marți, 27 februarie 2018

Mesaj primit de Maria Julianna în 19 decembrie 2017

IX Acasă, Domnul Isus spune...
Cuvântul Meu este adevărat şi Amen. Nu va pieri nici un punct şi nici o virgulă din învăţătura Mea, fiindcă este veşnică. Acesta nu poate fi schimbat. Eu am murit pe Cruce pentru Adevăr. Dacă aş fi minţit că nu sunt Fiul lui Dumnezeu, aş fi ocolit pătimirea şi crucificarea. Dar întrucât am mărturisit adevărul, am putut spune despre Mine: Eu sunt Adevărul. Eu sunt acelaşi: ieri, azi şi în veşnicie. Învăţătura Mea nu poate fi falsificată. Păcatul rămâne păcat, iar sfinţenia rămâne sfinţenie pentru veşnicie. Acel om care încearcă să schimbe aceasta, se crede Dumnezeu însă este doar ţărână şi cenuşă. Mândria satanei sălăşluieşte în el şi, printr-o falsă smerenie ce vrea să placă oamenilor, îşi motivează învăţăturile eronate. Vai, celor care nu se supun învăţăturii Mele. Vor păţi ca şi îngerii căzuţi, care au fost prăvăliţi din Ceruri de Sfântul Arhanghel Mihail. Şi aceştia vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor. Ei nu vor vedea niciodată slava Mea şi nu vor avea parte de ea. 
Dragii Mei copii, mai ales preoţii Mei! Deziceţi-vă de orice erezie şi de tot ce se împotriveşte învăţăturii Mele, legilor Mele şi legilor Bisericii fondate de Mine! Voi să rămâneţi copii ascultători! Primiţi şi transpuneţi în fapte învăţătura Mea, Sfânta Evanghelie! Atunci veţi câştiga pacea sufletească, acea pace binecuvântată, precum şi fericirea veşnică.
Se duce o bătălie acerbă pentru sufletele voastre! Satana şi acoliţii săi iscă tulburare enormă în raţiunea şi inima voastră. Fac un mare tărăboi din nimic. Singurul lor ţel este de a face de neobservat şi de nerecunoscut acţiunea lor şi să ducă la eroare şi apoi la osândă pe toţi pe câţi îi pot duce.
Vă binecuvântez cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Întărire din Sfânta Scriptură: Col 3,16: „Învăţătura lui Cristos”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu