luni, 5 martie 2018

Mesaj primit de Maria Julianna în 5 ianuarie 2017

IX În timpul Adoraţiei Euharistice, Domnul Isus spune...

    "Dragii Mei copii! A sosit ceasul. Pregătiţi-vă fiindcă vă aflaţi în ajunul unui nemaivăzut incendiu de nivel mondial. De aceea vă spun: totul rămâne aici. Nu vă străduiţi după comori şi valori pământeşti! Pregătiţi-vă doar sufletele! Am cerut: fiţi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Ceresc este! Rugaţi-vă neîncetat! Purificaţi-vă prin Sacramentul Spovedaniei! Încredeţi-vă în Îndurarea Mea! Prin intermediul preotului, Eu sunt Cel care vă dezleg de lanţul păcatelor, cu care satana v-a legat. Vă eliberez de legăturile păcătoase. Vă purific prin Sângele Meu vărsat pentru voi. Însă pot face asta, doar de conlucraţi cu harul, dacă vă împotriviţi tuturor ispitelor satanei, dacă mergeţi să luaţi Sfintele Sacramente. Vreau să pătrund în sufletul vostru curat pentru ca Eu să fiu centrul şi călăuzitorul vieţii voastre. Atunci vă pot schimba viaţa. Voi forma sfinţi din voi. Dau scop şi raţiune vieţii voastre.  Nu vă fie teamă de această transformare. Vă privez doar de ceea ce vă dăunează, dar vă dau tot ceea ce slujeşte spre binele vostru, spre mântuirea voastră.  În primul rând iubiţi-L pe Dumnezeu respectându-I legile. Iubiţi-i pe semenii voştri, ca pe voi înşivă. Iertaţi-vă din inimă unii pe alţii! Toţi cei care transpun în fapte cuvintele Mele, se umple de pacea Mea, iar inima să li se umple de bucurie.
    Copiii Mei! Vă rog fierbinte să transpuneţi în fapte mesajele Mele! Timpul se tot scurge. Totul slujeşte spre mântuirea voastră. Vreau ca şi voi să fiţi acolo unde sunt şi Eu şi să vedeţi slava Mea. Decizia se găseşte în mâinile voastre. V-am făcut cunoscut totul. 
    Vă binecuvântez cu binecuvântare întăritoare ce se revarsă din Inima Mea plină de iubire, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Întăriri din Sfânta Scriptură: 1 Tim 4, 1.5: „Duhul spune clar”, „cuvântul lui Dumnezeu”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu