miercuri, 7 martie 2018

Mesaj primit de Maria Julianna în 9 ianuarie 2018


 • IXAcasă, Domnul Isus spune...
   „Dragii Mei copii! Credeţi în mesajele Mele şi luaţi în serios fiecare cuvânt al Meu! Extra timpul dat în dar se scurge repede, a mai rămas doar foarte puţin. Faceţi tot ceea ce vă spun, fiindcă fiecare va da socoteală despre cât a pus în practică din învăţăturile Mele. Pregătiţi-vă sufletele fiindcă va lovi foarte subit asupra celor care sunt surzi la cuvintele Mele şi orbi în observarea evenimentelor. Deşi, dacă ar fi atenţi la semne şi ar cere harul vederii clare de la Duhul Sfânt, atunci s-ar converti foarte mulţi, chiar dacă nu ar citi mesajele Mele şi nu ar cunoşte Sfânta Scriptură. Fiindcă aceste catastrofe naturale nemaivăzute sunt semne care atenţionează urgent şi care ar trebui să-i pună pe gânduri pe oameni asupra faptului că viaţa lor este finită şi la ce va fi după aceea. Dacă ar lua la cunoştinţă acest lucru, atunci cu toţii s-ar întoarce la Mine, nu M-ar mai răni şi astfel şi-ar asigura mântuirea sufletului.
  Dragii Mei copii! În fiecare zi mulţumiţi-i lui Dumnezeu că sunteţi membri ai Bisericii catolice întemeiate de Mine, că vă trăţi credinţa şi transpuneţi în fapte învăţătura Mea. Eu vă păzesc de tot răul. Se poate întâmpla cu voi doar ceea ce Eu permit. Vă călăuzesc ţinându-vă de mână pentru a putea ocoli capcanele celui rău. Îi trimit pe sfinţii Mei îngeri că să vă păzească şi să nu cădeţi pe cale. Şi, chiar dacă permit mici slăbiciuni şi greşeli, o fac în exlusivitate, ca să nu vă încredeţi prea tare (să nu vi se urce la cap – n.tr.). Sfinţenia vieţii poate fi atinsă de oricine, doar dacă, renunţând la sine,  luptă împotriva oricărei ispite şi împotriva oricărui păcat. Apucă învăţătura Mea ca pe o sabie şi, cu o credinţă puternică, luptă mereu cu satana care mereu vrea să-l doboare.Toţi sfinţii, fără nici o excepţie, sunt martiri. Sunt unii care primesc de la Mine cununa de lauri a martiriului alb, sunt alții care o primesc pe cea roşie. Dincolo, nu voi face diferenţă, fiindcă nu omul îşi alege soarta, întrucât o primeşte de la Mine. Vouă vi s-a dat doar liberul arbitru şi de aici rezultă dreptul de a decide. De aceea, despre acest singur fapt am să vă judec. În faţa Mea şi doar simpla intenţie este ca şi cum aţi fi săvârşit deja fapta, fie ea bună sau rea fiindcă împlinirea ei este harul Meu, însă intenţia este a voastră. Tocmai de aceea, micuţii Mei, în lumina cunoaşterii învăţăturilor Mele, care luminează ca un felinar, mereu să decideţi pentru a face binele, ceea ce de fapt este a ţine legile Mele. Iubiţi-Mă mai presus de orice, iar pe semenul vostru ca pe voi înşivă. Asta aduceţi cu voi la judecată. Dacă aţi făcut asta, atunci aţi trecut de judecată şi nu aveţi de ce vă teme. Atunci vă voi primi în braţele Mele şi vă voi dărui răsplata veşnică. Însă vai celor împietriţi! Trebuie să le respect voinţa liberă. Şi trebuie să-i predau  celui pe care l-au ales, adică satanei. Să vă rugaţi pentru aceştia, însă ocoliţi-i! Niciodată să nu fiţi în comuniune cu soarta lor! Asemenea oameni nu merită să fie în aceeaşi comunitate cu ei, fiindcă vă tulbură şi vă împiedică în calea către Mine. De aceea vă spun, la fel ca şi învăţăceilor Mei: nici să nu-i salutaţi, adică nu staţi de vorbă cu ei. Deziceţi-vă de ei, deoarece păcatele lor infectează. Puteţi face doar un singr lucru: să vă rugaţi pentru ei. Astfel îndepliniţi ceea ce vă cer şi le dau ocazia să-şi saveze sufletul, fiindcă astfel pot primi şi mai multe haruri, datorită rugăciunilor voastre.
  Micuţii Mei dragi! Aduceţi fericire Inimii Mele prin ascultarea şi iubirea voastră faţă de Mine. Vă binecuvântez, cu binecuvântarea Mea întăritoare, în această lume haotică ce se zbate în tulburare spirituală, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”
  Întărire din Sfânta Scriptură: Mc 9,7: „Din nor s-a auzit un glas: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit, pe El să-L ascultaţi.”

  Sursa: 2018. január 9. Itthon az Úr Jézus… » Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu