duminică, 11 martie 2018

Mesajele din 16 si 17 ianuarie 2018 date Mariei Julianna

IX16 ianuarie 2018. Acasă, Domnul Isus spune...
Întărire din Sfânta Scriptură: Mt 27, 50: Isus a strigat încă odată cu glas tare şi şi-a dat duhul.”
 „Dragii Mei copii! Vă vorbesc de pe Cruce. Fiica Mea, Eu te-am inspirat să deschizi Sfânta Scriptură, Eu ţi-am spus unde să o deschizi şi Eu ţi-am scos în faţa ochilor cuvintele mai sus citite. Biserica Mea parcurge calvarul, pe car Eu l-am parcurs acum 2000 de ani. Biserica Mea se îndreaptă spre glorificare însă mai înainte trebuie să se purifice. Mai întâi trebuie să urce pe Golgota, pe Cruce, trebuie să pătimească şi să moară crucificată, ca apoi, purificată de păcate, să învie şi să fie glorificată. Biserica sunt Eu Însumi. Ceea ce se petrece acum , se repetă în mod mistic cu Mine, Cel care voi pătimi până la sfârşitul lumii pentru păcatele membrilor Bisericii. Fiindcă atunci când cineva din Biserică păcătuieşte, atunci apare pe trupul Ei mistic o rană cu puroi. Biserica Mea este plină de răni şi-şi trăieşte agonia. Pentru păcatele fiecărui mebru al Ei, îndur chinuri groaznice şi astfel pe Mine mă ucid, pe Mine Mă crucifică zi de zi, minut de minut, atunci când comit păcate de moarte.
Dragii Mei copii! Toţi demonii iadului sunt eliberaţi. Oamenii i-au eliberat, prin păcatele lor, prin faptul că au căzut în ispitele lui şi au consimţit la comiterea păcatului. Dar asta nu va fi mereu aşa. Duşmanul Meu a cerut Biserica Mea ca să o distrugă. Timpul lui expiră în curând. Nu peste mult va fi înlănţuit pe fundul iadului. Apoi, Biserica Mea se va glorifica în era de pace de o mie de ani. Însă şi până atunci trebuie să vă rugaţi mult pentru salvarea sufletelor, deoarece mulţime de oameni se îndreaptă spre prăpastie care, dacă îi înghite, niciodată nu va mai fi pentru ei cale de scăpare.
Voi, micuţii Mei, cei care Mă urmaţi pe calea crucii, în renunţare de sine şi în purtare crucii, veţi avea parte în curând de răsplată. Mulţumiţi-i lui Dumnzeu că aţi auzit glasul Meu care vă cheamă şi aţi răspuns afirmativ. Fiţi recuncători că sunteţi acolo unde sunteţi. Vă rog foarte mult: salvarea sufetelor să fie cea mai importantă menire şi sarcină a voastră. Vorbiţi despre Mine, vestiţi Evanghelia, îndiferent de e propice sau nu! Salvaţi sufletele prin suportarea cu răbdare a suferinţelor voastre pe care să le oferiţi Tatălui Veşnic, unite cu meritele veşnice ale Pătimiri Mele, implorând îndurare.  Acceptaţi şi asumaţi-vă sacrificii pe care vi le trimit şi le permit, pentru ca în Cer să fiţi părinţi spirituali ai cât mai multor suflete.
Copiii Mei! Timpul se scurge în curând. Acum parcurgeţi sfârşitul acestei etape, când elementele se vor topi şi Cerurile vor exploda cu mare zguduire. Lumea se află în ajunul unui mare război atomic. Omul se va autodistruge acum şi întreaga planetă. Dar voi face minuni şi nu voi permite ca totul să fie nimicit. Însă 2/3 din omenire va pieri. 1/3 va rămâne să vestească şi mai apoi să se înmulţească.
Copiii Mei! Luaţi ca pe un mare privilegiu faptul că vă vorbesc! Bucuraţi-vă că vă dau harul vederii clare şi vă arăt calea, ce şi cum să faceţi. Primiţi avertizările Mele pe care vi le dau ca să ocoliţi osânda şi ca să salvaţi şi alte suflete de la ea.
Copiii Mei! Timpul este scurt. Curând se va încheia această eră. Duşmanul Meu face miracole pentru ca să-i credeţi minciunile. Doar cel care se încrede în Mine şi nu crede mincinile lui se va salva.
 Credeţi cuvintele Mele care se vor împlini curând. Iubiţi-Mă cu ardoare, iar Eu dau inimilor voastre pace, seninătate, fericire şi iubire. Torn speranţă în sufletele voastre, pentru ca mereu să nădăjduiţi doar în Mine şi atunci niciodată nu veţi fi dezamăgiţi. Primiţi binecuvântarea Mea întăritoare, pentru greutăţile ce vor veni, pe care v-o dau din Inima Mea plină de iubire, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Întărire din Sfânta Scriptură: Mt 17, 5: Şi s-a auzit un glas din nor: Acesta este Fiul Meu preaiubit în care este plăcerea mea, de El să scultaţi!”

17 ianuarie 2018. Acasă, Domnul Isus spune...
 „Iubiţii Mei copii, aleşi dragi ai Inimii Mele! Nu voi mai rămâne mult printre voi. Mă vor lua de la voi. Mai întâi prin prigoană şi apoi în numele nimicirii. Însă în ascuns mereu voi rămâne cu voi.
Cer doar un singur lucru de la voi: fiţi mereu supuşi. Cereţi de la Mine ca să recunoaşteţi şi să faceţi voia Mea! Faceţi toate acestea cu o iubire înflăcărată fiindcă astfel are o valoare veşnică. Nu cercetaţi viitorul. Voi împlini fiecare cvânt al Meu la timpul potrivit. Fie-vă de ajuns faptul că sunt şi voi rămâne cu voi în fiecare zi a vieţii voastre. Vă călăuzesc, vă ocrotesc, vă prind de mâini, vă acopăr cu Preţiosul Meu Sfânt Sânge şi la sfârşit vă dăruiesc mântuirea veşnică. Întotdeauna chemaţi-o în ajutor pe Mama Mea! Prin Ea, orice suflet ajunge la Mine pe calea cea mai scurtă.
 Vă binecuvântez micuţii Mei, cu iubirea ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Întărire din Sfânta Scriptură: 1Tes 2, 13: „ Cuvântul lui Dumnezeu.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu