sâmbătă, 17 februarie 2018

MESAJ DE LA MĂICUȚA SFÂNTĂ CĂTRE MULTIUBITA SA FIICĂ LUZ DE MARIA 14 Ianuarie 2017

revelaciones marianas 2013Preaiubiți copii ai Inimii Mele Imaculate:
VOI SUNTEȚI POPORUL FIULUI MEU, POPOR CARE ESTE BINECUVÂNTAT CÂND VIEŢUIEŞTE, MUNCEŞTE ŞI ACŢIONEAZĂ  ÎN VOINȚA DIVINĂ.
Toată lumea este demnă de Viața Veșnică! Prin urmare, Apelul Meu constant către voi este să reaprindeţi în voi Iubirea Fiului meu care sălăşluieşte în voi și astfel să puteți fi instrumente ascultătoare în mâinile Olarului Divin.
Voi cădeți, vă poticniți, vă ridicați și continuați să faceți greșeli serioase refuzând să găsiți învățăturile implicite din orice poticnire, voluntară sau nu. Omul este cel care cade și continuă în aceleași greșeli din cauza faptului că nu se autoanalizează.
Nu știți, nu vă place, nu doriți, nu tânjiți după Dragostea Fiului meu: credeți că Îl iubiți pe Fiul Meu, însă vă invit să priviţi în interiorul vostru, vă invit să vă uitați la lucrările și faptele voastre ... SUNTEȚI TEMPLE ALE DUHULUI SFÂNT! (1 Corinteni 3,16). 
Un foarte mare rău  corodează (macină – n.tr) organismul spiritual al omului; îl şubrezeşte, facându-l să fie slab în toate aspectele vieții.
Un foarte mare rău duce la stagnarea omului în creșterea spirituală.
 Un foarte mare rău ce rămâne ascuns din faţa celor care suferă de el și, atunci când se face văzut,  a devastat deja pe frații și surorile sale, a distrus, a separat, a dezbinat, a rănit alți frați și surori, precum și pe oricine suferă de el ...
Omul care suferă din cauza acestui rău arată cu degetul spre frații și surorile sale, dar nu recunoaște comportamentul sau faptele sale greşite. În această clipă, marele rău în om este următorul: el nu dorește să fie corectat, nu permite să i se arate o eroare, deoarece el dorește să trăiască Evanghelia după cum îi convine, însă ca și Fariseii, el doar acuză şi nu aplică în viața sa ceea ce predică (vezi Mt 23,1-3).
ACEST FOARTE MARE RĂU ESTE MÂNDRIA
(Cf. I Jn 2,16, Prov. 14,3, 11,2).
Este răul care-l otrăvește încet pe om, fiindcă cine suferă de el nu acceptă că suferă (faptul că este infestat de acest rău n.tr.), fiindcă nu îl vede.
CA MAMĂ VREAU SĂ VĂ ANALIZAȚI PE VOI ÎNȘIVĂ ȘI SĂ RECUNOAȘTEȚI DACĂ SUFERIȚI DE ACEST RĂU :

Nu vă supuneţi vreunei instrucțiuni?
Vă impuneți voința, în ciuda faptului că acest lucru înseamnă să îi pierdeți pe cei din jurul vostru?
Nu faceţi ceea ce spuneți altora?
Aveţi pretenţii faţă de frații și surorile voastre, dar nu faţă de voi înșivă?
Aveţi nevoie să păstrați primul loc și să urmăriți tot ceea ce are legătură cu voi înșivă?
Învinuiți pe alții pentru propriile greșeli?
Nu puteți cere iertare și sunteți implacabili (neîndurători-n.tr)?
Îţi place să te simți iubit și admirat, dar ești incapabil să iubesti sau să admiri un frate sau o soră?
Ești părtinitor cu tine însuţi?
Ești de neînduplecat când te confrunţi cu gândurile altor fraţi şi surori? ...
CÂTE PAGINI AR TREBUI SĂ SCOT PENTRU CA VOI SĂ VĂ ANALIZAȚI PE VOI ÎNȘIVĂ !
AM DAT PRIORITATE la ceea ce are legatură cu FRAȚII ȘI SURORILE VOASTRE, CU FRATERNITATEA.
Preaiubiți copii, trăiți cu atâtea deficiențe spirituale din cauză că nu vă preocupați să deveniți mai buni. Fiecare moment vă conduce la amplificarea "ego-ului" și să vă imunizați împotriva IUBIRII.
Oricine respinge IUBIREA  se îndepărtează de sursa Preasfintei Treimi. Lipsa dragostei duce la lipsa de pietate, la nelinişte, la deficiențe pe toate planurile și, prin urmare, oricine păstrează aceste deficiențe esențiale în viața sa, cu scopul de a lăsa în urmă lanțurile care îl împiedică să aibă o inimă de carne ce îl face să ierte sau să se ierte pe sine, trebuie să-şi propună ferm să se schimbe, pentru a putea avea aripi spirituale cu care să poată zbura în înălţimi.
Preaiubiți copii ai Inimii Mele Imaculate:
DIAVOLUL NU IUBEȘTE BUNĂTATEA, EL NU DOREȘTE SĂ SCHIMBAȚI CEEA CE VĂ LEAGĂ SI CEEA CE VĂ ÎMPIEDICĂ SĂ UMBLAȚI. (vrând să vă ia libertatea de mişcare – n tr.).
Strategia diavolului este de a hrăni aversiunea, de a hrăni mândria, impietatea, lipsa de respect față de norme. Diavolul este încântat să vă vadă că încălcați Legea lui Dumnezeu, este mulțumit de faptul că deveniți creaturi care rănesc, bat, ucid, distrug pe frații și surorile lor.
Preaiubiți copii ai Inimii Mele Imaculate,  în toiul foametei, durerii, bolii, al sacrificiilor, al așteptării, al durerii cauzată de smintire, al egoismului altora, al maltratării, al acuzațiilor, al nedreptății ... aveți ceea ce le lipsește celor ce vă asupresc fiindcă sunt încurajaţi de cel rău:
VOI AVEȚI  MAREA COMOARĂ A IUBIRII CARE CUCEREȘTE CEEA CE OMUL CREDE IMPOSIBIL (de cucerit – n tr.).  (cf. Col. 3,14, I Cor. 13,2 şi 13).
DRAGOSTEA FACE PUŢINUL A FI MĂREŢ; FACE NECESAR CEEA CE APARENT ESTE NENECESAR;  BOLII ÎI DĂ ALINARE; SACRIFICIULUI ÎI DĂ RĂSPLATĂ ; NELINIȘTII, CALM; ÎNFRÂNGE EGOISMUL. VĂ OFERĂ BALSAMUL PE CARE IUBIREA DUMNZEIASCĂ O DĂ CELOR CARE O IUBESC...
Lipsa iubirii din aceste timpuri este rezultatul respingerii continue, pe care satana a inserat-o în mintea unora dintre copiii Mei, față de frații și surorile lor, dar mai serios, față de Divinitate.
Instrucțiunile proaste și conceptele permisive și necorespunzătoare ale unor ideologii au împietrit inimile, astfel încât ele să se manifeste împotriva a tot ceea ce este bun și astfel diavolul a reușit să-l facă pe om să calomnieze ceea ce este Sfânt.
Diavolul se teme de bine, iar voi, nelucrând sau neacționând binele, deveniți dintre cei care conlucrează cu răul. Trebuie să fiți conștienți de asta și să nu ajutați la răspândirea răului, ci, dimpotrivă, să fiți aceia care răspândesc binele în întreaga Creație.
Îi văd pe copiii mei ce se mulțumesc să formuleze intenţii bune în minte. Din păcate, aceasta devine o abstractizare spirituală: totul rămâne în intelect și nu faceţi să devină o realizare concretă, din cauza lipsei unei voinţe puternice şi hotărâte care să facă din intenţie un gând constant şi puternic care să devină o acţiune reală, concretă.Trăiți în ambiguitatea interpretării după cum vă convine.
Preaiubiți copii ai Inimii Mele Imaculate, hrăniți-vă cu binele, căutați binele, fiți înfometați de bine si fiți însetați pentru a împărtăși binele cu frații și surorile voastre.
V-am chemat să-L cunoașteți profund  pe Fiul Meu ; dacă nu-L vedeți pe Fiul Meu în fratele sau sora voastră, nu-L veți cunoaște profund pe Fiul Meu.
ESTE TIMPUL SĂ PUNEŢI ÎN PRACTICĂ CEEA CE SPUNE SCRIPTURA. (Cf. I Tim 3,16).
ÎN ACEST MOMENT PRIMIȚI ÎN MOD SPECIAL CEEA CE RĂUL COACE PENTRU A TRAGE UMANITATEA SPRE PIERDEREA VIEȚII VEȘNICE .  
FIȚI PUTERNICI ÎN A IUBI  AȘA CUM DUMNEZEU VĂ IUBESTE ȘI FIŢI SLABI ÎN IUBIREA PE CARE LUMEA VĂ ÎNVAŢĂ. (Cf. Ioan 3,16).
Preaiubiți copii ai Inimii Mele Imaculate,  Natura lovește pământul cu forță. Pământul se cutremură puternic ca și cum ar vrea să disloce răul.
Statele Unite continuă să sufere și Europa continuă să fie biciuită de terorism.
Italia și Spania suferă prin om și prin natură.
Marea este agitată, barca este agitată, rugăciunea este necesară.
DRAGII MEI , NU VĂ DEZVĂLUI ACESTE CUVINTE PENTRU CA VOI SĂ LE CITIȚI ȘI SĂ LE UITAȚI, CI PENTRU CA VOI SĂ LE PUNEȚI ÎN PRACTICĂ ȘI ASTFEL SĂ FIȚI MAI DUMNEZEIEŞTI ȘI MAI PUȚIN PĂMÂNTEŞTI (cf. Iacob 1:22).
Inima Mea este refugiul omului.
 Nu vă temeți, eu mijlocesc pentru voi , vă binecuvântez.
Mama Maria.

BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ PĂCAT
BUCURĂ-TE MARIE CEA PREACURATĂ, ZĂMISLITĂ FĂRĂ PĂCAT

Sursa: http://afterthewarning.com/messages-from-heaven/light-of-mary/2018/01/01-14-msg-from-the-blessed-virgin.aspx

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu