa Cruce de Iubire pentru ca omul să devină fratele Său şi pentru ca, prin Iubirea Sa absolută, să devină la fel ca EL, un fiu al Tatălui a Toată Bunătatea, acceptat în Împărăţia Lui. Atunci multe sufletele au cerut lui Dumnezeu Suferinţa Crucii Sale cu Sfintele Răni ale Pătimirii sale : Dar al lui Dumnezeu pentru omenirea bolnavă din lipsă de Iubire. Pământul a devenit un spital unde se îngrijesc sufletele rănite, muribunde, agonizând în păcat , cu trupurile descompuse de către propriile lor suflete. Ţări întregi au nevoie de rugăciunile voastre, de darurile voastre de Iubire. Numai Dumnezeu ESTE, numai Dumnezeu salvează! (13 decembrie 2002)

Prin Crucea şi Patima Ta, eliberează-ne, Doamne! " " Crucea Mea a fost considerată " imposibilă " pentru om ...(...). Din orgoliu, acest popor refuză astăzi mântuirea sa. Acest om de astăzi, nu este nici un neştiutor, nici un analfabet. Este un mare om de ştiinţă, un cercetător, un "farsor" care murdăreşte Adevărul Meu Sfânt, încercând să dovedească prin deducţiile sale că Dumnezeu n-ar exista... Răbdarea Mea îţi dovedeşte că exist. Şi îţi spun : "Omule , până când vei încerca pe Dumnezeul Tău?" - voi dărâma digurile de pe fluviile tale unul după altul. - marea va deveni o ameninţare care va continua să te provoace... - vitele tale vor continua să slăbească; pământul a sărăcit... - vegetaţia se ofileşte de frig, se usucă de foc, moare din cauza apelor care inundă peste tot. Lipsa ta de credinţă este pe cale de a sugruma planeta. Ţi-am dat cheia care să refacă totul : Presfânta Mea Cruce. Bazându-te numai pe inteligenţa ta, ai închis ochii sufletului tău şi i-ai astupat urechile. Te voi deştepta, lovind mai tare şi Pământul şi viaţa ta! Căci dacă tu vezi , aproape de tine sau departe, pe fraţii tăi murind de foame sau de sete, tu , om al puterii, eşti încă în picioare. Te-am ocolit ca să poţi constata ca Eu exist.Nu mai sunt profeţii din vechime pe care să-i faci să tacă. Acum, Eu îţi vorbesc prin toţi aceia pe care i-am ales pentru acest Timp. Da, Dumnezeu în marea Sa Milostivire va face Dreptate... Popor ingrat şi mândru , tu nu Mă onorezi, iar atunci când îmi vei cere în sfârşit iertare, nu voi mai putea să te aud, căci timpul căinţei tale va fi trecut. Şi totuşi, Eu vă voi salva datorită Crucii Mele. O voi face să apară pe Cer. O veţi vedea. Dar suferinţa va fi încă partea voastră: ea vă va pune în genunchi. Nevoind să ridicaţi Crucea Mea, voi aţi lăsat pământul vostru sa fie inundat de Suferinţa Mea din Iubire..."(Mesajul din 13 decembrie 2002)

 În final , Domnul precizează: " Întreaga operă "Martori ai Crucii" în zece volume este dedicată: 
- Preasfintei Mele Mame pentru Divina Sa Neprihănită Zămilislire. 
- Sfintei Mele Biserici, îndeosebi Sfântului Meu Vicar, Papa Ioan Paul al doilea. 
- Tuturor celor consacraţi Mie, fii şi fiice ale Sfintei Mele Biserici. 

Apoi dă o serie de binecuvântări , printre care: 
- Binecuvântez pe toţi Lucrătorii Crucii Mele care au muncit în toate ţările la ridicarea miilor de Cruci care sfinţesc Pământul Meu apropiind pe toţi fraţii de diferite confesiuni: Cruci de Lumină care îl cheamă pe Cel Care este Lumina lumii într-un strigăt de Iubire : "Vino , Doamne Isuse! "...
 - Binecuvântez şi Voi binecuvânta neîncetat Lucrarea Mea , a Vremurilor de pe Urmă," Martori ai Crucii" în cele zece volume ale sale. 
- Binecuvântez pe toţi cei care vor încerca să o reproducă până la Întoarcerea Mea în Glorie. - Binecuvântez mâinile care o primesc. 
- Binecuvântez mâinile care o resping. 
- Binecuvântez ochii care o vor citi şi urechile care o vor asculta.
 - Binecuvântez pe cei care nu vor s-o accepte, căci ei vor rămâne mereu copiii Mei de la Cruce, - deoarece prin Sfanta Mea Cruce de Iubire v-am mântuit Eu pe toţi ... 

" La rândul său, Papa Ioan Paul al doilea , a acordat Binecuvântarea Sa Apostolică lui Francois Ibanez şi Lucrătorilor Crucii încă din noiembrie 1999, cu ocazia Jubileului Anului 2000.

Rugăciunea de la Dozule
"-Ai milă , Dumnezeul meu, de toţi cei care Te blestemă, iartă-i că nu ştiu ce fac.
-Ai milă, Dumnezeul meu, de cei ce se învrăjbesc, scapă-i de spiritul satanei.
-Ai milă , Dumnezeul meu, de cei care Te evită, fă-i să simtă gustul pentru Sfânta Euharistie.
-Ai milă, Dumnezeul meu, de cei care vor veni sa se căiască la picioarele Crucii Tale Glorioase, ca ei să găsească acolo Pacea şi Bucuria în Dumnezeu, Mântuitorul nostru.
-Ai milă, Dumnezeul meu, fă ca Împărăţia Ta sa vină, dar salvează-i, mai este încă timp pentru asta, căci timpul se apropie şi ...IATĂ CĂ EU VIN.AMIN! Vino, Doamne Isuse !

Apoi rostiţi un Tatal nostru si zece Bucura-te Marie...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu