marți, 20 februarie 2018

Rugăciuni primite de Marius Ovidiu Gheorghies prin inspirația Duhului Sfânt

Fotografia postată de Calea Luminii.
Rugăciune la Rănile lui Isus Cristos

Isuse, prin sudoarea Sângelui ce l-ai vărsat pe Muntele Măslinilor la vederea păcatelor oamenilor, scoate lumea din întunericul păcatului în care se află şi elibereaz-o de cel rău.
            Isuse, prin trădarea sărutului lui Iuda, învaţă-ne să ne iertăm duşmanii şi să-i iubim aşa cum şi Tu l-ai iubit şi iertat pe Iuda când Te-a vândut duşmanilor Tăi pentru nişte arginţi.
            Prin dureroasa Ta biciuire pe care ai îndurat-o în curtea lui Pilat, Te rugăm o, bune Isuse, să ne dai tăria şi iubirea de a-i ierta şi noi pe cei ce ne insultă, ne batjocorăsc, ne persecută şi ne jignesc prin vorbele lor tăioase şi rele, ca să fim asemănători cu Tine, când Tu i-ai iertat pe duşmanii Tăi care te-au biciuit pe nedrept.
            Pentru coroana Ta de spini ce Ţi-a pricinuit durere, chin şi suferinţă, Te rugăm, Doamne Isuse, să ne înveţi a ne accepta suferinţa zilnică, nu din obligaţie ci din iubire, precum şi Tu toate le-ai făcut pentru noi din iubire şi le faci şi acum.
            Prin purtarea Crucii grele pe muntele Calvarului, ca prin ea să fim salvaţi şi mântuiţi, Te rugăm ajută-ne să ne rugăm pentru cei suferinzi şi împovăraţi de lânga noi, chiar şi pentru duşmanii noştri văzuţi şi nevăzuţi, ca astfel să urmăm exemplul Tău sfânt de iubire.
            Isuse, prin Sâgele şi Apa ce au ţâşnit din coasta Ta când a fost străpunsă de suliţă, fă ca să fim spălaţi de păcate, eliberaţi de ură şi, prin marea Ta Îndurare, salvează şi spală toate sufletele de păcat şi mântuieşte-le prin Sângele Tău Sfânt .
            În amintirea morţii Tale, fă-ne să îngropăm păcatul şi lumea ca să ne renaştem la o nouă viaţă sfântă prin Tine.
            Prin glorioasa Ta înviere din morţi, fă-ne părtaşi, dupa această viaţă, de adevărata fericire a Paradisului. AMIN.
Rugăciune dată prin inspiraţia Duhului Sfânt
13-02-2018/ Orele12:30

Rugăciune în timp de suferinţă
O, Domnul meu preaiubit, Isuse Cristoase! Cât ai îndurat, cât ai pătimit, cât ai fost batjocorât şi insultat, biciuit şi chinuit până acolo că Ţi-au pricinuit atâta durere, peste limita posibilităţilor Tale umane, dar Tu ai îndurat totul şi i-ai iertat pe cei care Te-au chinuit. I-ai iubit şi totul ai îndurat pentru mine, păcătosul, ca să fiu mântuit şi salvat. Te iubesc, Isuse! Iartă-mă şi mântuieşte-mă de orice păcat! Ajută-mă ca din iubire faţă de Tine şi de suferinţele Tale îndurate pentru mine, să suport şi eu toate suferinţele, jignirile şi ofensele ce mi se aduc, iertând şi iubind fără limite pe cei care mă jignesc şi mă persecută, amintindu-mi că şi Tu ai îndurat totul pentru mine, nevrednicul tău slujitor, ca să fiu scos din adâncurile infernului şi m-ai îndreptat spre calea vieţii fericite a Cerului. AMIN.
Rugăciune făcuta prin inspiraţia Duhului Sfânt
12-02-2018/Orele 11:54

Rugăciune de închinare în cinstea Sfântului Sânge al lui Isus Cristos 
O, Slăvite Isuse al meu, privesc spre Chipul Tău, plin de răni şi sânge,  desfigurat din cauza păcatelor mele şi ale lumii întregi. Ma închin în faţa Chipului Tău, plin de Răni şi Sânge,  plângând amarnic păcatele mele şi pe cele ale omenirii întregi.  Prin această amarnică suferinţă pe care Tu ai îndurat-o pentru noi, spală acele păcate care Te ofensează şi salvează sufletele din  păcatele de moarte şi pierzarea veşnică.
Privesc spre cununa Ta de spini de pe frunte şi e plină de Sânge. Îţi mulţumesc pentru fiecare umilinţă îndurată pentru salvarea mea şi a lumii întregi şi, prin coroana Ta de spini pe care ai purtat-o din iubire faţă de noi, eliberează sufletele de sub dominaţia satanei şi încununează aceste suflete cu coroana biruinţei Tale veşnice.
Îmi îndrept privirea spre Sângele Tău, vărsat pentru mine şi pentru toţi oamenii şi cad în genunchi, adorând acest Sânge Preasfânt. Cu lacrimi de durere, Te rog o, bune Isuse, spală păcatele mele şi ale lumii întregi şi eliberează sufletele sfinte din Purgatoriu.
Acum, din nou în genunchi, cad în faţaTa şi ador Rănile de la mâinile Tale sfinte pironite din care tâşneşte Sânge şi Te rog cu umilinţă, ca prin aceasta suferinţă,  să redai libertatea acelor suflete ce sunt înşelate, amăgite de satana, împovărate de minciună  şi îndreaptă-le către Împăraţia Ta ca şi ele să fie salvate şi mântuite.
Privesc la picioarele Tale Sfinte, străpunse de piroane grele şi din care curge Sânge. Cad în genunchi şi cu lacrimi amare, Te implor ca prin această suferinţă sa întăreşti sufletele alese de Tine, pe profeţii şi vizionarii sfinţi,  şi acoperă-i cu acest Sfânt Sânge pentru a fi ocrotiţi de viclenia celui rău.
Îmi ridic din nou ochii şi privesc spre umărul Tău pe care ai purtat Crucea. E atât de plin de răni încât se vede carnea şi cad în genunchi, în lacrimi. Te rog ca, prin această durere amară care nu este cunoscută lumii pe deplin, dă-ne tăria pe care Tu ai avut-o pe drumul Calvarului pentru ca şi noi să ne putem purta crucea în fiecare zi, din iubire faţă de Tine şi să învăţăm a ne accepta suferinţa oricât de grea ar fi ea.
Prin Crucea pe care Tu ai purtat-o cu răbdare şi din ascultare faţă de Tatăl Ceresc, până acolo încât ai fost răstignit pe ea, căzând în genunchi, Te rugăm cu toţii, îndură-Te de această lume păcătoasă. Te rugăm să o speli de păcat, să o aperi de cel rău şi să o conduci spre biruinţă şi mântuire veşnică.
Prin străpungerea coastei Tale Sfinte din care a curs Sânge şi Apă, converteşte sufletele ateilor, a necredincioşilor şi salvează sufletele preoţilor şi a persoanelor consacrate.
Prin meditarea acestor patimi şi închinându-ne în cinstea lor, Te rugăm, bune Isuse, desprinde-ne de păcat, de răutate, de duşmănie şi învăluie-ne în a Ta milostivire, umple-ne cu iubire şi fă-ne curaţi şi sfinţi ca prin a Ta înviere din morți, să înviem şi noi împreună cu Tine spre viaţa Noului Paradis. AMIN.
                                                                              Rugăciune dată prin inspiraţia Duhului Sfânt.


CORONIȚA IUBIRII ȘI A MILOSTIVIRII LUI DUMNEZEU
RUGĂCIUNE FĂCUTĂ PRIN INSPIRAȚIA DUHULUI SFÂNT

Semnul Sfintei Cruci
Tatăl nostru, Bucură-te Marie, 3 Slavă Tatălui ,Crezul apostolic mare

Bobița mare
Părinte veșnic și sfânt, prin suferința, ascultarea și iubirea ce Fiul Tău iubit, Isus Cristos, a avut-o față de Tine și prin a Lui supunere față de voința Ta divină, până acolo că a suportat totul pentru mântuirea lumii și a rămas ascultător față de Tine până la moartea pe lemnul sfintei Cruci, Te rugăm, ca prin a Lui suferință și durere și prin a Lui umilință sa fim și noi ascultători și supuși asemenea Lui, ca asfel, prin Fiul Tău, să primim întodeauna ajutorul și harul de a fi milostivi ,iertători și iubitori față de cei de lângă noi, iubindu-i fără limite, devenind asemenea lui Isus Cristos, Fiul Tău.

Bobița mică, 5 decade ,10 ori la fiecare decadă
Isuse, iertare pentru suferințele ce ți le-am pricinuit Ție prin păcatele mele de zi cu zi. Te rog, învață-mă să mă înfrânez de la orice răutate și jignire, să iert și să iubesc dincolo de orice limită, așa cum și Tu ne iubești pe noi.

Rugăciune de sfârșit...x 3 ori
Dumnezeule iubitor, sfânt, drept și Atotputernic, ai milă de noi și de cei îndepărtați de Tine, îndură-Te de acest popor păcătos, plin de păcate și prin milostivirea Fiului Tău iubit, Isus Cristos, dăruiește-ne mereu în dar iertarea și iubirea Ta. AMIN.

Rozariul îndurării și al iertării pentru sufletele ce sunt în pragul căderii în prăpastia pierzării

Acest rozar se face pentru sufletele ce sunt pe cale să se osândească la focul veșnic al iadului, în fiecare zi, de preferință dimineața .
Rugăciune dată prin Duhul Sfânt!!! 18-02-2018/ Ora 11:39min

Tatăl nostru, Bucură-te Marie, Slavă Tatălui x 3, Act de căință, Crezul .....

Bobița mare
Părinte veșnic, prin jerfa preaiubitului Tău Fiu iubit, Isus Cristos, adusă ca ispășire pentru păcatele lumii întregi și prin a Lui suferință și pătimire dureroasă ,spală prin Sângele Lui sfânt acele suflete ce sunt pe cale să cadă în adâncurile infernului, dezleagă-le de legătura lor cu păcatul și mântuiește-le prin Fiul Tău iubit, Isus Cristos.

Bobițele mici, 5 decade
10 x Isuse, prin jerfa suferințelor Tale dureroase, eliberează toate sufletele de sclavia întunericului și a păcatului și fă-le părtașe de viața cea veșnică!

Rugăciune de încheiere
Prețios Sânge a lui Isus Cristos, spală păcatele tuturor oamenilor și mântuiește toate sufletele din lumea întreagă, mai ales pe acelea ce sunt pe cale să se piardă pe veșnicie....de  3 ori
.

RUGĂCIUNE CĂTRE RANA UMĂRULUI LUI ISUS CRISTOS
RUGĂCIUNE DATĂ PRIN Duhul Sfânt
Doamne Isuse Cristoase, suferințele Tale au fost grele, insuportabile și dureroase și fiecare suferință Te sfâșia încet, încet, provocându-Ți atâta durere, chiar peste limita puterilor Tale, dar Tu ai îndurat totul ca să fim cu toții vindecați prin aceste răni și spălați de păcate prin al Tău sfânt Sânge.
 Însă, cea mai mare suferință a fost aceea a umărului Tău  pe care ai purtat Crucea și care Ți-a pricinuit o durere atât de mare,căci se vedea osul din carnea ruptă la purtarea Crucii păcatului nostru.
 O Isuse Cristoase, pentru toate aceste dureri ale Tale suferite din iubire față de noi, oamenii, mai ales pentru durerea de neimaginat de la umărul Tău însângerat și plini de răni, Te rugăm, iartă-ne de păcate, eliberează sufletele noastre de sclavia celui rău, spală-ne în Sângele Tău sfânt și prin rănile Tale, vindecă-ne de orice înclinație păcătoasă și dă-ne în dar iertarea Ta și viața cea veșnică a cerului. AMIN.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu