vineri, 9 martie 2018

Mesajul din 10 ianuarie 2018 dat prin Maria Julianna

IXAcasă, Domnul Isus spune...
Dragii Mei copii! Trăiesc în inimile voastre, am grijă de voi şi vă iubesc nemărginit. Prin intermediul vostru, Iubirea Inimii Mele se răsfrânge asupra fiecărei creaturi pe care o întâlniţi, fiindcă nu sunteţi voi cei care iubiţi, ci sunt Eu cel care iubesc prin voi. Cel care Mă primeşte cu inima curată în sufletul său, devine pe deplin una cu Mine, se mistuie în Mine ca  o minusculă picătură de apă în Oceanul Iubirii. Iar când ajunge să priceapă, strigă beat de fericire, ceea ce apostolul Meu a scris: „Trăiesc, dar nu mai sunt eu cel care trăiesc, ci Cristos trăieşte în mine.”
  Da, copiii Mei, cu toţii trebuie să ajungeţi la această conştientizare, prin faptul că vă purificaţi de păcate, obţinând dezlegare şi că Mă primiţi în sufletul vostru curat, pe Mine, Om şi Dumnezeu, Mântuitorul, ca să vă transformaţi pe deplin în Mine şi să se petreacă această trasnformare minunată, când nu mai sunteţi voi cei care trăiţi, ci Eu trăiesc în voi, Eu care vă umplu fiecare colţişor al sufltului vostru, toate gândurile şi întreaga voastră raţiune. Îmi abandonaţi Mie trupul și sufletul vostru, ca Eu să făptuiesc prin voi. Aici începe viaţa voastră unită cu Mine. Atunci când vă predaţi viaţa Mie, atunci păşiţi cu adevărat în opera mântuirii Mele, deoarece nu pot să vă mântuiesc fără decizia voastră. Însă, de îndată ce aţi adus această decizie, vă eliberaţi de sclavia păcatului, vă desăvârşiţi în Mine şi veţi avea o viaţă îndumnezeită, ceea ce înseamnă că, deja de aici de pe Pământ vă trăiţi bucuria vieţii veşnice. Asta trebuie înţeles aşa: dacă moartea fizică v-ar surprinde în această stare şi, de îndată ce sufletul vostru zboară din acest sac de ţărână, îşi continuă viaţa veşnică începută în Mine.
Copiii Mei! Acesta este un schimb minunat, ce se realizează prin Sfântul Duh şi prin deschiderea voastră, atunci când Mă primiţi pe Mine, adevăratul Dumnezeu şi Om rămas printre voi sub speciile Pâinii şi Vinului. Prin aceste Sfinte Specii Mă dăruiesc vouă pe Mine, cel Înviat.
Micuţii Mei dragi! Vreau ca încă de pe acest Pământ să trăiţi în Mine şi, ceea ce aţi început aici să se continue în vecii vecilor. Vreau ca să aveţi o relaţie permanentă cu Mine, o legătură mult mai apropiată, asemeni copilului cu mama, a soţului cu soţia, asemeni fiului cu tatăl, fiindcă, dragii Mei copii, doar Eu sunt cel care rămân al vostru pentru totdeauna. Cea mai strânsă relaţie este între Creator şi creatură, fiindcă Dumnezeu, în iubirea Sa nemărginită, l-a creat pe om. Din iubirea Sa nemărginită, curată, altruistă se concepe fiecare copil, în care Dumnezeu suflă propriul suflet încă din momentul concepţiei. Îl crează în taina pântecelui matern, şi cuprinde în el trăsăturile de caracter, talentele, firea, întreaga viaţă, pe care persoana respectivă şi cei din jur le vor vedea doar la sfârşitul vieţii.  E atât de minunat, ca atunci când dintr-o sămânţă creşte floarea: întâi doar lujerul, apoi frunza, apoi petalele şi va încânta prin mireasma şi frumuseţea ei. Fiecare om poate dobândi desăvârşirea doar dacă se pliază pe deplin la Dumnezeul său Creator, îşi abandonează întreaga viaţă şi permite ca El să o modeleze şi s-o formeze pe deplin. Sfântul Paul a scris: „Dumnezeul nostru e foc ce mistuie.” Iubirea nemărginită a lui Dumnezeu este foc ce mistuie, care modelează în El, aproape topind în El creatura. Permite omului să experimenteze păcatul, răul, suferinţa şi atunci când strigă către El, îl scoate în pustie, îi vorbeşte sufletului, ca un Mire îndrăgostit, îl cheamă, îl purifică, îl face fericit şi-l închide în Inima Sa. Prin Sfânta Împărtăşanie îl ridică în Prezenţa Dumnezeiască.
Copiii Mei! Aceasta este ca şi o unire veşnică, de nedespărţit, pe care o putem contempla cel mai bine prin unirea picăturii de apă în ocean.
Micuţii Mei dragi, copii răscumpăraţi cu Sângele Meu! Năzuiesc ca fiecare om să se transforme în Mine! Sunt un Dumnezeu gelos. Nu vă dau nimănui altcuiva, fiincă acel altcineva e satana, cel care vrea să vă rupă de Mine pentru veşnicie, de Iubire şi de Fericire. De aceea, am dus păcatele voastre acolo sus pe cruce, pentru asta am plătit un preţ groaznic,  fiindcă v-am iubit cu înflăcărare şi atunci şi acum, încât am spus: „vreau ca toţi să se mântuiască.”
Copiii Mei! Veniţi la Mine! Luaţi din această revărsare de har, din roadele veşnice ale Mântuirii, pe care vi le dăruiesc prin intermediul Sacramentelor! Veniţi la Mine în scaunul de spovadă, creaţi rodul căinţei, iar Eu vă voi elibera de povara păcatelor. Vă dezleg din robia satanei şi vă călăuzesc în slava Mea veşnică. Veniţi la Mine, Izvorul vieţii veşnice, luaţi Pâinea şi Vinul celor puternici, întăriţi-vă în suflete, fiindcă această putere va fi absolut necesară pentru a vă putea împotrivi ispitelor şi a călca în picioare capul şarpelui. Această putere sunt Eu Însumi, prin care se alcătuiesc sfinţi, luptători şi martiri.
Micuţii Mei! Asta înseamnă sacramentele. Aceasta este chemarea Mea veşnică adresată fiecărui suflet şi voi fi fericit doar atunci când veţi împlini dorul Meu, când veţi răspunde cu da chemării Mele şi veţi face tot ceea ce v-am spus în acest mesaj. Toţi cei care Mă primesc şi transpun în fapte voinţa Mea, sunt comori în ochii Mei, dar şi în ochii lumii, fiindcă descoperă în ei bunătatea şi iubirea, pacea  şi acea bogăţie Dumnezeiască, pe care lumea nu o poate da.
 Vă binecuvântez cu iubirea Mea fierbinte, cu toate frumuseţile minunate ale Inimii Mele, pe care doresc să vi le dăruiesc prin această binecuvântare, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Întărire din Sfânta Scriptură: Mc 8, 32: „ Şi le spunea aceasta în mod deschis.”

2018. január 10. Itthon az Úr Jézus… » Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu