marți, 6 februarie 2018

CRUCIADA SPECIALĂ din 7 februarie 2018 cu rugăciunile desfăşurate

Tema lunii: Marele Avertisment – Protecție împotriva lui Anticrist

Semnul Crucii
Isuse, iartă-mă că am păcătuit !

Rugăciunea 96
Pentru Binecuvântarea şi Protejarea Grupului nostru al Cruciadei de Rugăciune
“O, Isuse drag, Te rugăm binecuvintează şi protejează Grupul Tău al Cruciadei de Rugăciune, ca să devenim invulnerabili la atacurile nelegiuite ale celui rău şi a oricăror spirite malefice care ne-ar putea frânge de la Misiunea Sfântă de salvare a sufletelor.  Fie ca noi să rămânem loiali şi puternici, perseverând pentru a păstra în faţa lumii Numele Tău cel Sfânt şi niciodată să nu şovăim în strădania de a răspândi Adevărul Sfântului Tău Cuvânt. Amin.”

Ne unim în rugăciune cu toţi cei care se roagă acum, cerem Maicii Domnului, tuturor îngerilor şi sfinţilor să ne ajute în pregătirea sufletelor pentru Avertisment, să se roage cu noi pentru salvarea sufletelor celor care vor muri la Avertisment şi cerem pentru noi, pentru familiile noastre şi pentru omenire protecţie împotriva Anticristului.

Rugăciunea (3) a Cruciadei de Rugăciune
"Pentru a elibera lumea de frică"
“O, Doamne Isuse Cristoase, Te rugăm scapă lumea de teama care desparte sufletele de Inima Ta Iubitoare. Mă rog pentru sufletele care vor simţi adevărata teamă în timpul Avertismentului, să se elibereze de frică şi să-Ţi permită să le inunzi sufletele cu Milostivirea Ta, pentru ca ele să Te iubească libere, aşa cum ar trebui să fii iubit Tu. Amin”

Rugăciunea (4) a Cruciadei de Rugăciune
"Pentru a uni toate familiile"
“Isuse, Te rugăm uneşte toate familiile în timpul Avertismentului, pentru ca ele să dobândească mântuirea veşnică. Mă rog ca toate familiile să rămână împreună, în uniune cu Tine, Isuse, ca să moştenească Noul Tău Paradis de pe Pământ. Amin“

 Rugăciunea (6) a Cruciadei de Rugăciune
"Pentru oprirea anticristului"
“O, Isuse, Te rugăm ca Dumnezeu, în Milostivirea Sa, să împiedice anticristul şi armata lui josnică să provoace spaimă şi să cauzeze suferinţă copiilor Tăi. Te rugăm, opreşte anticristul, pentru ca Mâna care pedepsește să ne ocolească, prin convertirile din timpul Avertismentului. Amin.“

Rugăciunea (8) a Cruciadei de Rugăciune
"Preasfânta Spovadă"
Această rugăciune trebuie spusă pentru a solicita clemență pentru iertarea păcatelor, în timpul și după Avertisment.
“Preaiubite Isuse, îţi cer iertare pentru toate păcatele mele, pentru suferinţele şi jignirile pe care le-am provocat altora. Mă rog cu umilinţă pentru harurile prin care să pot evita să Te mai rănesc şi, după Voia Ta, să ofer o penitenţă. Eu Te implor şi pentru iertarea păcatelor pe care le-aş putea face în viitor şi care-Ţi vor provoca durere şi suferinţă. Ia-mă cu Tine în Noua Eră de Pace, pentru ca şi eu să devin parte a Familiei Tale, pentru eternitate. Te iubesc, Isuse. Am nevoie de tine, Isuse. Te cinstesc pe Tine, Isuse, şi tot ce Te reprezintă. Ajută-mă, Isuse, să fiu demn de a intra în Împărăţia Ta. Amin. ”

                                             Rugăciunea (16) a Cruciadei de Rugăciune
                       "Pentru acceptarea harurilor oferite în timpul Marelui Avertisment"
"O, Isuse, păstrează-mă puternic în timpul acestei încercări a Marelui Tău Act de Milă. Dăruieşte-mi harurile necesare pentru a deveni mic în ochii Tăi. Deschide ochii mei în faţa Adevărului promisiunilor mântuirii veșnice. Iartă păcatele mele şi arată-mi dragostea Ta şi Mâna prieteniei Tale. Cuprinde-ne pe toţi în braţele Sfintei Tale Familii, ca să putem deveni din nou una. Te iubesc, Isuse, şi promit că din această zi voi vesti mai departe Cuvântul Tău Sfânt, fără teamă în inima mea şi cu suflet curat, în vecii vecilor.Amin.”

Rugăciunea (18) a Cruciadei de Rugăciune
"Pentru oprirea anticristului şi a grupării lui"
“O, Isuse drag, salvează lumea de anticrist. Apără-ne de capcanele haíne ale satanei. Salvează de cel rău rămăşiţele Bisericii Tale. Dă tuturor Bisericilor Tale puterea şi harurile de care vor avea nevoie pentru a ne ocroti pe noi în timpul războiului şi prigoanei pe care satana şi armata lui înfricoşătoare o organizează împotriva noastră. Amin “

Rugăciunea (20) a Cruciadei de Rugăciune
"Pentru oprirea anticristului de la distrugerea lumii"
“O, Dumnezeule Părinte, în numele Fiului Tău iubit, Te chem  împiedică anticristul să prindă în capcana lui sufletele copiilor Tăi. Te implor, Tată Atotputernic, opreşte-l din acțiunile prin care îi îngrozește pe copiii Tăi. Te implor, opreşte-l, ca să nu poată contamina creaţia Ta, şi Te rog, ai milă de sărmanele suflete care nu vor avea putere împotriva lui. Ascultă-mi rugăciunea, Tată iubit, şi salvează-i pe toţi copiii Tăi de această teribilă nenorocire. Amin.”

Rugăciunea (42) a Cruciadei de Rugăciune
”Post pentru împiedicarea introducerii Monedei Unice Mondiale”
“O, Dumnezeule Preaînalt, Îţi ofer în dar postul meu pentru a opri strânsoarea celui rău în lume, prin care a fost planificat să se înfometeze ţara mea de mâncare şi chiar şi de Hrana Vieţii. Primeşte oferta mea şi ascultă rugăciunea mea spusă şi pentru alte naţiuni, ca să împiedici suferinţa plănuită de anticrist. Mântuieşte-ne, o Preaiubite Doamne, de această răutate şi apără-ne credinţa, pentru a Te putea cinsti în libertatea de care avem nevoie, ca să Te iubim şi să Te adorăm în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea (43) a Cruciadei de Rugăciune
”Pentru salvarea sufletelor în timpul Avertismentului”
“O, Dumnezeule, Tată Atotputernic, în numele Fiului Tău Preaiubit, Isus Cristos, şi a comemorării Morţii Sale pe Cruce pentru păcatele noastre, Te implor, salvează sufletele care nu se pot salva singure şi care ar putea muri în păcat de moarte în timpul Avertismentului. Prin ispăşirea şi suferinţa Preaiubitului Tău Fiu, Te rog pentru iertarea celor care nu sunt capabili să caute răscumpărarea, pentru că nu vor trăi suficient timp ca să ceară de la Isus, Fiul Tău, Milostivirea de a-i elibera de păcat. Amin.”

Rugăciunea (54) a Cruciadei de Rugăciune
”Rugăciune către Tatăl pentru diminuarea impactului celui de-al III-lea Război Mondial”
“O, Tată Ceresc, în numele Fiului Tău Preaiubit Isus Cristos, care a suferit cumplit pentru păcatele omenirii, Te rugăm, ajută-ne în aceste timpuri grele care ne stau în faţă. Ajută-ne să supravieţuim persecuţiei puse la cale de către conducătorii lacomi şi de către cei care vor să distrugă Bisericile Tale şi pe copiii Tăi. Te implorăm, Tată Preaiubit, ajută-ne să ne hrănim familiile şi salvează viaţa celor care sunt obligaţi, în ciuda voinţei lor, să intre în acest război. Te iubim, Părinte drag; Te implorăm ajută-ne în aceste timpuri de mare nevoie. Salvează-ne de strânsoarea anticristului, ajută-ne să supravieţuim semnului ei, semnul bestiei, refuzând să îl acceptăm. Ajută-le celor care Te iubesc să rămână fideli Cuvântului Tău Sfânt în toate timpurile, ca să le poţi dărui harurile supravieţuirii în trup şi suflet. Amin” 

Rugăciunea (55) a Cruciadei de Rugăciune
”Pregătire pentru Marele Avertisment”
"O, Preaiubite Isuse, Te rog, deschide inimile tuturor copiilor lui Dumnezeu faţă de marele dar al Milostivirii Tale. Ajută-i să primească Milostivirea Ta dumnezeiască cu iubire şi recunoştinţă. Ajută-i să devină umili în faţa Ta şi să implore iertarea păcatelor lor, pentru ca să poată fi părtaşi la Împărăţia Ta Glorioasă. Amin 

               Rugăciunea (60) a Cruciadei de Rugăciune
  ”Pentru convertirea familiilor în timpul Marelui Avertisment”
Copii ai lui Dumnezeu, pregătiți-vă pentru Avertisment în fiecare zi, pentru că el poate avea loc oricând
”O, Preaiubit şi Dulce Isuse al meu, Mă rog pentru Milostivire faţă de sufletele familiei mele (aici îi numiţi pe ei …). Iţi ofer Ţie suferinţele, încercările şi rugăciunile mele, pentru ca sufletele lor să se salveze de duhul întunericului. Nu lăsa pe niciunul dintre copiii Tăi să Te renege sau să refuze Mâna Milostivirii Tale. Deschide-le inimile ca să se unească cu Inima Ta Preasfântă, pentru a şti să caute iertarea, spre a scăpa de focul iadului. Dăruieşte-le şansa de a ispăşi, astfel încât să se convertească prin Razele Milostivirii Tale Dumnezeieşti. Amin.”

Rugăciunea (71) a Cruciadei de Rugăciune
„Salvează-ne de persecuţie”
”O, Isuse, salvează-i pe toți copiii lui Dumnezeu de anticrist. Ocrotește-ne de planurile de control asupra lumii. Doamne, salvează-ne de persecuție. Apără sufletele întunecate de anticrist, ca să poată fi răscumpărate în Ochii Tăi. Ajută-ne în slăbiciunea noastră. Întăreşte-ne sufleteşte ca să ne ridicăm şi să ne conducem unii pe alţii în timp ce mărşăluim în Armata Ta pe drumul spre porţile Paradisului. Isuse drag, am nevoie de Tine. Isuse drag, Te iubesc. Preamăresc prezenţa Ta pe pământ. Mă feresc de întuneric. Te ador şi-ţi dăruiesc trupul şi sufletul meu, ca să-mi poţi dezvălui adevărul Prezenţei Tale, astfel încât să mă încred întotdeauna în Milostivirea Ta. Amin. ”

Rugăciunea (83) a Cruciadei de Rugăciune
„Pentru diminuarea pedepselor”
“O, Părinte Iubit, Dumnezeule Preaînalt, noi, sărmanii Tăi copii, ne prosternăm înaintea Gloriosului Tău Tron din Ceruri. Te rugăm,  scapă lumea de rău. Implorăm Mila Ta pentru sufletele celor care cauzează greutăţi teribile copiilor Tăi pe pământ. Te rugăm ,iartă-i. Te rugăm, înlătură-l pe anticrist imediat ce el se va face cunoscut. Îţi cerem, iubite Doamne, domoleşte Mâna pedepsei Tale. Te rugăm ,acceptă în schimb rugăciunile şi suferinţele noastre, pentru a uşura suferinţele copiilor Tăi în aceste vremuri. Ne încredem în Tine. Te lăudăm. Îţi mulţumim pentru marele sacrificiu pe care l-ai făcut când L-ai trimis pe unicul Tău Fiu, Isus Cristos, ca să ne mântuiască de păcat. Îl primim pe Fiul Tău cu bucurie, încă o dată, ca Salvator al omenirii. Te rugăm apără-ne. Fereşte-ne de rău. Ajută familiile noastre. Ai milă de noi. Amin.

Rugăciunea (88) a Cruciadei de Rugăciune
„Pentru sufletele de după Avertisment”
“O, Inimă Preasfântă a lui Isus, arată-ne Milostivirea nouă, tuturor sărmanilor păcătoşi. Luminează acele inimi împietrite care au nevoie disperată de călăuzire. Iartă nelegiuirile lor. Ajută-le ca, prin Dragostea şi Milostivirea Ta, să găsească în inimile lor posibilitatea de a profita de Marele Tău Dar al Răscumpărării. Te implor, iartă toate sufletele care resping Adevărul lui Dumnezeu. Acoperă-le cu Lumina Ta, Isuse drag, astfel încât să fie oarbe la ticăloşia şi ispitirile diavolului care va încerca să le rupă de Tine pentru veşnicie. Te implor, dă-le tuturor copiilor lui Dumnezeu puterea de a fi recunoscători pentru Marea Ta Milostivire. Te rog, deschide poarta către Împărăţia Ta tuturor sufletelor rătăcite, care cutreieră pământul într-o stare de neajutorare şi deznădejde. Amin.”

Rugăciunea (131) a Cruciadei de Rugăciune
„Rugăciunea Milostivirii”
“O, draga mea Mamă a Mântuirii, te rog cere-i Fiului tău Isus Cristos să acorde Milostivire pentru …(aici numiți-i pe toți) în timpul Avertismentului și apoi din nou în Ziua Finală, înainte ca ei să ajungă în fața Fiului tău.  Te implor, roagă-te ca fiecare dintre ei să fie salvat și să se bucure de roadele Vieții Veșnice. Protejează-i în fiecare zi și du-i la Fiul tău, pentru ca să le fie arătată Prezența Sa, să li se dea pacea sufletului și să obțină Haruri mari. Amin.

   Rugăciunea 96
Pentru Binecuvântarea şi Protejarea Grupului nostru al Cruciadei de Rugăciune
“O, Isuse drag, Te rugăm binecuvintează şi protejează Grupul Tău al Cruciadei de Rugăciune, ca să devenim invulnerabili la atacurile nelegiuite ale celui rău şi a oricăror spirite malefice care ne-ar putea frânge de la Misiunea Sfântă de salvare a sufletelor.  Fie ca noi să rămânem loiali şi puternici, perseverând pentru a păstra în faţa lumii Numele Tău cel Sfânt şi niciodată să nu şovăim în strădania de a răspândi Adevărul Sfântului Tău Cuvânt. Amin.”

CONSFINŢIRE CĂTRE INIMA DUMNEZEIASCĂ A LUI ISUS
      Preabunule Isuse, Mântuitorul neamului omenesc, priveşte spre noi, care îngenunchem cu smerenie înaintea altarului tău. Suntem ai tăi, voim să fim ai tăi şi ca să fim mai strâns uniţi cu tine, astăzi fiecare dintre noi se consfinţeşte de bunăvoie Inimii tale Preasfinte.
      Mulţi nu te-au cunoscut niciodată, mulţi au dispreţuit poruncile tale şi s-au lepădat de tine. Fie-ţi milă şi de unii şi de alţii şi atrage-i pe toţi la Inima ta Preasfântă.
      Doamne, fii regele nu numai al credincioşilor care nu s-au îndepărtat niciodată de tine, ci şi al fiilor rătăciţi, care te-au părăsit. Fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească, pentru a nu pieri de lipsă şi de foame.  Fii regele acelora pe care i-au înşelat părerile greşite şi al acelora pe care i-a dezbinat neunirea. Cheamă-i la limanul adevărului şi al unirii în credinţă, ca în curând să nu fie decât o singură turmă şi un singur păstor.
      Dă Doamne, Bisericii tale, libertate sigură şi fără piedici. Dă tuturor popoarelor liniştea bunei orânduiri şi fă ca de la un capăt la altul al pământului să răsune un singur glas: Lăudată să fie dumnezeiasca Inimă a lui Isus, care ne-a dobândit mântuirea! Ei să-i aducem slavă şi cinste în toţi vecii vecilor. Amin.

Consfinţire către Inima Neprihănită a Preacuratei Fecioare Maria

Fecioară puternică şi Mamă milostivă, regina cerului şi scăparea păcătoşilor, noi ne consfinţim Inimii tale neprihănite.
Îţi închinăm făptura şi viaţa noastră întreagă, tot ce avem, tot ce iubim şi tot ce suntem. Ale tale să fie trupurile şi locuinţele noastre, familiile şi patria noastră. Voim ca tot ceea ce este în noi şi în jurul nostru să-ţi aparţină şi să se împărtăşească de binecuvântările tale de Mamă.
Şi pentru ca această consfinţire a noastră să aibă într-adevăr tărie şi durată, reînnoim azi la picioarele tale, Marie, făgăduinţele noastre de la Botez şi de la prima sfântă Împărtăşanie. Ne obligăm să mărturisim oricând şi fără frică adevărurile de credinţă, să trăim ca adevăraţi catolici, în desăvârşită supunere faţă de toate îndemnurile Sfântului Părinte papa Benedict şi ale episcopilor uniţi cu el.
Ne obligăm să ţinem poruncile lui Dumnezeu şi ale Bisericii, mai ales sfinţirea Duminicii. Ne obligăm să practicăm în viaţa de toate zilele, pe cât ne va fi cu putinţă, devoţiunile pline de mângâiere ale religiei creştine, mai ales sfânta Împărtăşanie.
În sfârşit, îţi promitem, slăvită Maică a lui Dumnezeu şi Mamă iubitoare a oamenilor, să punem toată inima noastră în slujba cinstirii tale binecuvântate, pentru ca, prin stăpânirea Inimii tale neprihănite, să grăbim şi să asigurăm domnia Inimii Fiului tău, vrednic de închinare, în inimile noastre şi în toate celelalte inimi, în scumpa noastră ţară şi în lumea întreagă, precum în cer, aşa şi pe pământ. Amin.

                                Rugăciunea (132) a Cruciadei de Rugăciune
„Lepădare de satana, pentru protejarea acestei Misiuni” X 50 ori
“O, Mamă a Mântuirii, vino în ajutorul acestei Misiuni. Ajută-ne pe noi, Rămăşiţa Armatei lui Dumnezeu, să ne lepădăm de satana. Te rugăm să zdrobeşti capul bestiei cu călcâiul tău şi să îndepărtezi toate obstacolele din calea Misiunii noastre de a salva sufletele. Amin.”

Semnul Crucii

Notă: lipsesc rugăciunile zilnice, să nu uitaţi de ele.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu