joi, 1 martie 2018

MESAJ DE LA SFÂNTA FECIOARĂ MARIA CĂTRE FIICA SA IUBITĂ, LUZ DE MARIA, 12 FEBRUARIE 2018

revelaciones marianas 2013Preaiubiţi copii ai Inimii Mele Imaculate:
BINECUVÂNTAREA MEA MATERNĂ ESTE REVARSATĂ ASUPRA ÎNTREGII OMENIRI.
Poporul Fiului Meu este rodul Iubirii Dumnezeieşti şi, ca atare, trebuie să răspundă şi să reia definitiv calea către convertire.
PREAIUBIŢI COPII AI INIMII MELE: ÎNCEPE POSTUL.  PRIN URMARE, VĂ INVIT SĂ FIŢI REÎNNOIŢI, SĂ FIŢI PURTĂTORI AI BINELUI ŞI SĂ EMANAŢI BINELE ACOLO UNDE VĂ AFLAŢI.
Pentru a fi mărturisitori, trebuie să trăiţi în Adevăr, şi astfel munca şi acţiunea ataşată de Voinţa Divină va izvorî spontan.  Reuşiţi asta depărtându-vă de ocaziile ce duc la păcat. Unii își cer scuze în faţa Mea, spunându-Mi că nu ştiu ce este păcatul, fiindcă acesta implică prea multe.
PĂCAT ESTE TOT CE STĂ DEOPARTE FAȚĂ DE VOINŢA DIVINĂ EXPRIMATĂ ÎN PORUNCI, ÎN SACRAMENTE, ÎN FAPTE DE MILOSTIVIRE, ÎN FERICIRI ŞI ÎN SPIRITUL ADEVĂRULUI. 
Mă adresez ţie, copile, care, prin Voinţa Divină, citeşti acum aceste Cuvinte ale mele: omul nu poate face nimic fără ca voinţa umană să o permită. Aşadar ceea ce te îndepărtează de îndatoririle stării tale este contrar binelui.
 Unii dintre copiii Mei resping chemările mele; ei le citesc însă nu le aduc la viaţă şi asta cauzează mare durere Inimii Preaiubitoare a Fiului meu. Acest timp este pentru ca fiecare persoană să reflecteze asupra cunoștințelor pe care le are despre Iubirea Fiului meu pentru Umanitate.  De aceea, ei nu pot să se scuze că păcătuiesc din ignoranţă: „CUI I S-A DAT MULT, MULT I SE VA CERE (Lc 12,48).
 Chemările Cerului nu pătrund inimile împietrite sau în minţile saturate de mizerie și, de aceea, ei nu se schimbă, fiindcă iubesc mai mult lumea decât pe Dumnezeu.
Îi văd pe mulţi ai mei, care se adună şi simt fervoarea pentru câteva clipe, iar apoi, când activităţile din diferitele grupuri religioase se încheie, acea ardoare, acea bucurie, acele promisiuni, acele năzuinţe pentru cele Cereşti, se sting şi trec ca și atunci când iei apă și nu o lași se se scurgă printre degete.
 RAŢIUNEA UMANĂ NU ESTE PREGĂTITĂ SĂ IA ÎN SERIOS ŞI ÎN MOD RESPONSABIL PORUNCILE FIULUI MEU, NICI CERERILE SALE, PRECUM NICI REVALAŢIILE MELE DATE OMENIRII.
 Omenirea este putrezită din cauză că trăieşte în atâtea păcate ce provin din folosirea greșită a liberului arbitru...
Umanitatea s-a corupt pe ea însăşi şi îşi justifică lucrarea și acţiunea greşită cu şi mai mult păcat prin care, în tot acest timp, se scufundă în sălaşurile întunecate ale duşmanului sufletului, deschizându-i calea pentru a surprinde Umanitatea nepregătită, fiindcă omul i-a permis aceasta.
 NU SUNT VREDNICI SĂ SE NUMEASCĂ COPII AI FIULUI MEU, EI CARE, CUNOSCÂND VALOAREA CHIAR ŞI A UNUI SINGUR SUFLET, ÎMPING SUFLETELE SĂ PĂCĂTUIASCĂ SUB DIFERITE FORME.
 NATURA UMANĂ ESTE ALTERATĂ, CĂLCATĂ ÎN PICIOARE CU PERMISIUNEA CELOR CARE AU DATORIA SĂ APERE LEGEA LUI DUMNEZEU, BUNELE OBICEIURI, PRECUM ŞI SĂ PROTEJEZE FAMILIA ŞI VIAŢA UMANĂ.  
 Preaiubiţi copii, vă confruntaţi cu marea trădare ce provine din Trupul Mistic al Fiului meu, cu scopul de a da Poporul Fiului meu în mâna uzurpatorului, ca să-l zdruncine, să-l prigonească, să-l chinuie şi să-l martirizeze, ca pradă a duşmanului infernal.
 COPII, PRIVIȚI CÂT DE REPEDE TRECE TIMPUL; CU ACEEAŞI REPEZICIUNE SE APROPIE SCHISMA DIN BISERICĂ DE VOI, CREDINCIOȘII FIULUI MEU, DIN CAUZA NEASCULTĂRII OMULUI FAŢĂ DE LEGEA DIVINĂ. 
Sunt Mamă şi sunt îndurerată din cauza atât de multei lipse de ascultare din partea copiilor mei faţă de fiecare Chemare şi din cauza indiferenţei faţă de semnele rămânerii Mele cu voi.
 Nu veţi avansa dacă nu vă convertiţi...
Nu veţi aduce rod dacă sunteţi butuci uscaţi...
 Copii, reînnoiţi-vă, străduiţi-vă să fiţi copii mai buni ai lui Dumnezeu, nu mai mergeţi împotriva naturii cu care Dumnezeu v-a creat.
 Acest timp de confuzie este oportun pentru duşmanii Fiului meu: ei uzurpă poporul Său şi-l tulbură din cauza lipsei de conformitate a creaturii umane cu Cuvântul Dumnezeiesc.
 Omul zilelor de azi o apucă pe căi greşite; unii cer răspunsuri din Ceruri, alţii cer ceea ce nu le aparţine, alţii invidiază darurile spirituale ale semenilor lor şi, pentru a poseda daruri şi virtuţi aparente, ei păşesc pe calea celui rău.
POPOR PREAIUBIT AL FIULUI MEU, CONFUZIA NU VĂ PERMITE SĂ VEDEŢI CLAR: ÎNTOARCEŢI-VĂ ŞI FIŢI CEI CARE ÎMPLINESC LEGEA LUI DUMNEZEU, REGĂSIŢI-VĂ CALMUL ÎNCĂ ODATĂ, CAUTAŢI ÎMPĂCAREA CU CASA TATĂLUI ŞI CU FRAŢII ŞI SURORILE VOASTRE PENTRU A PUTEA MERGE DREPT.
 Apropiaţi-vă în acest timp de Euharistie, ţineţi zilele de post, oferiţi ceea ce vă cere cel mai mult sacrificiu pentru cel mai mare bine spiritual.
 Erorile omenirii fac ca prezentul curs să ducă la evenimente surprinzătoare ale Pământului şi cele de deasupra lui.
 Rugăcinea este indispensabilă pentru voi, copiii mei. Ajtutaţi-vă unul pe altul, nu vă pemiteţi să trăiţi fără a vă ajuta semenii. Ţineţi minte că ai mei copii nu Îl neagă pe Dumnezeu, nu Îl trădează, ei sunt cei care împlinesc Cuvântul Său şi prin urmare sunt apărători ai Legii lui Dumnezeu.
Confuzia spirituală va fi tot mai mare pe măsură ce trece timpul şi oamenii, prin actele lor de terorism, vor deveni executori ai celor neajutoraţi. Ameninţările bacteriologice vor deveni  realitate. Acestea vor ataca fără milă pe cei mai slabi şi tensiunile în lume vor crește.
 Voi, copiii Mei, împliniţi Iubirea Fiului meu, fiţi acultători şi smeriţi, fără a tăgădui credinţa.
 CU TOŢII TREBUIE SĂ SE ÎNTOARCĂ URGENT PE CALEA ADEVĂRULUI.
ÎNTÂMPINAŢI ACEST TIMP DE POST DESTINAT CONVERTIRII.
Salvaţi sufletul!
Vă binecuvântez, vă iubesc.
Mama Maria
 BUCURĂ-TE PREACURATĂ MARIE, CONCEPUTĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE PREACURATĂ MARIE, CONCEPUTĂ FĂRĂ DE PĂCAT
BUCURĂ-TE PREACURATĂ MARIE, CONCEPUTĂ FĂRĂ DE PĂCAT
COMENTARIU AL INSTUMENTULUI
Fraţi şi surori:
Densitatea folosirii greșite a liberului arbitru năpădeşte omenirea.
Creatura umană nu vede comportamentul ei rău şi continuă să trăiască viaţa ca şi cum nimic din ceea ce ne-a fost anunţat nu se va întâmpla. Însă Maica noastră ne arată în mod repetat ce trebuie să credem: la un moment dat, omul părăseşte aceast Pământ şi trebuie să-şi salveze sufletul. Pentru asta noi suntem chemaţi să rămânem vigilenţi în așa fel încât să nu trăim ofensându-L pe Dumnezeu.
Postul Mare nu este un timp oarecare, ci este pregătirea pentru a continua să trăim în Preasfintele Inimi, iar acest lucru nu trebuie să-l privim cu indiferenţă. Fiecare persoană trebuie să se uite la ea însăşi şi să se apropie de Sacramentul Reconcilierii cu propunerea fermă de a se schimba.
A alege calea binelui este pentru curajoşi, şi tocmai la aceasta ne cheamă Mama noastră – să împlinim Voinţa Dumnezeiască.
 Să răpundem prin a fi dispuşi şi decişi.
 Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu