luni, 18 decembrie 2017

Mesaj de la Sfânta Fecioară Maria, dat fiicei sale preaiubite Luz de Maria 8 NOIEMBRIE 2017

Voi, copii, umblați prin viață pierzând în mod constant oportunități; trăiți în trecut, nu vedeți prezentul și nu așteptați viitorul . Dacă v-ați opri, ați avea conștiința că trăiți închiși de voința voastră liberă, prizonieri a ceea ce ați putea fi, a ceea ce sunteți și a ceea ce doriți să deveniți în viitor.
       Preaiubiți copii ai Inimii Mele Imaculate:
revelaciones marianas 2013INIMA MEA MATERNĂ BATE PENTRU FIECARE DINTRE COPIII MEI; CU CÂT VĂ ÎNDEPĂRTAȚI MAI MULT DE FIUL MEU, CU ATÂT INIMA MEA BATE MAI PUTERNIC SPERÂND CĂ O VOR AUZI.
În aceste momente, Omenirea a intrat în locuri din care nu știe să iasă și astfel continuă să fie scufundată în rău.
Revelațiile mele nu vă vorbesc doar despre ceea ce vi se va întâmpla din cauza faptului că nu sunteți ascultători şi vă răzvrătiți împotriva Voinței Dumnezeieşti și vă închinați diavolului. Am dezvăluit condițiile pe care Dumnezeu Tatăl le indică Umanității pentru a le îndeplini și, astfel, pentru a atinge un discernământ clar, OBIECTIVUL FIIND SĂ NU VĂ PIERDETI, CI SĂ VĂ CĂIȚI DE RĂUL COMIS ȘI DE BINELE PE CARE NU L-AȚI FĂCUT . 
Copii, în această clipă trebuie să vă rugați unul pentru celălalt și din această rugăciune fraternă trebuie să deveniți mijlocitori între voi. În felul acesta Dragostea va crește mai repede în voi, fiind un zid în numele Trupului Mistic al Fiului Meu. " 16 Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul* credinţei cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.
17 Luaţi* şi coiful mântuirii şi sabia** Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.
·         Isa 59:171 Tes 5:8; ** Evr 4:12Apoc 1:16Apoc 2:16Apoc 19:15;
18 Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni* şi cereri. Vegheaţi** la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii
". (Ef 6.16-18)
Copiii mei, păstrând vie speranța de a găsi har în ochii lui Dumnezeu și de a obține iertarea păcatelor, acestea este ceea ce trebuie să vă dea puterea de a continua să depășiți capcanele voinței umane atunci când vrea să vă ducă să acționați în mod greșit. DEȘI NU VA FI NUMAI SPERANȚA CE VĂ VA CONDUCE SĂ VĂ AUTODEPĂȘIȚI ATUNCI CÂND RĂUL SE APROPIE DE VOI, CI ȘI PERSEVERENȚA ÎN ATINGEREA SCOPULUI COPIILOR LUI DUMNEZEU: VIAȚA VEȘNICĂ.

În momentele de purificare, Omenirea nu vede răul, nu îl recunoaște, fiindcă este legat de om, îl vede ici-colo.  Doar cei care trăiesc încercând să rămână în Legea lui Dumnezeu continuă cu flacăra arzătoare a speranței, recunoscând că nu există lege umană, nu există lege socială, nu există decât aparențe în afara Legii lui Dumnezeu.
LUMINA SOARELUI STRĂLUCEȘTE PENTRU TOATĂ LUMEA, STELELE STRĂLUCESC PENTRU TOATĂ LUMEA, DAR NU TOATĂ LUMEA VEDE.
În momentele de purificare ale Umanității, disperarea l-a ajuns pe om și l-a condus la dorința de posesie, pe care nu este în stare să o satisfacă decât prin faptul că se dedă la abuz.
În acest moment al purificării Umanității, unii se răzvrătesc și Îl neagă pe Fiul Meu, ei neagă Dreptatea Divină, ei nu vor să își asume angajamente, nu-și asumă sacrificii, nu privesc dincolo de locul în care vederea fizică le permite să vadă și acești copii ai Mei  TREBUIE SĂ DEVINĂ UMILI  CU SCOPUL DE A SE REGĂSI ȘI  DE A AFLA ÎN EI IUBIREA IUBIRILOR. 
Preaiubiți copii ai Inimii Mele Imaculate, nu speculați despre date: Timpul Dumnezeiesc nu este acela al omului.

Pregătiți-vă pentru MARELE AVERTISMENT (1) ...
Schimbați ceea ce trebuie să schimbați în voi înșivă ...
Reînnoiți-vă  lăuntrul vostru cu un spirit generos ... 
Înmuiaţi-vă inima de piatră ...
Învățați să zâmbiți cu cei care zâmbesc și plângeți cu cei care plâng ...

Nu vă uitați doar la propriul perimetru, ci priviți la fratele vostru și la sora voastră, pentru că în dragoste veți fi măsurați, potrivit măsurii cu care îl  iubiți pe semenul vostru.
EXPERIMENTÂND  MARELE AVERTISMENT,  UNII SE VOR CONVERTI,  ALȚII SE VOR ÎNDEPĂRTA MAI MULT DE FIUL MEU ȘI MĂ VOR ŞTERGE DIN VIAȚA LOR.

CÂȚIVA SE VOR REÎNNOI IAR ALȚII SE VOR ALĂTURA CELUI RĂU. MERGEȚI CA ȘI CUM FIECARE CLIPĂ AR FI ULTIMA DIN VIAȚA VOASTRĂ . 
Copii preaiubiţi, veți vedea foc ce vine din Cer; unii vor simți bucurie gândind că este deja ZIUA DOMNULUI - alții, chiar și cei cu inima  cea mai împietrită, cei mai păcătoși, vor fi cuprinși de frică și vor alerga într-un fel sau altul fără să-și găsească refugiul.
Această generație nu ascultă Apelurile Divine: le pune sub semnul întrebării, le respinge și le neagă, însă Fiul Meu nu împiedică ceea ce îi poate conduce la convertire.
Voi, copii ai Inimii mele Imaculate, închinați-vă și slujiți. Nu puteți trăi fiind căldicei, trebuie să vă convertiți. Vă chem cu Inima Mea de Mamă pentru a alege viața și a respinge moartea veșnică
Voi, copii, umblați prin viață pierzând în mod constant oportunități; trăiți în trecut, nu vedeți prezentul și nu așteptați viitorul . Dacă v-ați opri, ați avea conștiința că trăiți închiși de voința voastră liberă, prizonieri a ceea ce ați putea fi, a ceea ce sunteți și a ceea ce aţi dori să deveniți în viitor.
Copiii noștri nu și-au reînnoit modul de a gândi cu scopul de a da ceea ce voi numiți timp, marea oportunitate pentru Mântuirea Veșnică. Voi cereți libertatea pentru a vă condamna prin deciziile voastre rele ... întrucât deciziile au consecințe pentru cei care le iau și decid destinul lor.
În această clipă de purificare a Umanității, sunteți încă în realitatea în care coexistă grâul și neghina. Având în vedere coexistența grâului și neghinei, toată lumea primește atât binele unora, cât și răul pe care ceilalți îl comit: războiul nu este numai pentru cei care îl provoacă, ci toți suferă consecințele și, totodată, tot ceea ce se întâmplă. De aceea vă chem să fiți cei care fac bine.
Copiii, acționați în ceea ce este bine, cu Dragostea Fiului Meu și a Mamei Sale. În revelațiile Mele v-am vorbit despre rezultatul păcatului Umanității; în același timp, am extins mâna Mea asupra voastră ca mijlocitoare și sprijin - Eu sunt Maica omenirii.
Rugați-vă copii, rugați-vă pentru Biserica Fiului Meu, astfel încât diviziunea existentă să nu precipite evenimente.
Rugați-vă copiii Mei, rugați-vă pentru Japonia, este zguduită din nou și din nou este o sursă de contaminare a Umanității.
Rugați-vă copii, rugați-vă, războiul merge de la cuvinte la fapte, zorii zilei fiind alarmarea lumii.
Rugați-vă copiii Mei, rugați-vă,  bolile alarmează toți oamenii.
VEȚI VEDEA CEVA CEEA CE VOI VEȚI NUMI O LUMINĂ CE TRAVERSEAZĂ CERUL, VA LUMINA FĂRĂ SĂ FIE LUMINOASA.  ATUNCI  SĂ VĂ SPUNEȚI : “ACEASTA ESTE CLIPA “ ȘI PLECAȚI-VĂ GENUNCHII . 
Preaiubiți copii ai Inimii Mele Imaculate : 
PRIVIȚI CLIMATUL ,  VEGETAȚIA , PRIVIȚI LA CEI CE ÎL NEAGĂ PE DUMNEZEU, PRIVIȚI LA CEI CE VĂ RESPING ȘI VEȚI ÎNTELEGE CĂ ACESTEA SUNT SEMNELE ACESTOR VREMURI; TOCMAI DIN ACEASTĂ CAUZĂ CUVÂNTUL FIULUI MEU ȘI AL MEU ESTE NEGAT. 
Vă prețuiesc în Inima Mea .  TOATĂ LUMEA ARE ÎN PROPRIILE MÂINI CHEIA PENTRU A RĂMÂNE ÎN INIMA MEA : ACEASTA ESTE VOINȚA .
Vă iubesc și vă binecuvântez .
Mama Maria

BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ PĂCAT

Comentariu al intrumentului
Fraţi şi surori:
Maica noastră mi-a vorbit şi în acelaşi timp mi-a permis să văd un grup de fraţi şi surori. Printre ei câţiva vorbeau plini de pace, alţii discutau despre propriile interese, iar alţii discutau despre ceea ce posedau material şi despre realizările lor.
 Maica noastră mi-a spus: “ priveşte la diversitatea priorităţilor din acest mic grup al copiilor Mei. Acum, imaginează-ţi întreaga Umanitate: atât de multe făpturi umane şi atât de puţine care iau în serios actul de ascultare către Voinţa Dumnezeiască, sau dorinţa profundă de schimbare cu scopul de a deveni mai spirituali!
Harurile, virtuţiile şi darurile pe care sufletul le obţine, adâncurile care încetează să mai fie abisuri pentru a deveni poduri pe care copiii mei pot trece, călăuziţi de Fiul meu, înţeleg amploarea iubirii Dumnezeieţti care nu păstrează nimic pentru sine. Fiul meu îşi arată iubirea fie într-un fel, fie în altul, acum prin Cuvânt celor care au nevoie de Cuvânt, ori prin ştiinţă celor care au nevoie de aceasta, ori prin raţiune celor care raţionează orice. Fiul meu nu păstrază nimic pentru Sine: El dă totul pentru un suflet.
Fiica mea preaiubită, vezi cât de departe este omul? El este incapabil să se detaşeze de orice ce este al său cu scopul de a uşura calea spre convertire chiar şi doar a unui singur frate. Cât de departe este cel care este condus de propriul interes şi se agaţă de ataşamentele sale!
 Cât de aproape de Umanitate este calea prin Fiul meu când făptura umană vrea să meargă dincolo în ascultare, în credinţă, răbdare, încredere şi în ultimă instanţă în iubire faţă de semen cu scopul de a oferi, prin adorare, iubind ceea ce Dumnezeu iubeşte, şi anume: OMUL…!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu