vineri, 9 februarie 2018

Mesaj primit de Maria Julianna în 22 noiembrie 2017

IXAcasă, Domnul Isus spune....
Dragii Mei copii! Doar pentru voi mai susţin această lume. Pentru voi, cei cu sufletul curat, care Mă iubesc, înduraţi cu răbdare suferinţele voastre şi ţineţi poruncile Mele. Mâna Tatălui Meu este ameninţătoare. E pregătită să cadă asupra Pământului.
Copiii Mei! Dacă aţi vedea cât de mult este păcatul, deopotrivă în Biserică cât şi în lume şi dacă aţi vedea ce haos şi tulburare domneşte în suflete şi în ceea ce le înconjoară, aţi muri de spaimă. Nici natura nu mai suportă aceasta. De aceea se petrec catastrofe, tsunami, cutremure, incendii şi inundaţii, tunete şi fulgere şi tot felul de calamităţi. Eu, cel care cercetez  inima şi rărunchii omului, văd gândurile oamenilor şi totuşi, chiar şi Eu Mă mir cum de, la vederea atâtor distrugeri, nu se întorc către Dumnezeu, de ce nu se căiesc de păcatele lor, de ce nu schimbă macazul şi, părăsind calea cea rea, s-o apuce pe acea cărare îngustă ce duce la mântuire. E cruntă această îndărătnicie. Această zbatere în mocirla păcatului, este ca aceea în care un animal de mari dimensiuni, căzând într-o mlaştină se chinuie, se zbate, însă nu reuşeşte să iasă ci dimpotrivă se afundă şi mai tare.
Copiii Mei! Înţelegeţi odată ceea ce v-am spus: „ Fără Mine nimic nu puteţi face.” Nimic bun, ci doar rău. Doar harul, puterea şi iubirea nemărginită a lui Dumnezeu vă poate scăpa de păcat, de rău, din mocirlă. Dar dacă nu cereţi şi nu vă rugaţi, sunteţi pierduţi, fără scăpare.
Copiii Mei! În lume, tot timpul au avut loc confruntări. Însă acum bătălia pentru suflete este deosebit de intensă. Toţi diavolii şi demonii au fost eliberaţi din iad din cauza faptelor păcătoase ale oamenilor, întrucât păcătosul îi eliberează din iad atunci când alege răul.
Copiii Mei! Niciodată să nu ţineţi de voinţa voastră întrucât cel rău îşi prezintă intenţia lui ca şi cum ar fi a voastră. În Tatăl nostru v-am învăţat: „ Fie voia Ta”. De aceea mereu căutaţi care este voinţa lui Dumnezeu. Este uşor să vă daţi seama dacă analizaţi evenimentele prin prisma poruncii de căpătâi. Întotdeauna să decideţi pentru iubire şi îndurare, fiindcă aceasta este voia lui Dumnezeu. Cunoaşterea Sfintei Scripturi este mai importantă decât orice ţinţă, deoarece cunoaşterea acesteia este făclia ce luminează, cea care vă călăuzeşte în toiul tulburării şi întunecimii spirituale.
De cunoaşteţi Sfânta Scriptură, atunci puteţi trăi cu înţelepciune. Mereu veţi recunoaşte care este voia lui Dumnezeu şi atunci veţi înainta fără obstacole pe calea ce duce la mântuire. Dar cel care nu cunoaşte adevărul, Sfânta Scriptură, acela orbecăie prin întuneric, căzând în capcana ereziei şi a falselor învăţături, care aduc noi şi noi suferinţe asupra sa. De aceea, micuţii Mei dragi, propovăduiţi Evanghelia, învăţătura Mea, tuturor celor pe care-i aduc în faţa voastră, fiindcă doar acesta este singurul adevăr, care vă apără de capcana satanei, deschizându-vă inima către bine şi către iubire.
Dragii Mei copii! Trăiţi neîncetat pregătiţi! Nimeni nu cunoaşte ziua şi ora, însă un lucru este sigur: că va veni. Pentru fiecare va veni clipa morţii, atunci când se va prezenta la ora bilanţului în faţa Scunului de Judecată, atunci când va ocupa locul care i se cuvine, obţinut prin faptele sale. De acolo nu mai este cale de întoarcere şi nu se poate schimba.
Iar la judecata particulară, atunci vor fi descoperite fiecăruia faptele personale, despre care am spus în Evanghelie: „ ceea ce faceţi acum în ascuns, va fi vestit de pe acoperişurile caselor.” Dea aceea, copiii Mei, trăiţi în aşa fel încât nimeni să nu vă poată învinui pentru modul vostru de viaţă, pentru cuvintele şi faptele voastre.  Consacraţi-Mi viaţa voastră Mie şi atunci Eu vă voi face fericiţi încă aici pe Pământ. Uniţi-vă cu Mine în Sfânta Euharistie cu suflet curat şi atunci aţi câştigat deja totul în această lume fiindcă Eu vă dăruiesc cel mai mare dar, pe Mine însumi. Atunci vă duc la nuntire, în Împărăţia Tatălui Meu, unde v-am pregătit un loc şi unde vă aşteaptă fericirea veşnică.
Însă de nu conlucraţi cu harul, atunci vă autoexcludeţi în întunericul cel de afară unde va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor pentru veşnicie. De asta vreau să vă feresc, micuţii Mei copii. De aceea vă dau mesaje, de aceea vă avertizez, fiindcă timpul aici pe Pământ este finit, se termină repede, însă toată lumea trebuie să suporte conseciţele propriilor fapte. Vă binecuvântez cu iubirea nemărginită ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.
Întărire din Sfânta Scriptură: Mc 2, 19: „ Isus a răspuns”


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu