duminică, 18 martie 2018

Novena cerută de Sf Fecioara prin Luz Maria în fiecare a treia zi de luni din lunăVĂ INVIT SĂ ÎNCEPEȚI O ISPĂȘIRE, ÎN A TREIA ZI DE LUNI A FIECĂREI LUNI, TIMP DE 9 LUNI DE-ALUNGUL ANULUI, OFERIND ACEASTĂ ISPĂȘIRE LA INTENȚIA INIMILOR NOASTRE ÎNDURERATE:
• din cauza ereziilor
• din cauza păgânismului
• din cauza morții celor inocenți
• din cauza lipsei de împlinire a promisiunilor făcute în consacrarea de către unii dintre copiii mei iubiți
• din cauza lipsei de iubire a omului pentru aproapele 

Această ispășire pentru intențiile mele menționate mai sus trebuie să o începeți cu rugăciunea  Crezului, urmată de rugăciunea Sfântului Rozariu și primindu-l pe Fiul Meu în Euharistie, fiind pregătiți în mod conștient cu inima, cu sufletul, cu putere și trăire, astfel încât această jertfă să  ajungă la cei care o oferă cu următoarele haruri:

• Voi mijloci pentru Pace pentru cei care vor împlini această ofertă în fiecare clipă avieții lor.
• Voi fi mângâiere în momentele de durere.
• Voi mijloci ca ei să nu-și ascundă păcatele și să nu fie instrumentele celui rău.
• Voi fi atentă și voi îndepărta orice indiciu de mândrie.
• Vă voi ajuta să dobândiți Darul umilinței.
• Voi continua să binecuvântez casele voastre.
• Copiilor Mei preaiubiți, le voi acorda, prin porunca Preasfintei Treimi, virtutea slujirii Fiului Meu cu toată puterea și astfel ei se vor încredința Fiului Meu, fiind păstori adevărați, predicatori, liturghieri și învățători ai Iubirii Fiului Meu pentru Popor.


CONSACRARE CĂTRE PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS
Luz de Maria, Junie 2009

Sfântă Inimă a preaiubiului meu Isus,
Izvor infinit de îndurare,
Primeşte azi abandonarea deplină a fiinţei mele,
Ia viaţa mea, Ţi-o ofer.
 Fie ca Inima Ta Sfântă să fie izvor de haruri,
 Nu doar pentru mine, ci pentru întreaga umanitate pe care, în acest moment unită cu mine, o ofer ocrotirii Tale.
Îţi dau inima mea, ca să Te iubească doar pe Tine,
 Îţi dau privirea mea ca să vadă pretutindeni iubirea Ta,
 Îţi dau auzul meu, ca să audă bătăile Inimii Tale,
 Îţi dau gândurile mele ca ele, ocrotite de Tine, să înalţe un constant imn de adorare,
Îţi dau mâinile şi picioarele mele, ca  ele , după asemănarea Ta, să fie binecuvântare pentru semenii mei.
Sfântă Inimă a preaiubitului meu Isus,
Te accept astăzi ca refugiu în orice moment de teamă şi  încercare.
Te accept ca protector şi custode al vieţii mele, mai ales în clipele ispitei.
 Sfântă Inimă a preaiubitului meu Isus,
De azi înainte mă predau cu totul Ţie,
Te rog ocroteste-mă în această viaţă, ca nimeni şi nimic să nu mă despartă de Tine.
Izvor infinit de îndurare, ia în stăpânire fiinţa mea;
Iar eu, în schimb, promit să Te iubesc şi mă hotărăsc să nu Te mai ofensez niciodată. Te implor, primeşte această consacrare a mea
Şi din acest moment păstrează-mă ca pe un bun al Tău.
Amin.
  
CONSACRARE LA INIMA NEPRIHĂNITĂ A SFINTEI FECIOARE MARIA
Luz de Maria, august 2011

O, Mamă, eu…………mă ofer ocrotirii şi călăuzirii Tale; nu vreau să merg singur prin furtuna acestei lumi.
Mamă a Dumnezeieştii iubiri mă înfăţiţez înaintea ta cu mâinile goale dar cu inima plină de iubire şi speranţă în mijlocirea ta.
Te rog învaţă-mă să iubesc Preasfânta Treime cu iubirea ta, ca să nu fiu indiferent la chemările Sale, sau indiferent faţă de omenire.
Ia mintea mea, gândurile mele, conştientul şi subconştientul meu, inima, dorinţele, aşteptările mele şi uneşte fiinţa mea în Voinţa Sfintei Treimi, aşa cum ai facut-o tu, asfel încât Cuvântul Fiului tău să nu cadă pe pământ sterp.
O, Mamă, unită cu Biserica, - Trupul Mistic al lui Cristos - ce sângerează şi este dispreţuită în acest timp al întunericului, îmi înalţ glasul rugător către tine pentru ca discordia dintre oameni şi naţiuni să fie anihilată de Iubirea Ta Maternă.
Binecuvântată mamă, astăzi, în mod solemn, eu îţi consacru întrega mea viaţă, încă de la naştere.
Folosind pe deplin libertatea mea, îl resping pe diavol şi toate uneltirile sale şi mă dăruiesc Inimii Tale Neprihănite.  Din această clipă, ia-mă de mână, iar în ora morţii mele prezintă-mă Fiului tău Dumnezeiesc.
Mamă a Bunătăţii, permite ca această consacrare a mea să fie luată în mâinile Îngerilor către fiecare inimă pentru a putea fi repetată la infinit în fiecare fiinţă.
Amin. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu