marți, 7 noiembrie 2017

Novenă începând de azi, 7-15 noiembrie 2017 pentru realizarea Lanţului de rugăciune pentru România şi întreaga lume

Intenţia:
Prin mijlocirea Maicii Domnului, a Sfântului Apostol Andrei, a tuturor îngerilor şi sfinţilor, Domnul să ne ajute la realizarea Lanţului de rugăciune pentru România si întreaga lume, care va avea loc în data de 30 Noiembrie 2017.

Novena se face cu Rozarul Ispăşirii
                 ROZARUL ISPĂŞIRII (rozarul timpurilor din urmă)

     Crezul, Tatăl nostru, 3 Bucură-te Marie, Slavă Tatălui
Prima decadă ( cu primul mister de durere,care pentru noi ai asudat sânge)
Tatăl nostru, 10x Bucură-te, Marie, Slavă Tatălui

A doua decadă -  Rozarul Milostivirii Divine
Bobiţa mare: Veşnice Părinte, Îţi oferTrupul şi Sângele,Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tău Preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos, pentru ispăşirea păcatelor noastre şi ale lumii întregi
Bobiţele mici: 10x Prin Pătimirea Sa dureroasă,ai milă de noi şi de întreaga lume.;Slavă Tatălui..

A treia decadă Rozarul Sfintelor Răni
Bobiţa mare....Veşnice Părinte, Îţi ofer Sfintele Răni ale Domnului nostru Isus Cristos, pentru a vindeca rănile sufletelor noastre.
Bobitele mici....10x Isuse, iertare şi îndurare, pentru meritele Sfintelor Tale Răni. ;Slavă Tatălui.

A patra decadă Rozarul de eliberare
Bobiţa mare....Isus, Tu pe cine eliberezi, acela va fi liber!
Bobiţele mici... 10x Isuse , miluieşte-ne pe noi. Isuse, vindecă-ne. Isuse, salvează-ne. Isuse, eliberează-ne. Slavă Tatălui.

A cincea decadăRozarul uniunii   
Bobiţa mare...Vesnice Părinte, prin Fiul Tău Isus Cristos, preot adevărat, profet adevărat şi Rege, revarsă asupra noastră puterea Duhului Sfânt, şi prin Marea Ta Îndurare, deschide inimile noastre, iartă-ne păcatele, vindecă neputinţele noastre, reînnoieşte-ne inimile în credinţă ,pace, iubire şi în bucuria Împărăţiei Tale, prin mijlocirea maternă a Sfintei Fecioare Maria, Regina noastră, ca sa fim uniţi în Tine.
Bobiţele mici...10x În marea Ta îndurare, iartă-ne păcatele, vindecă--ne rănile, reînnoieşte-ne inimile ca să fim uniţi în Tine .;Slavă Tatălui..

A şasea decadăRozarul Flăcării de Iubire
Bobiţa mare...Inima Îndurerată şi Neprihănită a Fecioarei Maria, roagă-te pentru noi, care alergăm la Tine.
Bobiţele mici.... O, Maica noastră, salvează-ne prin Flacăra de iubire a Inimii Tale Neprihănite.
Slavă Tatălui..

A şaptea decadăRozarul lăcrimării  
Bobiţa mare...Isuse cu mâinile încătuşate, priveşte la lacrimile de sânge a celei care Te-a iubit cel mai mult aici  pământ şi Te iubeşte cel mai duios (lăuntric) în ceruri.
Bobiţele mici...10x Isuse cu mâinile încătuşate, pentru sfintele lacrimi de sânge ale Mamei Tale, ascultă rugăciunile noastre....Slavă Tatălui

                      Rugăciunea finală
Ascultă Israel, Dumnezeu este Domnul nostru, singurul Dumnezeu. Dă, Doamne, ca lumea întreagă să Te cunoască, să Te cinstească şi să Te iubească pe Tine. Preasfântă Marie, rămâi lângă noi, roagă-te pentru noi. Sfinţi şi  îngeri, staţi lângă noi, rugaţi-vă pentru noi. Sfinte Arhanghel Mihail, luptă pentru noi. Rege al Sfintei Iubiri, îndură-te spre noi. Amin.
 Domnul ISUS:
           Copilul Meu ispăşitor, cu cele 7 decade ale acestui rozar, cinstiţi cele 7 zile ale creaţiei, cinstiţi cele 7 sacramente, cinstiţi cele 7 dureri ale Mamei Mele. Cu acest rozar, ispăşiţi Sfântul Meu Sânge, Sfânta Mea Milostivire, ispăşiţi Sfintele Mele Răni, ispăşiţi Sfânta Mea Eliberare , ispăşiţi Sfântul Meu Tată, ispăşiţi Flacăra de iubire şi Sfintele Lacrimi ale Sfintei Mele Mame.
PROMISIUNILE DOMNULUI ISUS. Toţi cei care, în spirit de ispăşire, se vor ruga în aceste timpuri de pe urmă, cu regularitate, zilnic,dacă este posibil, acest rozar aducător de mari haruri, îi fac partaşi la harurile ce se cuvin celor 7 rozare întregi, fiecare decadă o primesc ca fiind un întreg deplin.Din iubirea milostivă a Preasfintei Mele Inimi, ofer indulgenţă plenară ispăşitorilor care se roagă aşa în ceasul morţii lor. Primiţi în inimile voastre acest semn al Iubirii Mele, pentru că, astfel revărs asupra vieţii voastre toate vasele harurilor Mele. Toţi cei care ,după posibilităţi, oferă zilnic a doua decadă pentru muribunzi, le promit mântuirea membrilor familiei şi a celor apropiaţi, le promit ocrotire, apărare,împotriva planurilor, capcanelor şi atacurilor celui rău, şi le mai promit că aceşti copii ai Mei vor evita Purgatoriul.
PROFEŢIA PRIMITĂ DE LA DOMNUL ISUS ÎN APRILIE 2009 LA SOPRON (UNGARIA).
Dragii Mei copii ispăşitori, acest Rozar îmi este atât de drag şi ofer ispăşitorilor atât de multe haruri.
Oferiţi întotdeauna decada muribunzilor şi astfel multe suflete se mântuiesc de la osânda veşnică..
Inima Mea Dumnezeiască se revarsă asupra celor care oferă ca ispăşire Inimii Mele fiecare decadă a acestui rozar. Le promit celor care răspândesc acest rozar că le voi asculta cererile în toate cazurile lor. Acum, când păcatul este uriaş, şi cei care se roagă sunt puţini, şi cu atât mai puţini fiind cei care ispăsşesc, este foarte important ca toată lumea să cunoască marele dar deosebit al acestui rozar salvator de suflete. Inima Mea Dumnezeiască revarsă asupra voastră toate comorile ,harurile ăi darurile Sale. Da , cer ispăşitorilor să primească acest rozar ca un instrument de har, pentru victoria salvării sufletelor, victoria ispăşirii şi victoria iubirii.. Cer tuturor ispăşitorilor maghiari să primească acest rozar ca semn al iubirii Mele Îndurătoare, pe care-l dau lumii prin intermediul unei femei ispăşitoare ce se jertfeşte, care se roagă, care salvează suflete, care primeşte profeţii şi care vede în duh . Ea , cu adevărat este un important instrument al salvării, al ocrotirii voastre şi al rămânerii voastre în iubire. Voinţa Inimii Mele este să primiţi, să vă rugaţi, să răspândiţi şi să iubiţi acest rozar ,iar Eu, prin intermediul lui, voi revărsa mari haruri asupra omenirii în ultimele timpuri.
Dragii Mei copii ,acesta este Rozarul timpurilor din urmă, ultimul colac de salvare pentru convertirea păăatoşilor. Dragii Mei copii, vă dau multe haruri, salvez multe suflete, eliberez multe suflete prin intermediul lui. Multe suflete se eliberează din întuneric prin intermediul lui şi mulţi se vor elibera şi din Purgator. Inima Mea milostivă va iubeşte, va ajută, vă întăreşte, vă mângâie şi vă binecuvântează. Amin.

4 comentarii: