sâmbătă, 10 iunie 2017

Spovada şi Euharistia - Maria Magdalena,13 mai 2016


Am văzut că toţi aceia care au avut parte de Spovedanie, Însuşi Domnul Isus i-a primit în Sacramentul Pocăinţei. Isus este atât de bun şi îndurător cu sufletul care se căieşte încât le ia povara păcatelor, pentru că prin spovadă, prin Sfântul Său Sânge, plăteşte preţul păcatelor şi şterge datoriile. A luat crucile noastre asupra Sa, apoi după un timp oamenii şi-au primit crucile înapoi care erau învăluite în lumina lui Dumnezeu. Iar atunci când oamenii şi-au luat din nou crucile pe umeri, acelea au fost dulci şi uşoare.
În momentul Împărtăşaniei am văzut cu ochii sufletului că în jurul preotului stăteau îngeri. Aceşti îngeri cu toţii adorau prosternaţi Euharistia. Atunci am simţit în inimă o dorinţă imensă să ador şi eu aşa Euharistia, cum faceau îngerii. (în spatele preotului stătea un serafim şi cu cele două braţe ale sale şi cu cele şase aripi îl învăluiau pe preot. Seraful este întotdeaua păzitorul Euharistiei şi-şi extinde ocrotirea aceasta şi asupra slujitorului sfinţit, întrucât preotul este de neînlocuit în celebrarea Sfintei Liturghii.) Dar toată atenţia era îndreptată spre Euharistie şi am văzut că Euharistia s-a transformat în totalitate şi în acelaşi timp, din Ea se revărsau raze de lumină supranaturale, iar acestea încet, încet îl învăluiau şi pe preot, într-atât încât nu i se mai putea vedea faţa. Dumnzeu mi-a permis să văd că în această lumină, în mâna preotului nu se mai afla Sfanta Ostie, ci Pâinea veşnică, vie, glorificată, adică Trupul lui Cristos. Isus a spus: „În Euharistie, îngerii Mă văd faţă în faţă şi prosternarea lor Îmi este plăcută. Însă Inima Mea s-ar umple de o bucurie şi mai mare dacă şi credincioşii ar practica adoraţia cu toată inima şi fiinţa lor. Aceia, care se unesc cu Mine în Sfânta Împărtăşanie cu inima curată, sunt părtaşi la haruri în cel mai înalt grad. Atunci când vă spovediţi cu o adevărată căinţă şi ieşiţi de la spovadă cu haina sufletului de un alb imaculat, atunci Eu Mă dăruiesc vouă, în Sfânta Ostie cu cea mai mare bucurie. O, ce bucurie mare există în cei care se străduiesc să-şi păstreze sufletul în stare de har! Dar aveţi grijă că satana, în gelozia lui, e capabil să smulgă repede de pe voi haina voastră strălucitoare, în momentul în care cedaţi ispitelor lui. În aceste situaţii, chemaţi-i în ajutor pe îngerii Mei fideli ca să vă apere. Dacă aţi avea credinţă încât să mutaţi munţii, s-ar petrece multe minuni în bisericile şi în vieţile voastre. Băgaţi de seamă şi micile minuni, fiindcă şi în acelea se manifestă Măreţia Mea. Rugaţi-vă pentru fiii Mei preoţi, deoarece privesc cu o profundă durere la aceia care se îndoiesc de prezenţa Mea reală în Euharistie. Rugaţi-vă pentru cei ce se îndoiesc. În ei îl văd pe apostolul Meu, Toma necredinciosul! Adevăr vă spun că cea mai mare comoară ce poate exista pe pământ este credinţa. Mulţi doresc să mă înfăţişez lor, dar nu ştiu ce cer. Toţi cei care Mă văd prin intermediul harului viziunii, odată cu aceasta creşte şi responsabilitatea, deoarece cu cât ştiu mai mult, cu atât mai mult sunt traşi la răspundere.
Maria Magdalena

Sursa: http://www.engesztelok.hu/egi-k…/1089-gyonas-es-eucharisztia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu