vineri, 3 noiembrie 2017

Mesajul Domnului Nostru Isus Cristos către iubita Sa fiică, Luz de Maria, 24 octombrie 2017


Iubitul Meu popor, primiţi cuvântul Meu din iubirea care însufleţeşte inima Mea Preasfântă pentru fiecare dintre voi.
Poporul Meu, nu sta departe de cuvântul Meu, ci primeşte-l ca o poruncă şi regulă de viaţă. 
Copiii Mei, alinaţi-mi sufletul de suferinţa care îmi este provocată prin neascultarea acelora care Mi se împotrivesc.

În casa Tatălui Meu sunt multe lăcaşuri(In,14:2), este loc suficient pentru fiecare om care trebuie să se curăţe de păcate. Cel care face aceasta, primeşte viaţa veşnică. Locuinţele sunt pentru aceia care şi-au deschis inimile către voinţa Dumnezeiască şi au urmat chemarea şi vestea cea bună.

Iubitul Meu popor, copiii Mei se confruntă în drumul lor cu schimbări. Acestea ar trebui să le dea de gândit. Ei găsesc în Sf. Scriptură răspunsuri la ceea ce omenirea are de făcut. Gândiţi-vă că Eu v-am avertizat prin cuvântul Meu: “Se vor ridica mulţi profeţi falşi şi vă  vor spune că sunt aleşii Mei. Mt.24:11


Cei care Mă dau la o parte, nu sunt de la Mine. Rugaţi-vă şi postiţi ca să deveniţi instrumentele voinţei Mele şi astfel, să atingeţi unirea şi legătura atotcuprinzătoare cu voinţa Mea şi cea a Mamei Mele. Eu vă avertizez din iubire. Eu nu vreau ca voi să urmaţi calea acestei lumi cu influenţa ei,  în care oamenii se devorează din interior şi provoacă sufletului daune, gândurile le amestecă şi valorile etice le ignoră până când fiinţa omenească rămâne numai o scoarţă goală şi primeşte tot ceea ce societatea le oferă.

Cel rău este viclean, copii, foarte viclean. Voi sunteţi parte a Trupului Meu mistic în care se găsesc diferite perspective şi diferenţe, căci nu toţi urmează principii egale; aceasta se datorează faptului că nu toţi Mă cunosc, nu toţi au cunoştinţa şi dispoziţia să trăiască aşa cum Eu doresc de la ei.
,,Trupul Meu mistic trebuie sa fie unul căci numai unitatea copiilor Mei este în stare să atingă răspândirea iubirii Mele, a credinţei, speranţei, carităţii şi a ascultării faţă de poruncile Mele.”
Pentru ca aceasta să se împlinească şi să cuprindă marea parte a sufletelor, este necesar ca toţi copiii Mei să acţioneze unul în folosul altuia. Nu are fiecare aceleaşi virtuţi sau aceleaşi daruri. Nu au toţi aceeaşi pregătire şi tocmai această varietate în care unitatea înfloreşte,  în care toţi să fie folositori , să dea mărturie despre iubirea Mea.


Eu v-am chemat ca să deveniţi parte a familiei Mele şi să vă iubiţi unul pe altul aşa cum vă iubesc şi Eu.(In. 13:34) Eu v-am vestit Evanghelia ca să o puneţi în practică. Tatăl Meu v-a dat pământul, universul şi toate câte există, cele vizibile şi cele invizibile. V-au fost date daruri deosebite pentru ca să nu vă lipsească nimic în afară de Dumnezeire. Omul a distrus această legatură pentru că a dorit să trăiască după considerente proprii; faţă de Tatăl Meu a devenit neascultător şi nu a urmat ţelul pentru care a fost creat. Tatăl Meu a permis ca în fiecare etapă a generaţiilor omenirii, despărţirea pentru care omul odată s-a decis, să fie reparată şi unirea cu Treimea Noastră să fie restabilită. Dar aceasta nu a fost posibil. Generaţii după generaţii, oamenii au devenit tot mai înveninaţi de cel rău, în timp ce cel rău cunoaşte împlinirea revelaţiilor Mamei Mele în legatură cu omenirea şi ceea ce vouă v-a rămas ascuns.

Oamenii vin sa ia parte la Sf. Liturghie, dar nu din iubire, ci doar să treacă timpul….
Ei cred că se pot numi creştini dacă repetă o rugăciune pe care nu o simt şi nu o interiorizează. Ei Mă primesc în stare de păcat, în timp ce se autocompătimesc, se revoltă şi îşi judecă aproapele; această ipocrizie Îmi provoacă repulsie şi ei devin prin aceasta, nevrednici……

Ignoranţilor! Poporul Meu este ignorant pentru că nu se preocupă de cele sufleteşti ca să Mă cunoască. Este  ignorant pentru că nu vine la Mine şi nu recunoaşte adevărata însemnătate a unirii. Nu recunoaşte faptul că întreaga creaţie este unită cu omul şi că omul este o parte a creaţiei. Tatăl Meu a dăruit omului bunuri ca el sa le înmulţească, dar el le distruge irevocabil. Omul peregrinează pe pământ fără să recunoască influenţa întregii creaţii asupra lui şi unitatea dintre el şi creaţie. Ceea ce a fost creat de Tatăl Meu şi-a continuat împlinirea scopului pentru care a fost creat. Dar nu la fel a făcut şi omul: el se împotriveşte continuu Tatălui Meu.

Elementele creaţiei, luna şi soarele, au influenţat pe om. Ca urmare, acţiunile omului se răsfrâng asupra întregii creaţii. Cele bune care sunt create de om, au influenţă asupra creaţiei; tot aşa şi cele rele care sunt provocate de om, se răsfrâng asupra creaţiei care duce la o reacţie asemănătoare. Omul uită să privească în sus, el merge cu privirea îndreptată spre pământ; el nu vede luna, stelele, norii şi nici semnele timpurilor. Există o mare înstrăinare a omului în ce priveşte creaţia, şi ea se teme de om care i-a pricinuit mult rău. Aceasta este urmarea  unei inimi împietrite şi a lipsei de iubire a omului, care este împiedicat în acest fel să ia în serios mediul înconjurator.
Omul a uitat că toate în creaţie formează o unitate.
Poporul Meu se gândeşte acum că zilele s-au scurtat, dar în realitate, omul este acela care scurtează ziua, căci ziua se evaporă în aer. Omul nu este recunoscător pentru tot ce posedă şi nu mulţumeşte Tatălui Meu pentru zi şi noapte. Omul obişnuit vede luna şi se minunează, fără să se gândească prea mult.

Copii, luna are o mare influenţă asupra pământului şi a stabilităţii rotaţiei pământului. Dacă luna s-ar depărta,  polul nord şi polul sud s-ar inversa. Interesează aceasta pe om?
Omul crează tehnologii pe mai departe. O parte a acestei tehnologii este folosită în scopuri bune, dar o altă parte este folosită în scopuri distructive, şi din această cauză, s-a ajuns la un punct ce nu trebuia depăşit.  Nimeni nu mai poate  împiedica aceasta.
În acest moment, sunteţi expuşi la fenomene mari care pe voi, fără tehnologie , vă vor conduce într-o lume de neînchipuit. Influenţa soarelui şi efectele sale directe asupra vieţii omului, sunt destul de cunoscute.

Copii, omul reacţionează neajutorat la activitatea mărită a soarelui. Cei mai mulţi dintre voi, copiii Mei, trăiesc fără cea mai mică cunoştinţă despre ceea ce Eu v-am vestit. Soarele şi-a mărit activitatea şi din această cauză, omul este cel mai afectat; există o influenţă negativă asupra sănătăţii omului, dar şi asupra tehnologiei şi a naturii. Toate reacţionează la răul produs de abuzul voinţei libere a omului.

Copii, vă veţi întreba: de ce ne spune Cristos toate acestea? Vă răspund: ca să vă treziţi şi să recunoaşteţi că mediul vostru înconjurător de aproape, cât şi ceea ce este în afara pământului are legătură cu omenirea.

Iubitul Meu popor, în acest moment de haos, trebuie să te distanţezi de lumea ameţită. Treimea Noastră Sfântă ţi-a dat daruri ca să rămâi vigilent şi să-ţi foloseşti înţelegerea ca să ajungi la Mine şi să descoperi iubirea Mamei Mele pentru copiii Ei, să devii locuinţa Duhului Nostru Sfânt. 

Nu ajunge să pretindeţi că sunteţi copiii Mei, dacă aceasta nu este şi în realitate. Nu ajunge să veniţi în casa lui Dumnezeu, să Mă primiţi în Sfânta Euharistie, dacă nu sunteţi pentru aceasta pregătiţi. Împărtăşania primită în stare de păcat, va aruncă în lacul de foc, atâta timp cât voi, înainte de moarte nu primiţi sacramentul spovezii şi nu faceţi ispăşire. De aceea, ar trebui să trăiţi fiecare moment de parcă ar fi ultimul şi să fiţi pregătiţi.

Iubitul Meu popor, pământul, în procesul de transformare, trimite omenirii semnale de avertizare ca o cerere de reparare a ceea ce omul a dăunat;  pământul suferă o neîncetată convulsie şi-i atrage pe oameni în suferinţa prin care el va fi purificat.
În acest moment, pământul se cutremură neîncetat într-o parte şi în alta. Clima loveşte multe ţări. Focul nu mai încetează. În urma pasivităţii omului faţă de voinţa Noastră, creaţia ia de la omenire ce de partea Treimei Noastre era iubire. Această generaţie a căzut în păcate vechi şi a dezvoltat păcatul  continuu prin care Dumnezeirea noastră şi Mama Mea am fost greu ofensaţi.

Rugaţi-vă, copii, pentru SUA pentru că ei suferă din cauza naturii şi sunt greu încercaţi.
Rugaţi-vă, copii, pentru Argentina pentru că este greu încercată şi întunericul din inimile câtorva creaturi, aruncă această ţară într-o grea suferinţă.
Rugaţi-vă, copii, pentru Spania. Va curge sânge şi pământul acestei ţări va fi greu încercat.
Rugaţi-vă, copii, pentru Orientul Mijlociu, va curge sânge şi din atmosferă se apropie fenomene ciudate spre oameni.
Rugaţi-vă, copii, rugaţi-vă pentru Rusia. Această ţară este în stare de alarmă şi este spionată.

Iubitul Meu popor, repară ofensele aduse împotriva Inimilor Noastre Sfinţite. Fiţi umili, dar înţelepţi ca să nu pierdeţi din ochi mărimea iubirii Noastre Dumnezeieşti şi să simtiţi recunoştinţă. 
O nouă modă a tineretului va pricinui o teroare care va fi lucrarea celui rău. În acest moment, unii dintre copiii Mei, au răspândit insulte şi erezii împotriva Dumnezeirii Noastre, şi fiecare dintre  ei va trebui să răspundă pentru aceasta, pentru că ele reprezintă o ofensă foarte mare. Nu urmaţi calea voastră fără să vă gândiţi la climă, să o observaţi şi să cugetaţi asupra ei…
Ceea ce ştiinţa a declarat despre urmările schimbărilor climaterice, Eu declar ca semn al acestor timpuri.
Iubitul Meu popor, nu desconsidera aceste semne, ci observă-le.
revelaciones marianas 2013Fii pregătit şi hotărăşte-te să fii un adevărat copil după voinţa Noastră şi a Mamei Noastre Sfinte.
Vă iubesc cu o iubire veşnică.
Al vostru Isus.
               
AVE MARIA preacurată, zămislită fără de păcat.
AVE MARIA preacurată, zămislită fără de păcat.
AVE MARIA preacurată, zămislită fără de păcat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu