marți, 13 iunie 2017

Mesaj dat de Domnul Isus lui Luz de Maria în 22.04.2017

Mult iubitul Meu popor :
VĂ BINECUVÂNTEZ CU IUBIREA MEA  ÎNDURĂTOARE. MERGEȚI ÎN ÎNDURAREA MEA; VĂ CAUT, VOI SUNTEȚI CEA MAI DE PREȚ COMOARĂ A MEA ȘI NU VREAU SĂ SE PIARDĂ NIMENI, NIMENI. 
 Vă alertez, vă avertizez, vă încurajez să luptați împotriva ispitei, să o depășiți și să fiți perseverenți.

ÎNDURAREA MEA NU CUNOAȘTE LIMITE, NICI RASE SAU LIMBI ...
IUBESC PE TOȚI BĂRBAȚII ȘI PE TOATE FEMEILE, VĂ CHEM PE TOȚI LA CONVERTIRE...

Îi iert pe cei care se căiesc și care, cu scopul ferm de a deveni mai buni,  fac  Voia Noastră. Salut penitentul, pe cel care se smerește ca să Mă slujească, care devine mic, fără a fi interesat de onorurile societății.
Eu Îi aștept cu toată dragostea Mea pe aceia care se întorc din întunericul în care s-au cufundat, iar apoi îi luminez pentru ca ei să poată înţelege că aceste forme de întuneric sunt, în același timp şi fizice. Vă întunecă inteligența, vă orbesc și vă paralizeză, fără a ști cum să ieșiți pentru a găsi Lumina Mea.
Omenirea umblă într-un mare întuneric  care maschează ceea ce este spiritual și se deschide la ceea ce este material, astfel încât se deschide rapid către ceea ce nu este de la Mine.
Îndurarea Mea este infinită, prin ea trăiți cu voința liberă care a fost dată fiecărei persoane.

NIMIC NU ESTE AL VOSTRU, VOI DOAR SUNTEȚI ADMINISTRATORII MEI, ȘI VĂ ÎNTREB: CE AȚI FĂCUT CU CE V-AM DAT ?

Îndurarea mea este Dreptate; pentru dragostea  alor Mei , nu voi da la fel celor drepţi  asemeni  celor care nu se pocăiesc de nebunie sau celor care  au ales să fugă şi să  formeze o parte din rândurile răului.

FIECARE PERSOANĂ, DIN VOINȚĂ LIBERĂ, VA ALEGE  PE CARE CALE VA MERGE.
ÎNDURAREA MEA DĂ TUTUROR CEEA CE AU NEVOIE PENTRU A SE APROPIA DE MINE ȘI A SE BUCURA DE BENEFICIILE CASEI MELE. COPIII MEI ȘTIU CĂ VOI VENI CA FULGERUL ŞI TOȚI VOR RĂMÂNE MUȚI, PÂNĂ CÂND  AI MEI MĂ VOR RECUNOAȘTE,  IAR CEI CARE NU AU ASCULTAT, NU VOR AVEA IDEE DESPRE CEEA CE SE ÎNTÂMPLĂ . 

Dragi copii, în acest moment, copiii Mei trebuie să primească binecuvântările Casei Mele și, înainte de evenimentele care sunt atât de apropiate, să finalizeze Novena  Îndurării, iar în ziua Sărbătorii Îndurării Mele, voi revărsa peste copiii Mei, care sunt într-o stare de har și au fost credincioşi și care, cu o inimă căită, M-au rugat  pentru un har deosebit, îl vor primi dacă este spre binele sufletului lor.
POPORULUI MEU ÎI VOI DA HARUL STATORNICIEI ÎN CREDINŢĂ  dacă nouă zile înainte de Rusalii vă rugați și vă încredințați Mie în fiecare dintre zilele acestei novene  cu trupul, sufletul și spiritul unificat în dragoste, cu dăruire, abandonându-vă cu bună ştiinţă  și îndepărtându-vă de ceea ce este lumesc. Cerința nu este de a rămâne în această stare de pace, har și dragoste interioară doar în cele nouă zile, ci în tot  restul vieții voastre .

Preaiubiții mei oameni , pedepsele se apropie clipă de clipă, gata de a întâlni omul;  Războiul avansează încet și, aș putea spune, chiar și cu frică. Suferința omului este decretată de către oameni, iar Eu sufăr pentru aceasta. Dragostea Mea este infinită și nu vreau ca ai Mei copii să sufere.  Răzvrătirea umană a reușit să împresoare însăşi Umanitatea , fără a putea scăpa undeva: ba mai mult, vă alăturați acestei răzvrătiri împotriva Mea, iar în acest caz, cel care câștigă mare avantaj asupra sufletelor este însuşi diavolul.
Apa este un element purificator: va fi din abundenţă pe Pământ. Știți că apa este un semn de purificare și că Pământul cere apă pentru  o purifica de atâta rău pe care omul o face asupra Ei, mai ales din cauza sângelui nevinovaților ce crește cu fiecare clipă.
Iubiţi copii, voi nu acceptați chemările Mele, iar cercetătorii batjocoresc explicația Cuvântului Meu și iau toate semnele Prezenței Mele în mijlocul vostru ca pe ceva din afara Atotputerniciei Mele. Ah! Voi privi aceste creaturi în ochi, care se numesc posesori ai Cuvântului Meu ... NU MĂ LEPĂD DE POPORUL MEU ȘI FOLOSESC TOATE RESURSELE IUBIRII MELE PENTRU A-I  ÎNCURAJA  PE PĂCĂTOȘI SĂ VINĂ  CĂTRE MINE PENTRU A SE PUTEA CONVERTI.
Nu vedeți  cum au pus stăpânire pe umanitate pasiunile cele mai inimaginabile și infernale  ? ...
Nu vedeți cum această Umanitate s-a depărtat tot mai mult de  Mine, necinstindu-Mă şi intrând în Templele Mele pentru a comite aberații și sacrilegii? ...
Nu vedeți cum ei au luat Templele Mele pentru  a susține recitaluri de muzică seculară și Mă țin în Tabernacol unde sunt un Prizonier în fața unor astfel de ofense?

ESTE SĂRBĂTOAREA ÎNDURĂRII MELE – DA, COPII,  A IERTĂRII MELE…
DAR NU A JUSTIFICĂRII PĂCĂTULUI  ŞI NICI A SACRILEGIULUI
Văd pe unii dintre copiii Mei că s-au plasat în poziții strategice cu scopul de a fi capabili să-i inducă în eroare pe ai Mei . Îi văd negând  totul fără a se opri să studieze în mod corespunzător ceea ce este al Meu și ce este al celui rău. Negarea este calea uşoară de a se sustrage de la responsabilitățile pe care fiecare persoană le dobândește în funcție de starea sa.
Treimea noastră este Iubire, acea Iubire  pe care nu o cunoașteți şi atât de mare încât  Tatăl Meu M-a trimis să Mă dăruiesc pentru voi, luându-vă păcatele.

NOI SUNTEM DRAGOSTE, ATÂT DE MARE ÎNCÂT NU VEȚI FI LĂSAȚI SINGURI SĂ ÎNFRUNTAȚI SUFERINȚA. MAMA MEA ȘI MAMA TUTUROR OAMENILOR VA CONTINUA SĂ VĂ CĂLĂUZESCĂ ASTFEL ÎNCÂT SĂ NU SUFERIȚI ÎN IZOLARE, IAR APOI ÎNGERUL PĂCII MELE (1) VA VENI ȘI VĂ VA DA PACEA PE CARE ANTICHRISTUL VA ÎNCERCA SĂ O FURE DE LA POPORUL MEU.

Nu vă voi lăsa pe cont propriu, văzând că sunteți  în permanență asediați de diavol și de cei care-l urmează, precum şi de  mânia omului însuși pe care o provoacă  cel rău ce stă să crească în umanitate ca drojdia.  Sunteți asediați, copii, foarte asediați, și urmăriți cu ticăloșie de răutățile diavolului cu scopul de a cădea în păcat.
Răutatea răzvrătirii a fost revărsată asupra națiunilor, astfel încât, în mijlocul furiei protestelor și al schimbărilor, oamenii s-ar ridica împotriva propriilor frați și surori.
AM CERUT MULTOR LIDERI SĂ-ȘI CONSACRE ȚĂRILE INIMILOR NOASTRE SFINTE PENTRU A LE ELIBERA SAU PENTRU A MINIMIZA RĂSTURNĂRILE SOCIALE , DAR NU AM FOST AUZIT SAU LUAT DELOC ÎN SERIOS, ATÂT DE ORGOLIOS ESTE OMUL. NU NUMAI CEL CARE NU MĂ ASCULTĂ TREBUIE SĂ SUFERE CI ȘI POPORUL SĂU
Argentina, țara marilor sfinți, ah,cum M-am uitat la tine și tu nu M-ai ascultat!
Poporul Meu, preaiubitul Meu popor, m-am întristat pentru voi cei care suferiți. Va veni curând prigoana la o scară mai mare.
BISERICA MEA CREDINCIOASĂ VA SUFERI : FRANCMASONERIA VA IMPUNE LEGI ÎMPOTRIVA VOINȚEI MELE
Mă întristez pentru templele Mele care vor fi distruse de depravare și nedreptate. Prin urmare, copiii Mei, pregătiți-vă în mod corespunzător, schimbați-vă viețile, reluați calea adevărată. Veniți la Mine; fiecare persoană se va vedea pe sine, toți se  vor vedea pe  ei înșiși și toată lumea va vedea cât de mult M-a iubit, cât de mult au iubit pe fratele și sora lor, cât au construit și cât au distrus ... Fiecare persoană se va examina pe ea însăși în dragoste. (2)
Poorul Meu, viața este Darul Iubirii Noastre, de aceea vă chem pe voi cei care trăiți pentru a atinge Mântuirea. Vă spun să iubiți așa cum Vă iubesc Eu. Și pentru asta, am nevoie de creaturi care doresc să obțină Beneficiile Casei Mele, creaturi cu intenție hotărâtă, creaturi care sunt gata să ierte, creaturi CARE ASPIRĂ  LA O VIAȚĂ LĂUNTRICĂ ALĂTURI DE MINE, ASTFEL  ÎNCÂT, NU DOAR SĂ FIE RELIGIOASE, CI COMPLET CENTRATE PE ISUS, ȘI ASTFEL LE-AŞ PUTEA DA BENEFICIILE MELE, ASTFEL ÎNCÂT SĂ TRĂIASCĂ BUCURÂNDU-SE  DE  DRAGOASTEA MEA ȘI ÎNDEPLININD VOIA MEA. 
Rugați-vă  copiii Mei, rugați-vă pentru Franța, frica locuitorilor ei va continua, teroarea și ura nu îi lasă să se odihnească . Această națiune suferă ipso facto. Colina  Montmartre va fi luată și Sanctuarul Meu Sacré-Cœur va fi călcat în picioare, profanat și apoi distrus; Eu sufăr pentru asta.

Rugați-vă copiii Mei, rugați-vă pentru Orientul Mijlociu, tulburarea este mai acerbă și copiii Mei suferă fară milă.
Rugați-vă copiii Mei, rugați-vă pentru cei care nu cred, care nu Mă iubesc și care o disprețuiesc pe Mama Mea.
Rugați-vă copiii Mei, rugați-vă, Statele Unite se clatină.
Rugați-vă pentru Chile și Ecuador, pământul se cutremură forțat.

Poporul Meu Iubit, Milostivirea Mea vă avertizează: trebuie să trăiți mai aproape de Mine, să vă încredințați Preasfintei Mele Mame, să cereți compania Arhanghelilor Mei și a Îngerilor care vă însoțesc. Nu continuați să trăiți pe cont propriu. Antihristul își pregătește sosirea tăcută.

POPORUL MEU SUFERĂ, OAMENII SUNT PURIFICAȚI,  IAR ACEST CERȘETOR AL DRAGOSTEI VĂ AVERTIZEAZĂ ȘI VĂ CHEAMĂ SĂ VENIȚI LA MINE.
Poporul Meu iubit, ascultați explicația Cuvântului Meu.
VĂ BINECUVÂNTEZ CU DARURILE IUBIRII MELE ÎNDURĂTOARE.
NU VREAU SĂ VĂ PIERDEȚI .
ÎNDURAREA MEA ESTE REVĂRSATĂ PESTE UMANITATE ; ORICINE POATE AVEA PARTE DE EA AȘA CUM ESTE VOIA MEA, SAU POATE SĂ O IGNORE, AȘA CUM SATANA VOIEŞTE .
Dragostea Mea este pentru fiecare dintre voi.
                                                                     Al vostru Isus .
Bucură-te Marie cea Preacurată, zămislită fără păcat!
Bucură-te Marie cea Preacurată, zămislită fără păcat!
Bucură-te Marie cea Preacurată, zămislită fără păcat!

(1) Profeții despre Îngerul Păcii ...
(2) Cu privire la avertismentul lui Dumnezeu față de omenire ...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu