vineri, 16 iunie 2017

Un mesaj deosebit de important dat Mariei Julianna in data de 2 aprilie 2017

IX

 Acasă, în ora îndurării Domnul Isus spune:

„ Dragii Mei copii! Credeţi în mesajele Mele! Se poate întâmpla doar atât cât permit. Eu sunt cel care cercetează rărunchii. Biserica Mea va fi acum răsturnată, de către cei care nu reprezintă acele valori pe care le-am încredinţat Bisericii Mele. Nu le trebuie morala, puritatea, integritatea, cinstea şi mai presus de toate, iubirea şi sfinţenia vieţii. Ei sunt instrumentele satanei care provoacă tulburare pe oriunde merg. Ridică ziduri între oameni pentru ca să-i dividă şi astfel pot mai uşor să îi destabilizeze, fiindcă acolo unde există unitate şi iubire, acolo şi puterea e mai mare şi este mai greu să se piardă.
Dragii Mei copii! Eu, cel care cercetez inimile şi rărunchii, vă văd gândurile şi ştiu ce puneţi la cale. Vor să răpească de la credincioşii Mei cea mai mare sursă de putere: pe Mine, Cel care sunt prezent în Preasfântul Sacrament al Altarului. Apoi urmează preoţimea. Nu îi vor mai hirotonisi pe preoţi. Vor face invalid acest sacrament al Bisericii, exact la fel ca la protestanţi, unde nici sfinţirea preoţilor şi nici căsătoria nu sunt sacramente. Nu există acolo nici Confirmarea, nici Spovada, nici Sfântul Sacrament şi nici Maslul. Au păstrat doar Botezul. Însă dacă preoţii Mei nu sunt hirotonisiţi, atunci nu vor putea nici să celebreze Sfânta Liturghie. Aceasta este ţelul lor.  Dacă au şters deja Sfântul Sacrament, atunci să nu fie preoţi care să invoce pogorârea Duhului Sfânt care să transubstanţieze pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Meu. De aceea, dragii Mei copii, tot ce are legătură cu Sfintele Sacramente, deci şi hirotonisirea, va putea fi făcută doar în ascuns, întrucât Biserica oficială  va şterge toate acestea. Vor imita doar hirotonisirea, care nu va mai fi sacrament. Ascultarea, va fi cerută pentru religia unică mondială şi pentru ierarhia ereticilor. Întrucât aceasta nu va fi sfinţire şi nu este sacrament, va fi invalidă. De aceea, la fel ca şi Sfânta Liturghie, şi sfinţirea de preoţi adevăraţi se va putea face doar în ascuns. Satana va răsturna cu totul legile Bisericii Mele. Aceasta este ultima lovitură dată Bisericii Mele, întrucât Satana a cerut Biserica pentru o sută de ani ca să o distrugă. Dar aşa cum v-am mai spus, porţile iadului nu o vor învinge. E adevărat că ereticii care vor funcţiona în biserica oficială, vor propovădui doar erori şi minciuni. Dar cuvintele Mele: „porţile iadului nu o vor învinge“ sunt valabile pentru Biserica Mea din ascuns, fiindcă Ea a rămas credincioasă învăţăturii Mele. Ţin cu loialitate legile Mele şi, repetând cuvintele Mele, celebrează cea mai Sfântă Jertfă, şi anume Sfânta Liturghie. Faceţi aceasta în amintirea Mea. De aceea să mergeţi doar acolo unde veţi auzi aceste cuvinte.
Dragii Mei copii, pregătiţi-vă, deoarece cuvintele Mele se împlinesc. Seminariştilor care sunt înainte de hirotonisire le spun să se gândească bine cui vor depune votul lor de ascultare. E mai bine să nu fie „hirotonisiţi“ în biserica eretică, fiindcă prin aceasta îi pot îngrădi în activitatea lor: adică nu pot celebra Sfânta Litughie. Vă spun toate acestea c să nu fiţi luaţi prin surprindere în momentul în care veţi întâlni această modificare. Vă pregătesc cu mult înainte. Cuvintele Mele sunt adevărate şi se vor împlini la timpul lor. Vă binecuvântez cu iubirea ce se revarsă din Inima Mea, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.“Întăriri din Sfânta Scriptură: Ef 5, 6-7: „ Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărăşiţi cu ei.“ Mt 26, 56 „...ca să se împlinească cele scrise de profeţi“; 75 „Isus a spus“. Tit 3,9-11 „  de certurile şi sfădirile pentru lege, fereşte-te, căci sunt nefolositoare şi deşarte. De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te. Ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.“

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu